Mẫu Biên các độc giả dạng giao nhận TSCĐ 01–TSCĐ theo Thông tư 133, 200 2022

Hướng dẫn cách lập Biên bố̉n giao nhận TSCĐ theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 01-TSCĐ, Biên bố̉n giao nhận Tài sản cố định nhằm mục đích xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau Khi trả mỹ xong xây dựng, mua sắm, được cấp trên cấp, được tặng, biếu, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài…đưa vào sử dụng tại đơn vị hoặc tài sản của đơn vị bàn trả cho đơn vị khác theo lệnh của cấp trên, theo hợp đồng góp vốn,…
I. Mẫu Biên bố̉n giao nhận TSCĐ:
Đơn vị
:
Bộ phận:
………………
Mẫu số 01 – TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ
Ngày….. tháng….. năm…..
Số:…….….…..
Nợ:….….….
Có:….….….
Căn cứ Quyết định số: ……. ngày…. tháng…. năm…. của…….….….….
….….….….….….….….…. về việc bàn trả TSCĐ….….….….
Ban giao nhận TSCĐ gồm:
– Ông/Bà……………………… chức vụ…………………. Đại diện bên giao
– Ông/Bà……………………… chức vụ…………………. Đại diện bên nhận
– Ông/Bà……………… …… chức vụ…………………. Đại diện …………..
Địa điểm giao nhận TSCĐ: ………….…………………….……………
công nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:
STT
Tên, ký hiệu quy định (cấp hạng TSCĐ)
Số hiệu TSCĐ
Nước sinh sản (XD)
Năm sản xuất
Năm đưa vào dùng
Công suất (diện tích thiết kế)
Tính nguyên giá tài sản nhất thiết
Giá mua (ZSX)
uổng vận tải
Chi phí chạy thử

Nguyên giá TSCĐ
Tài liệu chuyên môn tất nhiên
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
E
Cộng
x
x
x
x
x
x
công cụ, PHỤ TÙNG KÈM THEO
Số thứ tự
Tên, qui cách công cụ, phụ tùng
Đơn vị tính
Số lượng
Giá trị
A
B
C
1
2
Giám đốc bên nhận
(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng bên nhận
(Ký, bọn họ tên)
Người nhận
(Ký, bọn họ tên)
Người giao
(Ký, bọn họ tên)
Tải mẫu Biên bố̉n giao nhận TSCĐ theo Thông tư 133:
Tải mẫu Biên bố̉n giao nhận TSCĐ theo Thông tư 200:
Nếu các độc giả ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1
: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2
: Gửi đề nghị vào mail: [email protected] (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)
II. Cách lập BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN cố định
1. Mục đích:
– Nhằm công nhận việc giao nhận TSCĐ sau Khi trả mỹ xong xây dựng, mua sắm, được cấp trên cấp, được tặng, biếu, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài…đưa vào sử dụng tại đơn vị hoặc tài sản của đơn vị bàn trả cho đơn vị khác theo lệnh của cấp trên, theo giao kèo góp vốn
,…
(cấm dùng biên các độc giả dạng giao nhận TSCĐ trong ngôi trường hợp nhượng buôn cung cấp, thanh lý hoặc tài sản nhất thiết phát hiện nay thừa, thiếu Khi kiểm kê)
. Biên các độc giả dạng giao nhận TSCĐ là cứ để giao nhận TSCĐ và kế toán tài chính ghi sổ (thẻ) TSCĐ, sổ kế toán tài chính có liên quan lại.
2 . Phương pháp và trách nhiệm ghi
Góc trên bên trái của Biên các độc giả dạng giao nhận TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận dùng. Khi có tài sản mới đưa vào dùng hoặc điều tài sản cho đơn vị khác, đơn vị phải lập hội đồng bàn trả gồm: Đại diện bên giao, đại diện bên nhận và 1 số ủy viên.
Biên các độc giả dạng giao nhận TSCĐ lập cho từng TSCĐ. Đối với ngôi trường hợp giao nhận cùng một lúc nhiều tài sản cùng loại, cùng giá trị và do cùng 1 đơn vị giao có thể lập chung 1 biên các độc giả dạng giao nhận TSCĐ.
Cột A, B: Ghi số thứ tự, tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) của TSCĐ.
Cột C: Ghi số hiệu TSCĐ.
Cột D: Ghi nước sinh sản (xây dựng).
Cột 1: Ghi năm sinh sản.
Cột 2: Ghi năm chính thức phát động đưa vào dùng.
Cột 3: Ghi công suất (diện tích, thiết kế) như xe FORD 16 chỗ ngồi, hoặc máy phát điện 75 KVA, …
Cột 4, 5, 6, 7: Ghi các tác nhân cấu thành nên nguyên giá TSCĐ gồm: Giá mua (hoặc giá thành sản xuất) (cột 4); phí tải, lắp đặt (cột 5); hoài chạy thử (cột 6).
Cột 8: Ghi nguyên giá TSCĐ (cột 7 = cột 4 + cột 5 + cột 6 +…).
Cột E: Ghi những tài liệu chuyên môn tất nhiên TSCĐ Khi bàn trả.
Bảng kê phụ tùng tất nhiên: kê số phụ tùng, công cụ đồ nghề tất nhiên TSCĐ Khi bàn trả.
– Sau Khi bàn trả xong các thành viên ban giao, nhận TSCĐ cùng ký vào biên các độc giả dạng.
– Biên các độc giả dạng giao nhận TSCĐ được lập thành 2 các độc giả dạng, mỗi bên (giao, nhận) giữ 1 các độc giả dạng chuyển cho phòng kế toán tài chính để ghi sổ kế toán tài chính và lưu.
Xem thêm
:
——————————————————————–

47

Scr Mẫu Biên các độc giả dạng giao nhận TSCĐ 01–TSCĐ theo Thông tư 133, 200 2021-08-25 14:01:00

#Mẫu #Biên #các độc giả dạng #giao #nhận #TSCĐ #01TSCĐ #theo #Thông #tư