Mẫu biên bạn dạng báo mất hóa đơn đầu vào liên 2 mới nhất 2022

Khi phát hiện nay mất hóa đơn GTGT liên 2 đầu vào thì: Hai bên phải lập biên bạn dạng mất hóa đơn liên 2.

xin san sẻ mẫu biên bạn dạng xác nhận mất hóa đơn đầu vào liên 2 để các bạn cùng tham khảo.

————————————————————————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN BÁO MẤT HOÁ ĐƠN (GTGT) LIÊN 2 ĐÃ LẬP.

Số

0014

/BBHHĐ

– cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn buôn bán sản phẩm hoá, cung ứng dịch vụ.

– cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 chỉ dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn buôn bán sản phẩm hoá, cung ứng dịch vụ.

bữa nay, ngày

15/9/2018

, đại diện hai phía gồm có:

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN

:

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Địa chỉ :

173 Xuân Thủy, Câu giấy, HN Thủ Đô

Điện thoại :

0984.322.539

MST:

0101783738

Ông (bà):

Lã Quang Đại

chức phận :

Giám đốc

BÊN GIAO HÓA ĐƠN

:

CÔNG TY TNHH HẢI NAM

Địa chỉ :

A5 Nguyễn cảnh Dị, Khu đô thị Đại Kim, HN Thủ Đô

Điện thoại :

0963.133.042

MST:

01096378292

Ông (bà) :

Đặng Nam Hải

Chức vụ :

Giám đốc

Hai bên cùng tiến hành lập biên bạn dạng để xác nhận việc

bên mua mua mặt hàng

(bên nhận hóa đơn) đã làm mất bạn dạng gốc liên 2 các hóa đơn GTGT đã lập theo chi tiết sau:

(Bên nào làm mất, bên mua hoặc bên buôn bán làm mất, các bạn ghi rõ vào đây nhé)

Các số hóa đơn bị mất bạn dạng gốc (liên 2):

S

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Số h

óa đơn

Số

lượng

Liên

Hóa

đơn

Ghi chú

1

2

3

4

5

7

8

9

1

Giá trị gia tăng

01GTKT3/001

TU/18P

000289

1

2

Hóa đơn mua product dịch vụ đã dùng

Liên 1 của các hóa đơn trên,

bên buôn bán sản phẩm

(bên giao hóa đơn) đã thực hiện nay kê khai thuế trong kỳ vắng tháng

6/2018

Chúng tôi cam kết và trọn vẹn chịu trách nhiệm về việc mất hóa đơn này. Biên bạn dạng này lập thành 02 bạn dạng, đơn vị giao hóa đơn giữ 01 bạn dạng, đơn vị nhận hóa đơn giữ 01 bạn dạng.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN

(Ký, ghi rõ bọn họ tên, đóng dấu)

(Ký, ghi rõ bọn họ tên, đóng dấu)

——————————————————————–

Tải về tại đây:

►►►

Nếu bạn ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1

: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi yêu cầu vào mail:

[email protected]

(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

Xem thêm:

Bài viết Mẫu biên bạn dạng báo mất hóa đơn đầu vào liên 2 mới nhất 2021-09-04 19:34:00

#Mẫu #biên #bạn dạng #báo #mất #hóa #đơn #đầu #vào #liên #mới #nhất