Mẫu báo cho biết giải trình tài chính Excel theo Quyết định 48 và TT 200 mới nhất 2022

Mẫu thưa tài chính mới nhất theo Quyết định 48 và Thông tư 200 trên Excel Dành cho DN nhỏ và vừa và DN lớn (cả thảy các DN) gồm: Bảng Cân đối kế toán tài chính, bẩm hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, Thuyết minh BCTC, Bảng Cân đối tài khoản, ít Lưu chuyển tiền tệ.

1. Mục đích của việc lập báo cho biết giải trình tài chính

Hệ thống báo cho biết giải trình tài chính ứng dụng cho các doanh nghiệp được lập với mục đích sau:

– Tổng hợp và biểu thị một cách tổng quát lác, toàn diện tình hình tài sản, mối cung cấp ngân sách tạo hình tài sản của doanh nghiệp, tình hình và hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, kinh dinh của doanh nghiệp trong một năm tài chính.

– Cung cấp các thông báo tài chính tài chính, tài chính đẵn cho việc đánh giá tình hình và hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của doanh nghiệp, đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp trong năm tài chính đã qua và những dự đoán trong mai sau. thông báo của báo cho biết giải trình tài chính là căn cứ quan lại yếu cho việc đề ra những quyết định về cai quản lý, điều hành sản xuất, marketing thương mại hoặc đầu tư vào các doanh nghiệp của các chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, các ngôi nhà đầu tư, các chủ nợ lúc này và tương lai của doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu cai quản lý vĩ mô của đất nước.

2. Đối tượng ứng dụng:

– Hệ thống bẩm tài chính năm được ứng dụng cho quờ các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần tài chính tài chính trong cả nước là công ty bổn phận hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Các liên minh xã cũng vận dụng Hệ thống bẩm tài chính năm quy định tại chế độ kế toán tài chính này.

– Hệ thống vắng tài chính năm này ko vận dụng cho doanh nghiệp Nhà nước, công ty TNHH đất nước một thành viên, công ty cổ phần niêm yết trên thị ngôi trường chứng khoán, cộng tác xã nông nghiệp và liên minh xã tín dụng.

– Việc lập và mô tả ít tài chính của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù tuân thủ theo quy định tại chế độ kế toán tài chính do Bộ Tài chính phát hành hoặc hài lòng cho ngành phát hành.

3. báo cho biết giải trình tài chính của doanh nghiệp theo TT 200 gồm:

4. vắng tài chính của doanh nghiệp theo QĐ 48 gồm:

– Bộ BCTC của DN theo QĐ 48 thì ngoài 4 mẫu được nêu ở trên (Theo Thông tư 200) thì còn cần thêm

:

– Nội dung, phương pháp tính tình, mẫu mã biểu lộ các chỉ tiêu trong từng ít quy định trong chế độ này được vận dụng thống nhất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng áp dụng khối mạng lưới server vắng tài chính này.

– Trong quá trình ứng dụng, nếu thấy cần thiết, các doanh nghiệp có thể bổ sung, các chỉ tiêu cho hiệp với từng lĩnh vực phát động và sinh hoạt giải trí và đề nghị cai quản lý của doanh nghiệp; Trường hợp có sửa đổi thì phải được Bộ Tài chính chấp nhận bởi văn các độc giả dạng trước Khi thực hiện nay.

5. trách nhiệm, hạn vận lập và gửi ít tài chính

a.trách nhiệm và trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cho biết giải trình tài chính:

– ko hề thảy các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng vận dụng khối mạng lưới server mỏng tài chính này phải lập và gửi vắng tài chính năm theo đúng quy định của chế độ này.

– Đối với các công ty TNHH, công ty cổ phần và các liên minh xã hạn vận gửi mỏng tài chính năm

chậm nhất là 90 ngày

Tính từ lúc ngày kết thúc năm tài chính.

– Đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh, vận hạn gửi mỏng tài chính năm chậm nhất là 30 ngày Tính từ lúc ngày kết thúc năm tài chính.

Các doanh nghiệp có thể lập ít tài chính mỗi tháng, quý để phục vụ đề nghị cai quản lý và điều hành phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của doanh nghiệp.

b. Nơi nhận thưa tài chính năm được quy định như sau:

– Cơ quan lại Thuế

– Cơ quan lại đăng ký marketing thương mại

– Cơ quan lại Thống kê.

Tải trọn bộ về tại đây:

Data Mẫu báo cho biết giải trình tài chính Excel theo Quyết định 48 và TT 200 mới nhất 2021-08-20 11:05:00

#Mẫu #báo #cáo #tài #chính #Excel #theo #Quyết #định #và #mới #nhất