mọi người ơi e đang dùng ninja system. e nuôi có 12 nick thôi nên e muốn mỗi nick onl tầm 30p mỗi lần chạy tương tác. nhưng mà e cài kiểu gì nó cũng chỉ chạy tầm 2p là tắt.. mọi người ai rành chỉ e cài với ạ

Source_#phanmemninja_2892984540791271_4026771894079191 _like_7_Share_0