Mọi người cho em hỏi quan điểm về việc thức đêm ngủ ngày với ạ. Những ngày dịch này em toàn thức đến sáng mới ngủ

Source_#group_voz_4663452077015228_4892925797401187 _like_12_Share_0