Mẫu biên bạn dạng diệt hóa đơn GTGT theo Thông tư 39 mới nhất 2022

xin chia sẻ Mẫu biên bạn dạng diệt hóa đơn GTGT viết sai theo Thông tư 39/2014/TT-BTC mới nhất hiện nay để các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số

001

/BBTHHĐ

– cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn buôn bán sản phẩm hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 chỉ dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn buôn bán sản phẩm hoá, cung ứng dịch vụ.

bữa nay, ngày

15/9/2016.

chúng tôi gồm có:

BÊN MUA

:

Công ty TNHH dịch vụ đào tạo Thiên Ưng

Địa chỉ :

173 Xuân Thủy, Cầu giấy, HN Thủ Đô

Điện thoại :

0984 322 539

MST:

0101835268

Do Ông (Bà) :

L

ã văn Nam

Chức vụ :

Giám đốc

BÊN BÁN

:

Công ty TNHH Hải Nam

Địa chỉ :

A5 – Khu đô thị Đại Kim – Q. Hoàng Mai, HN Thủ Đô

Điện thoại :

MST:

0109479292

Do Ông (Bà):

Nam

Hải

Chức vụ :

Giám đốc

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bạn dạng về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

1. Hoá đơn bị huỷ

mẫu số: 01GTKT3/001, ký hiệu: HN/12P, số 0000562, phát hành ngày 12/3/2016.

2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STT

Tên product, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

1

Máy tính xách tay SONY

chiếc

10

15.000.000

150.000.000

Cộng tiền mặt hàng:

150.000.000

Thuế suất GTGT:

10 %

, Tiền thuế GTGT:

15.000.000

Tổng cộng tiền thanh toán

165.000.000

Số tiền viết bởi văn bản:

Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng.

3. Lý do huỷ hoá đơn:

Do ko thực hành giao kèo mua buôn bán nữa.

Vậy chúng tôi lập biên bạn dạng này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết cấm dùng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bạn dạng được hai phía tán thành và lập thành 02 bạn dạng, mỗi bên giữ 01 bạn dạng và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và trọn vẹn chịu trách nhiệm và trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Tải về tại đây:

Để tránh tình trạng viết sai hóa đơn các bạn cũng có thể xem thêm:

theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Dữ Liệu Mẫu biên bạn dạng diệt hóa đơn GTGT theo Thông tư 39 mới nhất 2021-09-04 19:46:00

#Mẫu #biên #bạn dạng #diệt #hóa #đơn #GTGT #theo #Thông #tư #mới #nhất