Mấy bác chuyên phong thủy cho em hỏi chút, treo mấy ảnh này ở phòng ngủ (trước giường) có sao không nhỉ. Nhìn đẹp mà sợ phòng ngủ kỵ mấy kiểu dao kiếm.


Source_#group_voz_4663452077015228_4879454185415015 _like_13_Share_0