Mẫu báo cho biết giải trình tài chính Excel theo Quyết định 48 và TT 200 mới nhất 2022

Mẫu vắng tài chính mới nhất theo Quyết định 48 và Thông tư 200 trên Excel Dành cho DN nhỏ và vừa và DN lớn (thảy các DN) gồm: Bảng Cân đối kế toán tài chính, ít hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh, Thuyết minh BCTC, Bảng Cân đối tài khoản, báo cho biết giải trình Lưu chuyển tiền tệ.

1. Mục đích của việc lập báo cho biết giải trình tài chính

Hệ thống bẩm tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp được lập với mục đích sau:

– Tổng hợp và diễn đạt một cách tổng quát lác, toàn diện tình hình tài sản, mối cung cấp ngân sách tạo hình tài sản của doanh nghiệp, tình hình và hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, kinh dinh của doanh nghiệp trong một năm tài chính.

– Cung cấp các thông tin tài chính tài chính, tài chính đốn cho việc đánh giá tình hình và hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của doanh nghiệp, đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp trong năm tài chính đã qua và những dự đoán trong tương lai. thông tin của báo cho biết giải trình tài chính là cứ quan lại yếu cho việc đề ra những quyết định về cai quản lý, điều hành sản xuất, kinh dinh hoặc đầu tư vào các doanh nghiệp của các chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, các ngôi nhà đầu tư, các chủ nợ lúc này và ngày mai của doanh nghiệp, song song cung cấp thông báo phục vụ đề nghị cai quản lý vĩ mô của đất nước.

2. Đối tượng áp dụng:

– Hệ thống thưa tài chính năm được vận dụng cho vơ các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần tài chính tài chính trong cả nước là công ty bổn phận hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Các liên minh xã cũng ứng dụng Hệ thống thưa tài chính năm quy định tại chế độ kế toán tài chính này.

– Hệ thống mỏng tài chính năm này ko áp dụng cho doanh nghiệp đất nước, công ty TNHH đất nước một thành viên, công ty cổ phần niêm yết trên thị ngôi trường chứng khoán, liên minh xã nông nghiệp và cộng tác xã tín dụng.

– Việc lập và biểu thị thưa tài chính của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù tuân thủ theo quy định tại chế độ kế toán tài chính do Bộ Tài chính phát hành hoặc ưng ý cho ngành phát hành.

3. bẩm tài chính của doanh nghiệp theo TT 200 gồm:

4. mỏng tài chính của doanh nghiệp theo QĐ 48 gồm:

– Bộ BCTC của DN theo QĐ 48 thì ngoài 4 mẫu được nêu ở trên (Theo Thông tư 200) thì còn cần thêm

:

– Nội dung, phương pháp tính, mẫu mã biểu thị các chỉ tiêu trong từng báo cho biết giải trình quy định trong chế độ này được vận dụng thống nhất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng áp dụng khối mạng lưới server ít tài chính này.

– Trong quá trình áp dụng, nếu thấy cấp thiết, các doanh nghiệp có thể bổ sung, các chỉ tiêu cho phù phù hợp với từng lĩnh vực phát động và sinh hoạt giải trí và yêu cầu cai quản lý của doanh nghiệp; Trường hợp có sửa đổi thì phải được Bộ Tài chính chấp nhận bởi văn các độc giả dạng trước Khi thực hiện nay.

5. trách nhiệm, vận hạn lập và gửi ít tài chính

a.trách nhiệm, thời hạn lập và gửi ít tài chính:

– thảy các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng vận dụng khối mạng lưới server thưa tài chính này phải lập và gửi thưa tài chính năm theo đúng quy định của chế độ này.

– Đối với các công ty TNHH, công ty cổ phần và các liên minh xã kì hạn gửi báo cho biết giải trình tài chính năm

chậm nhất là 90 ngày

Tính từ lúc ngày chấm dứt năm tài chính.

– Đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh, kì hạn gửi bẩm tài chính năm chậm nhất là 30 ngày Tính từ lúc ngày chấm dứt năm tài chính.

Các doanh nghiệp có thể lập thưa tài chính mỗi tháng, quý để phục vụ đề nghị cai quản lý và điều hành phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của doanh nghiệp.

b. Nơi nhận bẩm tài chính năm được quy định như sau:

– Cơ thuế quan lại

– Cơ quan lại đăng ký marketing thương mại

– Cơ quan lại Thống kê.

Tải trọn bộ về tại đây:

Bài viết Mẫu báo cho biết giải trình tài chính Excel theo Quyết định 48 và TT 200 mới nhất 2021-08-28 16:25:00

#Mẫu #báo #cáo #tài #chính #Excel #theo #Quyết #định #và #mới #nhất