Mình là Newbie, anh em cho hỏi sao mỗi cái Dcom/USB 3G như này mà đổi dc MAC nhỉ?


Source_#VFP_Pro_406603756168171_2010186042476593 _like_3_Share_0