Mấy bạn 2k4 có trong gr thì nghe t nói. Đừng có tin bọn suốt ngày bô bô “đại học không phải con đường…” rồi thấy thi điểm kém như này thì vui đâu. Công sức 12 năm ăn học đến khi đề dễ như cho mà điểm như này xong kêu cố hết sức thì công lao cha mẹ kỳ vọng đổ mẹ xuống sông à. Lo học đi các bạn. Cố mà thi cho xứng đáng với 12 năm đèn sách nha. Đừng như ảnh minh hoạ này. Ra đời cầm cái bằng đại học là mấy bạn hơn dc khối đứa lêu bêu rồi.


Source_#group_voz_4663452077015228_4904465039580596 _like_21_Share_0