Mình xin thầy và các bạn hỗ trợ mình . Mình bị k phổi gđ 3b đã cắt hóa xạ . Cách đây 3 năm . Hiện mình đang còn đờm ở ph 1284735855205312

Mình xin thầy và các bạn hỗ trợ mình . Mình bị k phổi gđ 3b đã cắt hóa xạ . Cách đây 3 năm . Hiện mình đang còn đờm ở phổi. Bướu cổ và đang sút kg xin mọi người hỗ trợ mình với. Xin cám ơn thầy và các huynh

Source Y_Họ_Bổ_Sung_Khí_Công_Y_Đạo#Mình #xin #thầy #và #các #bạn #hỗ #trợ #mình #Mình #bị #phổi #gđ #đã #cắt #hóa #xạ #Cách #đây #năm #Hiện #mình #đang #còn #đờm #ở