mọi người cho em hỏi em đang ở phiên bản 20h2 có nên lên 21h1 không ạ. Tại vì em thấy bảo 21h1 thấy có nhiều lỗi mà e vừa tải xuống bản cập nhật 21h1. Nếu giờ xóa bản cập nhật đó đi có được không ạ?
#7onez_askNguồn_#7onez_Nhận_thức_về_an_ninh_mạng_cùng_Hieupc_và_những_người_bạn_2762118607399849_2968529810092060 _like_43_Share_0