Share Kinh Nghiệm Cách Cách hạch toán hợp đồng hợp tác marketing theo TT 200 Mới nhất 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Chia Sẻ Mẹo Hướng dẫn Cách hạch toán hợp đồng hợp tác marketing theo TT 200 Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng cảm ứng, máy tính, máy tính đã update : 2021-09-14 10:15:00


Cách hạch toán hợp đồng hợp tác marketing theo TT 200

trang chủ

»

Khác

»

Cách hạch toán hợp đồng hợp tác marketing theo TT 200

Cách hạch toán hợp đồng hợp tác marketing theo TT 200

hiệp đồng cộng tác kinh dinh BCC là gì? Quy định, cách hạch toán ra làm thế nào? Bài viết này

xin hướng dẫn: Quy định về hiệp đồng hợp tác marketing. Cách hạch toán giao kèo cộng tác marketing theo TT 200.

Chú ý:

Dưới đấy là quy định về hiệp đồng cộng tác marketing Không xây dựng pháp nhân. Còn nếu là hiệp đồng link marketing thương mại, kết liên xây dựng pháp nhân thì những bạn xem tại đây nhé

:

Theo điều 44 Thông tư 200/năm trước đó/TT-BTC ngày 22/12/năm trước đó Quy định: Kế toán thanh toán thanh toán giao kèo hiệp tác marketing rõ ràng như sau:

I. hiệp đồng hợp tác marketing BCC là gì ?

1.1. hợp đồng hiệp tác marketing (BCC)

là thỏa thuận hợp tác hợp tác bằng hiệp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hành thực tế thực tiễn hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt kinh tế tài chính tài chính nhưng không hình thành pháp nhân độc lập. Hoạt động này trọn vẹn trọn vẹn có thể được đồng trấn áp bởi những bên góp vốn theo thỏa thuận hợp tác hợp tác link marketing thương mại hoặc trấn áp bởi một trong số những bên dự.

1.2. BCC trọn vẹn trọn vẹn có thể được tiến hành dưới hình thức cùng nhau xây dựng tài sản hoặc hiệp tác trong một số trong những trong những hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing. Các bên dự trong BCC trọn vẹn trọn vẹn có thể thỏa thuận hợp tác hợp tác chia lệch giá, phân thành phầm hoặc chia lợi nhuận sau thuế(tax).

1.3. Trong mọi trường hợp, khi nhận tiền, tài sản của những những bên khác góp thêm phần cho hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt BCC, bên nhận phải kế toán là nợ phải trả, không được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu.

1.4. Đối với BCC theo như hình thức tài sản đồng trấn áp

a) Tài sản đồng trấn áp bởi những bên tham gia link marketing thương mại là tài sản được những bên tham gia link marketing thương mại mua, xây dựng, được sử dụng cho tiềm năng của link marketing thương mại và mang lại quyền lợi cho những bên dự link marketing thương mại theo quy định của giao kèo link marketing thương mại. Các bên tham gia link marketing thương mại được ghi nhận phần giá trị tài sản đồng trấn áp mà mình được hưởng là tài sản trên bẩm tài chính của tớ

b) Mỗi bên tham gia link marketing thương mại được trao thành phầm hoặc lệch giá từ việc dùng và khai khẩn tài sản đồng trấn áp và chịu một phần phí phát sinh theo thỏa thuận hợp tác hợp tác trong hiệp đồng.

c) Các bên tham gia link marketing thương mại phải mở sổ kế toán rõ ràng trên cùng khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống sổ kế toán của tớ để ghi chép và phản ảnh trong bẩm tài chính của tớ những nội dung tại đây:

– Phần vốn góp vào tài sản đồng trấn áp, được phân loại theo thuộc tính của tài sản;

– Các số tiền nợ phải trả nảy riêng của mỗi bên dự góp vốn link marketing thương mại;

– Phần nợ phải trả phát sinh chung phải gánh chịu cùng với những bên dự góp vốn link marketing thương mại khác từ hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt của link marketing thương mại;

– Các khoản thu nhập từ việc bán hoặc sử dụng phần thành phầm được chia từ link marketing thương mại cùng với phần hoài phát sinh được phân loại từ hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt của link marketing thương mại;

– Các khoản phí tổn phát sinh hệ trọng đến việc góp vốn link marketing thương mại.

Đối với TSCĐ, BĐSĐT khi mang đi góp vốn vào BCC và không chuyển quyền sở hữu từ bên góp vốn thành sở hữu chung của những bên thì bên nhận tài sản theo dõi như tài sản nhận giữ hộ, không hạch toán tăng tài sản và nguồn vốn marketing; Bên góp tài sản không ghi giảm tài sản trên sổ kế toán mà chỉ theo dõi rõ ràng vị trí, vị trí, nơi đặt tài sản.

Đối với TSCĐ, BĐSĐT mang đi góp vốn có sự chuyển quyền sở hữu từ bên góp vốn thành quyền sở hữu chung, trong quy trình đang xây dựng tài sản đồng trấn áp, bên mang tài sản đi góp phải ghi giảm tài sản trên sổ kế toán và ghi nhận giá trị tài sản vào phí tổn xây dựng cơ bản dở dang. Sau khi tài sản đồng trấn áp hoàn tất, chuyển giao, đưa vào sử dụng, vị trí địa thế căn cứ vào giá trị tài sản được chia, những bên ghi nhận tăng tài sản của tớ thích thích phù thích phù hợp với tiềm năng dùng.

1.5. Đối với BCC dưới hình thức hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt kinh dinh đồng trấn áp

a) hiệp đồng hiệp tác marketing dưới hình thức hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing đồng trấn áp là hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt link marketing thương mại không xây dựng một cơ sở kinh dinh mới. Các bên link marketing thương mại có bổn phận và được hưởng quyền lợi theo thỏa thuận hợp tác hợp tác trong giao kèo. Hoạt động của hiệp đồng link marketing thương mại được những bên góp vốn tiến hành cùng với những hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing thường thì khác của từng bên.

b) hợp đồng hiệp tác kinh dinh quy định những khoản ngân sách phát sinh riêng cho hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing đồng trấn áp do mỗi bên link marketing thương mại chi ra thì bên đó phải gánh chịu. Đối với những khoản tổn phí chung (nếu có) thì cứ vào những thỏa thuận hợp tác hợp tác trong hiệp đồng để phân loại cho những bên góp vốn.

c) Các bên tham gia link marketing thương mại phải mở sổ kế toán để biên chép và phản chiếu trong ít tài chính của tớ những nội dung tại đây:

– Tài sản góp vốn link marketing thương mại và chịu sự trấn áp của bên góp vốn link marketing thương mại;

– Các số tiền nợ phải trả phải gánh chịu;

– Doanh thu được chia từ việc bán thành phầm hoặc phục vụ nhu yếu dịch vụ của link marketing thương mại;

– hoài phải gánh chịu.

d) Khi bên link marketing thương mại có nảy phí chung phải mở sổ kế toán để ghi chép, tập hợp quơ những phí tổn chung đó. Định kỳ cứ vào những thỏa thuận hợp tác hợp tác trong hiệp đồng link marketing thương mại về việc phân loại những hoài chung, kế toán lập Bảng phân loại ngân sách chung, được những bên link marketing thương mại xác nhận, giao cho từng bên giữ một bản (bản chính). Bảng phân loại phí tổn chung kèm theo những chứng từ gốc hợp pháp là vị trí địa thế căn cứ để mỗi bên link marketing thương mại kế toán ngân sách chung được phân loại từ giao kèo.

e) Trường hợp giao kèo link marketing thương mại quy định phân thành phầm, định kỳ theo thỏa thuận hợp tác hợp tác trong hợp đồng link marketing thương mại, những bên link marketing thương mại phải lập Bảng phân loại thành phầm cho những bên góp vốn và được những bên công nhận số lượng, quy cách thành phầm được chia từ hiệp đồng, giao cho từng bên giữ một bản (bản chính). Mỗi khi thực giao thành phầm, những bên link marketing thương mại phải lập Phiếu giao nhận thành phầm (hoặc phiếu xuất kho) làm 2 bản, giao cho từng bên giữ một bản. Phiếu giao nhận thành phầm là cứ để những bên link marketing thương mại ghi sổ kế toán, theo dõi và là cứ thanh lý hiệp đồng.

d) Trường hợp BCC phát sinh những tổn phí, lệch giá chung mà những bên dự hợp đồng phải gánh chịu hoặc được hưởng thì những bên tham gia link marketing thương mại phải tiến hành những quy định về kế toán như so với trường hợp hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing đồng trấn áp.

1.6.. Trường hợp BCC chia lợi nhuận sau thuế(tax)

a) BCC chia lợi nhuận sau thuế(tax) thường là BCC dưới hình thức hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt đồng trấn áp hoặc do một bên trấn áp. Trường hợp BCC chia lợi nhuận sau thuế(tax), những bên phải cử ra một bên để kế toán tất thảy những tiếp xúc của BCC, ghi nhận lệch giá, ngân sách, theo dõi riêng kết quả marketing của BCC và quyết toán thuế(tax). Khi quyết định hành động hành vi ký kết BCC theo như hình thức này, những bên phải Để ý đến về rủi ro đáng tiếc không mong ước trọn vẹn trọn vẹn có thể phải gánh chịu do:

– Một số khoản ngân sách không được xem khá khá đầy đủ là uổng tính thuế(tax) do không tồn tại sự chuyển giao tài sản Một trong những bên, tỉ dụ:

+ phí tổn khấu hao của một số trong những trong những TSCĐ sẽ không còn hề được cơ quan thuế(tax) đồng ý do bên tham gia BCC không làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho bên thực hành thực tế thực tiễn kế toán và quyết toán thuế(tax) cho BCC;

+ Một số khoản hoài của những bên dự không được cơ thuế(tax) quan ưng do hóa đơn nguồn vào không mang tên bên kế toán và quyết toán thuế(tax) của BCC;

+ Một số phí tổn phát sinh tại bên tham gia BCC chẳng thể chuyển cho bên kế toán và quyết toán thuế(tax) do những rào cản của luật pháp, thí dụ bên dự BCC có hóa đơn nộp tiền sử dụng đất nhưng pháp lý không được được cho phép bên nảy phí tiền dùng đất cho bên kế toán và quyết toán thuế(tax) thuê lại đất nên phí tổn thuê đất không được xem vào hoài của BCC.

– Rủi ro về quyết sách:

+ Bên kế toán và quyết toán thuế(tax) cho BCC trọn vẹn trọn vẹn có thể phát sinh lỗ lũy kế, tuy nhiên riêng kết quả của hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt BCC thì có lãi. Trường hợp này thay vì được bù trừ số lãi từ BCC với số lỗ những hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt khác, doanh nghiệp vẫn phải nộp thuế(tax) TNDN so với BCC; Nếu BCC lỗ nhưng những hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt khác có lãi, doanh nghiệp trọn vẹn trọn vẹn có thể chỉ được bù trừ một phần lỗ tương ứng với phần được chia trong BCC;

+ Đối với những bên khác nếu đưa TSCĐ vào dùng cho hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt của BCC thì trọn vẹn trọn vẹn có thể sẽ không còn hề được xem uổng khấu hao là phí được trừ tại doanh nghiệp do không dùng cho hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt sinh sản, marketing tại doanh nghiệp (không thích thích phù thích phù hợp với lệch giá của những hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt khác).

b) Trường hợp BCC quy định chia lợi nhuận sau thuế(tax), bên tiến hành kế toán và quyết toán thuế(tax) phải vị trí địa thế căn cứ vào thực ra của hiệp đồng để kế toán một cách thích hợp theo nguyên tắc:

– Nếu BCC quy định những bên khác tham gia BCC được thừa kế 1 khoản lợi nhuận nhất thiết mà không tùy từng kết quả marketing của hiệp đồng, trường hợp này mặc dầu hình thức pháp lý của hiệp đồng là BCC nhưng thực ra của hợp đồng là thuê tài sản. Trường hợp này, bên kế toán và quyết toán thuế(tax) bản tính là bên có quyền điều hành quản lý quản trị và vận hành và chi phối hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt của BCC, phải vận dụng phương pháp kế toán thuê tài sản cho hợp đồng, ghi nhận khoản phải trả cho những bên khác là uổng để xác lập kết quả marketing trong kỳ, rõ ràng:

+ Ghi nhận toàn bộ lệch giá, tổn phí và lợi nhuận sau thuế(tax) của BCC trên bẩm kết quả hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing của tớ; Lãi trên Cp và những chỉ tiêu phân tách tài chính được xem so với toàn bộ lệch giá, ngân sách và lợi nhuận của BCC;

+ Ghi nhận cả thảy Lợi nhuận sau thuế(tax) của BCC vào chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế(tax) chưa phân phối” của Bảng cân đối kế toán, những chỉ tiêu tài chính liên tưởng đến tỷ suất lợi nhuận sau thuế(tax) được xác lập gồm có quơ kết quả của BCC.

+ Các bên khác ghi nhận lệch giá cho thuê tài sản so với khoản được chia từ BCC.

– Nếu BCC quy định những bên khác trong BCC chỉ được phân loại lợi nhuận nếu kết quả hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt của BCC có lãi, tuy nhiên tuy nhiên phải gánh chịu lỗ, trường hợp này tuy nhiên hình thức pháp lý của BCC là chia lợi nhuận sau thuế(tax) nhưng bản tính của BCC là chia lệch giá, ngân sách, những bên thường phải có quyền, Đk, kĩ năng để đồng trấn áp hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt cũng như tiền tệ của BCC. Bên kế toán và quyết toán thuế(tax) phải ứng dụng phương pháp kế toán BCC chia lệch giá đựng ghi nhận lệch giá, phí và kết quả kinh dinh trong kỳ, tuy nhiên tuy nhiên phục vụ nhu yếu dẫn chứng về việc quyết toán thuế(tax) cho những bên khác, rõ ràng:

+ Ghi nhận trên mỏng dính dính kết quả kinh dinh phần lệch giá, phí tổn và lợi nhuận ứng với phần được chia theo thỏa thuận hợp tác hợp tác của BCC; Lãi trên Cp và những chỉ tiêu phân tích tài chính chỉ được xem đối phần lệch giá, phí và lợi nhuận được diễn đạt trên Báo cáo kết quả hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing; Bên quyết toán thuế(tax) phục vụ nhu yếu bản sao những hồ sơ, tài liệu về việc đã thực hành thực tế thực tiễn bổn phận với NSNN của BCC cho những bên trong BCC để phục vụ việc quyết toán thuế(tax) của những bên khác trong BCC;

+ Lợi nhuận sau thuế(tax) chưa phân phối của Bảng cân đối kế toán chỉ gồm có phần lợi nhuận sau thuế(tax) tương ứng của từng bên được hưởng.

+ Các bên khác được ghi nhận trên mỏng dính dính kết quả hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt kinh dinh phần lệch giá, ngân sách tương ứng với phần mình được chia từ BCC, vắng cơ quan thuế(tax) về việc khoản lệch giá, chi phi này đã được thực hành thực tế thực tiễn trách nhiệm thuế(tax) làm vị trí địa thế căn cứ trấn áp và trấn áp và điều chỉnh số thuế(tax) TNDN phải nộp.

II. Cách hạch toán hợp tác kinh dinh theo từng trường hợp như sau:

1. Phương pháp kế toán BCC theo như hình thức tài sản đồng trấn áp

1.1. Trường hợp những bên dự BCC góp tiền mua tài sản đồng trấn áp, mỗi bên vị trí địa thế căn cứ vào số tiền thực góp để sở hữ tài sản, ghi:

Nợ những TK 211, 213, 217

Nợ Tài khoản 133 – Thuế(Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có những TK 111, 112,331, 341.

1.2. Trường hợp những bên tham gia BCC tự tiến hành hoặc phối thích phù thích phù hợp với đối tác chiến lược kế hoạch khác tiến hành góp vốn góp vốn đầu tư xây dựng để sở hữu được tài sản đồng trấn áp, cứ vào uổng thực tiễn chi ra của bên dự BCC, ghi:

Nợ Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (rõ ràng tài sản đồng trấn áp)

Nợ Tài khoản 133 – Thuế(Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có những TK 111, 112, 152, 153, 155, 156,211, 213…

Có những TK 331, 3411,…

1.3. Khi khu khu công trình xây dựng xây dựng góp vốn góp vốn đầu tư XDCB hoàn tất, đưa vào dùng, những bên phải quyết toán và phân loại giá trị tài sản đồng trấn áp. cứ biên bản chia tài sản đồng trấn áp, những bên phải xác lập giá trị hợp lý của từng tài sản để ghi nhận hạp với quy định của pháp lý, ghi:

Nợ những TK 211, 213, 217 (rõ ràng phần tài sản đồng trấn áp theo giá trị hợp lý của từng phần tài sản được chia)

Nợ Tài khoản 138 – Phải thu khác (ngân sách không được duyệt, phải tịch thu- nếu có)

Nợ Tài khoản 811 – phí tổn khác (nếu giá trị hợp lý của tài sản được chia nhỏ hơn hoài góp vốn góp vốn đầu tư xây dựng)

Có Tài Khoản 241 – XDCB dở dang

Có Tài Khoản 711 – Thu nhập khác (nếu giá trị hợp lý của tài sản được chia to nhiều hơn thế nữa tổn phí góp vốn góp vốn đầu tư xây dựng).

1.4. Phương pháp ghi chép những trách nhiệm kinh tế tài chính tài chính tương quan đến kế toán tổn phí, lệch giá mà những bên dự link marketing thương mại tài sản đồng trấn áp phải gánh chịu hoặc được hưởng khi tài sản xây dựng và sinh hoạt và BCC chuyển sang hình thức hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt đồng trấn áp thực hành thực tế thực tiễn như quy định so với trường hợp hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt kinh dinh đồng trấn áp.

2. Phương pháp kế toán BCC theo như hình thức hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing đồng trấn áp

2.1. Kế toán góp vốn và nhận vốn góp hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing đồng trấn áp

a) Tại bên nhận vốn góp

– cứ biên bản góp vốn của những bên tham gia giao kèo link marketing thương mại đồng trấn áp, bên nhận vốn góp ghi:

Nợ những TK 111,112, 152, 155, 156…

Có Tài Khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác.

Khi trả lại vốn góp cho những bên, kế toán ghi quần hòn đảo bút toán trên. Nếu có chênh lệch giữa giá trị hợp lý của tài sản trả lại và giá trị khoản nhận góp của những bên, kế toán phản chiếu thu nhập khác hoặc uổng khác.

– Nếu nhận vốn góp bằng TSCĐ mà không tồn tại sự chuyển giao quyền sở hữu, bên nhận vốn góp chỉ theo dõi rõ ràng trên khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống quản trị và thuyết minh như tài sản nhận giữ hộ.

b) Tại bên góp vốn

– vị trí địa thế căn cứ biên bản góp vốn của những bên tham gia giao kèo link marketing thương mại đồng trấn áp, bên nhận góp vốn ghi:

Nợ Tài khoản 138 – Phải thu khác

Có những TK 111,112, 152, 155, 156…

Khi nhận lại vốn góp, kế toán ghi quần hòn đảo bút toán trên. Nếu có chênh lệch giữa giá trị hợp lý của tài sản nhận về và giá trị khoản vốn góp, kế toán phản chiếu thu nhập khác hoặc ngân sách khác.

– Nếu góp vốn bằng TSCĐ mà không tồn tại sự chuyển giao quyền sở hữu, bên góp vốn không ghi giảm TSCĐ mà chỉ theo dõi rõ ràng trên khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống quản trị và thuyết minh về vị trí đặt tài sản.

2.2. Kế toán uổng phát sinh riêng tại mỗi bên link marketing thương mại

– vị trí địa thế căn cứ vào những hóa đơn, chứng từ can dự, tụ hội tổn phí phát sinh riêng mà bên link marketing thương mại phải gánh chịu khi tham gia hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing đồng trấn áp, ghi:

Nợ những TK 621, 622, 627, 641, 642 (rõ ràng cho hợp đồng link marketing thương mại)

Nợ Tài khoản 133 – Thuế(Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có những TK 111, 112, 331,…

– Cuối kỳ, kết chuyển uổng nảy riêng để tổng hợp tổn phí SXKD của hợp đồng link marketing thương mại, ghi:

Nợ Tài khoản 154 – phí tổn SXKD dở dang (rõ ràng cho hiệp đồng link marketing thương mại)

Có những TK 621, 622, 627 (rõ ràng cho giao kèo link marketing thương mại).

2.3. Kế toán tổn phí phát sinh chung do mỗi bên dự link marketing thương mại gánh chịu:

a) Kế toán tại bên dự link marketing thương mại có nảy phí tổn chung:

– Khi phát sinh ngân sách chung do mỗi bên link marketing thương mại phải gánh chịu, cứ vào những hóa đơn, chứng từ liên can, ghi:

Nợ những TK 621, 622, 627, 641, 642 (rõ ràng cho giao kèo link marketing thương mại)

Nợ Tài khoản 133 – Thuế(Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có những TK 111, 112, 331,…

– Nếu giao kèo link marketing thương mại quy định phải phân loại ngân sách chung, thời hạn thời gian cuối kỳ vị trí địa thế căn cứ vào quy định của giao kèo, kế toán lập Bảng phân loại phí tổn chung cho những bên góp vốn link marketing thương mại và sau khoản thời hạn được những bên link marketing thương mại chấp thuận đồng ý đồng ý, cứ vào chí phí được phân loại cho những bên góp vốn link marketing thương mại khác, ghi:

Nợ Tài khoản 138 – Phải thu khác (rõ ràng cho từng đối tác chiến lược kế hoạch)

Có Tài Khoản 133 – Thuế(Tax) GTGT được khấu trừ (nếu chia thuế(tax) nguồn vào)

Có Tài Khoản 3331 – Thuế(Tax) GTGT phải nộp (nếu thuế(tax) nguồn vào của phí tổn chung đã khấu trừ hết, phải ghi tăng số thuế(tax) đầu ra phải nộp)

Có những TK 621, 622, 627, 641, 642.

b) Kế toán tại bên link marketing thương mại không hạch toán hoài chung cho hiệp đồng link marketing thương mại:

vị trí địa thế căn cứ vào Bảng phân loại ngân sách chung của hiệp đồng link marketing thương mại đã được những bên góp vốn link marketing thương mại chấp thuận đồng ý đồng ý (do bên tham gia link marketing thương mại có phát sinh phí tổn chung thông tin), ghi:

Nợ những TK 621, 622, 623, 641, 642 (rõ ràng cho hợp đồng link marketing thương mại)

Nợ Tài khoản 133 – Thuế(Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có Tài Khoản 338 – Phải trả khác (rõ ràng cho bên tham gia link marketing thương mại có phát sinh phí chung).

2.4. Kế toán trong trường hợp hiệp đồng phân thành phầm:

– Khi nhận thành phầm được chia từ giao kèo link marketing thương mại nhập kho, vị trí địa thế căn cứ vào phiếu giao nhận thành phầm từ hợp đồng, phiếu nhập kho và những chứng từ liên hệ, ghi:

Nợ Tài khoản 152 – Nguyên liệu, nguyên vật tư (nếu thành phầm được chia chưa phải là thành phẩm rút cuộc)

Nợ Tài khoản 155 – Thành phẩm (nếu thành phầm được chia là thành phẩm)

Nợ Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán (nếu gửi thành phầm được chia đem đi bán ngay không qua kho)

Có Tài Khoản 154 – hoài SXKD dở dang (gồm tổn phí nảy riêng và phí chung mà mỗi bên tham gia link marketing thương mại phải gánh chịu) (rõ ràng cho giao kèo link marketing thương mại).

– Khi nhận thành phầm được chia từ hợp đồng và đưa vào dùng ngay cho sinh sản thành phầm khác, cứ vào phiếu giao nhận thành phầm từ hiệp đồng và những chứng từ tương quan, ghi:

Nợ Tài khoản 621 – tổn phí Nguyên liệu, nguyên vật tư trực tiếp

Có Tài Khoản 154 – hoài SXKD dở dang (gồm ngân sách nảy riêng và phí tổn chung mà mỗi bên dự link marketing thương mại phải gánh chịu) (rõ ràng cho hợp đồng link marketing thương mại).

– Trường hợp giao kèo link marketing thương mại quy định không phân thành phầm mà giao cho một bên đẩy ra ngoài, sau khoản thời hạn phát hành hóa đơn cho bên bán thành phầm, kết chuyển hoài phát sinh riêng và phí tổn chung mà mỗi bên dự link marketing thương mại phải gánh chịu vào giá vốn hàng bán, ghi:

Nợ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

Có Tài Khoản 154 – hoài SXKD dở dang (gồm ngân sách nảy riêng và phí chung mà mỗi bên tham gia link marketing thương mại phải gánh chịu) (rõ ràng cho hợp đồng link marketing thương mại).

2.5. Kế toán lệch giá cả thành phầm trong trường hợp một bên tham gia link marketing thương mại bán hộ thành phầm & sản phẩm & hàng hóa và chia lệch giá cho những đối tác chiến lược kế hoạch khác:

a) Kế toán ở bên bán thành phầm:

– Khi bán thành phầm theo quy định của hợp đồng, bên bán phải phát hành hóa đơn cho toàn bộ thành phầm đẩy ra, đồng thời đề đạt tổng số tiền bán thành phầm của hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt link marketing thương mại, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131,…

Có Tài Khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác (rõ ràng hợp đồng link marketing thương mại)

Có Tài Khoản 3331 – Thuế(Tax) GTGT phải nộp (nếu có).

– cứ vào quy định của hợp đồng link marketing thương mại và Bảng phân loại lệch giá, đề đạt lệch giá tương ứng với ích của bên tham gia link marketing thương mại được hưởng, ghi:

Nợ Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác (rõ ràng cho hợp đồng link marketing thương mại)

Có Tài Khoản 511 – Doanh thu bán thành phầm và phục vụ nhu yếu dịch vụ (ích mà bên bán tốt hưởng theo thỏa thuận hợp tác hợp tác trong hiệp đồng).

– Sau khi so sánh phí nảy chung mỗi bên phải gánh chịu và lệch giá chia cho những bên theo hiệp đồng, kế toán bù trừ khoản phải thu khác và phải trả khác (rõ ràng cho từng bên tham gia BCC), ghi:

Nợ Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

Có Tài Khoản 138 – Phải thu khác.

-Khi thanh toán tiền bán thành phầm do bên đối tác chiến lược kế hoạch tham gia link marketing thương mại không bán thành phầm được hưởng, ghi:

Nợ Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác (từng đối tác chiến lược kế hoạch tham gia link marketing thương mại)

Có những TK 111, 112,…

b) Kế toán ở bên không bán thành phầm:

– Bên link marketing thương mại không tham gia bán thành phầm của link marketing thương mại, cứ vào bảng phân loại lệch giá đã được những bên tham gia link marketing thương mại công nhận và chứng từ có liên tưởng do bên bán thành phầm phục vụ nhu yếu, lập hóa đơn cho bên bán thành phầm theo số lệch giá mà mình được hưởng, ghi:

Nợ Tài khoản 138 – Phải thu khác (gồm có cả thuế(tax) GTGT nếu chia cả thuế(tax) GTGT đầu ra, rõ ràng cho đối tác chiến lược kế hoạch dự link marketing thương mại bán thành phầm)

Có Tài Khoản 511 – Doanh thu bán thành phầm và phục vụ nhu yếu dịch vụ (rõ ràng cho hợp đồng link marketing thương mại và theo số tiền được chia)

Có Tài Khoản 3331 – Thuế(Tax) GTGT phải nộp (nếu chia thuế(tax) GTGT đầu ra).

– Khi bên đối tác chiến lược kế hoạch tham gia link marketing thương mại thanh toán tiền bán thành phầm, cứ vào số tiền thực nhận, ghi:

Nợ những TK 111, 112,… (số tiền do đối tác chiến lược kế hoạch trong giao kèo chuyển trả)

Có Tài Khoản 138 – Phải thu khác (rõ ràng từng bên bán thành phầm).

3. Phương pháp kế toán BCC chia lợi nhuận sau thuế(tax)

3.1. Trường hợp những bên được chia một khoản nhất định không tùy từng kết quả marketing của BCC (Bên kế toán và quyết toán thuế(tax) trấn áp BCC),:

a) Tại bên thực hành thực tế thực tiễn kế toán và quyết toán thuế(tax) cho BCC

– Trường hợp nhận tiền, vật tư, thành phầm & sản phẩm & hàng hóa của những bên góp vốn, ghi:

Nợ những TK 112, 152, 156…

Có Tài Khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác.

– Khi phát sinh những khoản lệch giá, ngân sách cho BCC, kế toán nhận ắt lệch giá, uổng như so với những tiếp xúc của chính mình theo quy định của pháp lý.

– Khi xác lập số tiền phải trả định kỳ cho những bên khác theo giao kèo, ghi:

Nợ Tài khoản 627, 641, 642

Có Tài Khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác.

– Trả lại cho những bên số tiền, vật tư đã nhận được được góp vốn, ghi:

Nợ Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

Có những TK 112, 152, 156…

Nếu có chênh lệch giữa giá trị hợp lý của tài sản trả lại và giá trị khoản vốn nhận góp của những bên, kế toán phản chiếu thu nhập khác hoặc phí tổn khác.

b) Tại bên không tiến hành kế toán và không quyết toán thuế(tax) cho BCC

– Khi góp vốn vào BCC, ghi:

Nợ Tài khoản 138 – Phải thu khác

Có những TK 112, 152, 156…

– Khi nhận được thông tin về số lãi được chia từ BCC, ghi:

Nợ Tài khoản 138 – Phải thu khác

Có Tài Khoản 511 – Doanh thu bán thành phầm, phục vụ nhu yếu dịch vụ (5113).

– Khi nhận lại vốn góp, ghi:

Nợ những TK 112, 152, 156…

Có Tài Khoản 138 – Phải thu khác.

Nếu có chênh lệch giữa giá trị hợp lý của tài sản nhận về và giá trị khoản vốn góp, kế toán phản ánh thu nhập khác hoặc phí khác.

3.2. Trường hợp những bên được chia lợi nhuận tùy từng kết quả marketing của BCC (những bên có quyền đồng trấn áp BCC):

a) Tại bên kế toán và quyết toán thuế(tax)

a1) Việc ghi nhận vốn góp và trả lại vốn góp cho những bên thực hành thực tế thực tiễn tương tự điểm 4.1 nêu trên.

a2) Khi ghi nhận lệch giá của BCC, kế toán ghi nhận vớ lệch giá phát sinh trên sổ kế toán TK 511 để làm vị trí địa thế căn cứ so sánh, giải trình và xác lập lệch giá tính thuế(tax) cho BCC:

– Ghi nhận lệch giá của BCC, ghi:

Nợ những TK 112, 131

Có Tài Khoản 511 – Doanh thu bán thành phầm, phục vụ nhu yếu dịch vụ

Có Tài Khoản 3331 – Thuế(Tax) GTGT phải nộp.

Trên thưa kết quả hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt kinh dinh, chỉ khoản lệch giá tương ứng với phần được hưởng mới được biểu lộ trong chỉ tiêu “Doanh thu bán thành phầm và phục vụ nhu yếu dịch vụ”

– Định kỳ, kế ghi giảm lệch giá của BCC ứng với phần những bên được hưởng, ghi:

Nợ Tài khoản 511 – Doanh thu bán thành phầm, phục vụ nhu yếu dịch vụ

Nợ Tài khoản 3331 – Thuế(Tax) GTGT phải nộp (nếu chia cả thuế(tax) GTGT)

Có Tài Khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác.

a3) Khi ghi nhận phí tổn của BCC, kế toán ghi nhận hết thảy tổn phí trên sổ kế toán những trương mục ngân sách can dự để làm cứ so sánh, xác lập hoài tính thuế(tax) của BCC:

– Khi phát sinh phí tổn của BCC, ghi:

Nợ những TK 632, 641, 642…

Có những TK 112, 331, 154, 155…

Trên Báo cáo kết quả hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing, chỉ những khoản phí tổn tương ứng với phần phải gánh chịu mới được diễn tả trong những chỉ tiêu về hoài.

– Định kỳ, kế toán ghi giảm phí tổn của BCC tương ứng với phần những bên khác phải gánh chịu, ghi:

Nợ Tài khoản 138 – Phải thu khác

Có những TK 632, 641, 642.

– Khi xác lập số thuế(tax) TNDN phải nộp cho BCC, bên quyết toán thuế(tax) thông tin cho những bên khác về trách nhiệm so với số thuế(tax) phải nộp của từng bên, ghi:

Nợ Tài khoản 8211 – tổn phí thuế(tax) TNDN (số phải nộp của bên quyết toán thuế(tax))

Nợ Tài khoản 138 – Phải thu khác (số nộp hộ những bên khác trong BCC)

Có Tài Khoản 3334 – Thuế(Tax) TNDN (tổng số thuế(tax) TNDN phải nộp).

– Sau khi so sánh uổng phát sinh chung mỗi bên phải gánh chịu và lệch giá chia cho những bên theo giao kèo, kế toán bù trừ khoản phải thu khác và phải trả khác (rõ ràng cho từng bên dự BCC), ghi:

Nợ Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

Có Tài Khoản 138 – Phải thu khác.

b) Tại bên không kế toán và không quyết toán thuế(tax)

– Khi góp vốn vào BCC, ghi:

Nợ Tài khoản 138 – Phải thu khác

Có những TK 112, 152, 156…

– vị trí địa thế căn cứ vào Bảng phân loại phí tổn của giao kèo link marketing thương mại đã được những bên góp vốn link marketing thương mại bằng lòng (do bên kế toán và quyết toán thuế(tax) thông tin), ghi:

Nợ những TK 621, 622, 623, 641, 642 (rõ ràng cho hợp đồng link marketing thương mại)

Nợ Tài khoản 133 – Thuế(Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có Tài Khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác.

– vị trí địa thế căn cứ số thuế(tax) TNDN phải nộp được bên quyết toán thuế(tax) thông tin, ghi:

Nợ Tài khoản 821 – ngân sách thuế(tax) TNDN hiện hành

Có Tài Khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác.

– vị trí địa thế căn cứ vào bảng phân loại lệch giá đã được những bên tham gia link marketing thương mại xác nhận và chứng từ có can hệ do bên bán thành phầm phục vụ nhu yếu, lập hóa đơn cho bên bán thành phầm theo số lệch giá mà mình được hưởng, ghi:

Nợ Tài khoản 138 – Phải thu khác (gồm có cả thuế(tax) GTGT nếu chia cả thuế(tax) GTGT đầu ra, rõ ràng cho đối tác chiến lược kế hoạch tham gia link marketing thương mại bán thành phầm)

Có Tài Khoản 511 – Doanh thu bán thành phầm và phục vụ nhu yếu dịch vụ (rõ ràng cho giao kèo link marketing thương mại và theo số tiền được chia)

Có Tài Khoản 3331 – Thuế(Tax) GTGT phải nộp (nếu chia thuế(tax) GTGT đầu ra).

– Sau khi so sánh uổng phát sinh chung mỗi bên phải gánh chịu và lệch giá chia cho những bên theo hợp đồng, kế toán bù trừ khoản phải thu khác và phải trả khác (rõ ràng cho từng bên tham gia BCC), ghi:

Nợ Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

Có Tài Khoản 138 – Phải thu khác.

– Khi bên đối tác chiến lược kế hoạch tham gia link marketing thương mại thanh toán tiền bán thành phầm, cứ vào số tiền thực nhận, ghi:

Nợ những TK 111, 112,… (số tiền do đối tác chiến lược kế hoạch trong giao kèo chuyển trả)

Có Tài Khoản 138 – Phải thu khác (rõ ràng từng bên bán thành phầm).

– Khi nhận lại vốn góp, ghi:

Nợ những TK 112, 152, 156…

Có Tài Khoản 138 – Phải thu khác

Nếu có chênh lệch giữa giá trị hợp lý của tài sản nhận về và giá trị khoản vốn góp, kế toán phản ảnh thu nhập khác hoặc hoài khác.

Ngoài ra những bạn cũng trọn vẹn trọn vẹn có thể click more: Theo Công văn 4597/BTC-TCT ngày 9/4/năm ngoái của Bộ tài chính:

“vị trí địa thế căn cứ những quy định nêu trên, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn xây dựng kinh dinh nhà và quý khách sạn thái hoà với Bộ Tư lệnh quân nhân Biên phòng ký hiệp đồng cộng tác góp vốn góp vốn đầu tư và vỡ hoang dịch vụ chiêu đãi sở K9B thì khoản tiền nhất thiết hàng tháng Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn xây dựng marketing nhà và quý khách sạn yên bình trả cho Bộ Tư lệnh lính Biên phòng theo thỏa thuận hợp tác hợp tác tại hợp đồng được xử lý về thuế(tax) như sau:

Trường hợp những bên tham gia hợp tác xác lập khoản chi trả một mực nêu trên

là phần lợi nhuận sau thuế(tax) thu nhập doanh nghiệp

của hợp đồng hiệp tác kinh dinh thì Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn xây dựng marketing nhà và quý khách sạn yên bình không được hạch toán khoản tiền trả cho Bộ Tư lệnh lính biên phòng vào hoài khi xác lập thu nhập chịu thuế(tax) thu nhập doanh nghiệp của hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt hợp tác kinh dinh giữa hai bên.

Trường hợp những bên tham gia cộng tác xác lập khoản chi trả nhất quyết nêu trên

là lệch giá từ hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt cho thuê tài sản

(nhà quý khách) của Bộ Tư lệnh lính biên phòng thì khoản lệch giá này thuộc diện chịu thuế(tax) giá trị ngày càng tăng và thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Nếu hai bên thỏa thuận hợp tác hợp tác Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn xây dựng marketing nhà và quý khách sạn thanh thản chịu những khoản thuế(tax) liên can đến khoản tiền trả cho Bộ Tư lệnh quân nhân biên phòng thì Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn xây dựng kinh dinh nhà và quý khách sạn Thái Bình được hạch toán khoản tiền trả cho Bộ tư lệnh lính biên phòng vào ngân sách khi xác lập thu nhập chịu thuế(tax) thu nhập doanh nghiệp của hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt hiệp tác kinh dinh giữa hai bên.”

xin chúc những bạn thành công xuất sắc xuất sắc!

Link tải về Cách hạch toán hợp đồng hợp tác marketing theo TT 200 Full rõ ràng

Share một số trong những trong những thủ thuật có Link tải về nội dung nội dung bài viết Cách hạch toán hợp đồng hợp tác marketing theo TT 200 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất, Post sẽ tương hỗ Ban hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về kế toán thuế(tax) thông tư..

Tóm tắt về Cách hạch toán hợp đồng hợp tác marketing theo TT 200

Ban đã đọc Tóm tắt mẹo thủ thuật Cách hạch toán hợp đồng hợp tác marketing theo TT 200 rõ ràng nhất. Nếu có vướng mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn trọn vẹn có thể để lại comments hoặc Join nhóm zalo để được phản hồi nha.
#Cách #hạch #toán #hợp #đồng #hợp #tác #kinh #doanh #theo