Mức phạt vi phạm hành chính về chứng từ kế toán tài chính 2022

Quy định mức phạt vi phạm về chứng từ kế toán tài chính như: Mức phạt mất chứng từ kế toán tài chính; Lập sai chứng từ kế toán tài chính; Chữ ký ko thống nhất; Ký bởi mực màu đỏ; Không có chữ ký; Ký bởi dấu tự khắc sẵn; Không dịch chứng từ kế toán tài chính; Tẩy xoá, tu chỉnh chứng từ kế toán tài chính…

Mức phạt vi phạm về chứng từ kế toán tài chính:

———————————————————————————-

1. Mức phạt vi phạm hành chính chứng từ kế toán tài chính:

– Theo điều 8 Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định về mức phạt vi phạm quy định về chứng từ kế toán tài chính cụ thể như sau:

Mức phạt

Hành vi vi phạm

1. Phạt tiền từ

3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

đối với một trong các hành động sau:

a)

Mẫu chứng từ kế toán tài chính ko hề đầy đủ các nội dung đốn theo quy định;

b)

Tẩy xóa, tu chỉnh chứng từ kế toán tài chính

;

c)

Ký chứng từ kế toán tài chính bởi mực màu đỏ

, mực phai màu;

d)

Ký chứng từ kế toán tài chính bởi đóng

dấu chữ ký tự khắc sẵn

;

đ)

Chứng từ chi tiền ko ký theo từng liên

.

=> Đây là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành động vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

2. Phạt tiền từ

5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

đối với một trong các hành động sau:

a)

Lập chứng từ kế toán tài chính mất đi số liên

theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán tài chính;

b)

Ký chứng từ kế toán tài chính Khi

chưa ghi đủ nội dung

chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký;

c)

Ký chứng từ kế toán tài chính mà

ko đúng thẩm quyền

;

d)

Chữ ký của một người

ko thống nhất

hoặc ko đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký;

đ)

Chứng từ kế toán tài chính

ko hề đủ chữ ký theo chức danh

quy định trên chứng từ

;

e)

Không dịch chứng từ kế toán tài chính

bởi tiếng nước nước ngoài giả tiếng Việt theo quy định;

g)

Để

hư,

mất mát

tài liệu, chứng từ kế toán tài chính đang trong quá trình dùng

.

3. Phạt tiền từ

20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

đối với một trong các hành động sau:

a) mạo, khai man chứng từ kế toán tài chính tuy nhiên chưa đến mức truy cứu bổn phận hình sự;

b) Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán tài chính tuy nhiên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm và trách nhiệm hình sự;

c)

Lập chứng từ kế toán tài chính có nội dung các liên khác nhau trong ngôi trường hợp phải lập chứng từ kế toán tài chính có nhiều liên cho một kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy sinh;

d)

Không lập chứng từ kế toán tài chính Khi kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy;

đ)

Lập nhiều lần chứng từ kế toán tài chính cho một kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy sinh;

e)

thực hiện nay chi tiền Khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký

của người dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán tài chính.

4. Biện pháp xử lý hiệu quả:

a) Bổ sung các tác nhân chưa đầy đủ của chứng từ đối với hành động quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc diệt các chứng từ kế toán tài chính bị khai man, mạo đối với hành động quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

c) Buộc lập bổ sung chứng từ chưa được lập Khi kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy đối với hành động quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;

d) Buộc diệt các chứng từ kế toán tài chính đã được lập nhiều lần cho một kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy đối với hành động quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này.

Xem thêm

:

—————————————————————————

2. Mức phạt làm mất chứng từ kế toán tài chính, tài liệu kế toán tài chính:

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành động sau:

a) Đưa tài liệu kế toán tài chính vào lưu trữ chậm từ 12 tháng trở lên so với hạn quy định;

b) Không sắp đặt tài liệu kế toán tài chính đưa vào lưu trữ theo lớp lang thời kì nảy sinh và theo kỳ kế toán tài chính năm.

2. Phạt tiền từ

5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

đối với một trong các hành động sau:

a) Lưu trữ tài liệu kế toán tài chính ko đầy đủ theo quy định;

b) Bảo cai quản tài liệu kế toán tài chính ko an ninh,

để hư hại, mất mát tài liệu trong vận hạn lưu trữ;

c) sử dụng tài liệu kế toán tài chính trong vận hạn lưu trữ ko đúng quy định;

d) Không thực hành việc tổ chức kiểm kê, phân loại, bình phục tài liệu kế toán tài chính bị mất mát hoặc bị phá diệt.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau:

a) Hủy bỏ tài liệu kế toán tài chính Khi chưa ko hề thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật kế toán tài chính tuy nhiên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Không thành lập Hội đồng tiêu diệt, ko thực hành đúng phương pháp tiêu diệt và ko lập biên các độc giả dạng tiêu diệt theo quy định Khi thực hiện nay tiêu diệt tài liệu kế toán tài chính.

(Theo điều 15 Nghị định 41/2018/NĐ-CP)

Xem thêm:

———————————————————————————————————-

Hóa đơn GTGT là chứng từ kế toán tài chính:

Hóa đơn là chứng từ

do người buôn cung cấp lập, ghi nhận thông báo buôn cung cấp sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của luật pháp.

– Phiếu thu tiền cước chuyên chở mặt hàng ko;

chứng từ

thu cước phí chuyển vận quốc tế;

chứng từ

thu phí dịch vụ ngân mặt hàng…, mẫu mã và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của luật pháp có can hệ.

Các chứng từ

được in, phát hành, sử dụng và cai quản lý

như hóa đơn

gồm

phiếu xuất kho kiêm vận tải nội bộ, phiếu xuất kho mặt hàng gửi buôn cung cấp đại lý

(

mẫu số 5.4 và 5.5 Phụ lục 5 phát hành tất nhiên Thông tư này).

(

Theo điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC

)

Mức phạt mất hóa đơn GTGT Liên 1, liên 3:

– Trường hợp mất

Liên 1

hoặc

Liên 3

của hóa đơn đã phát hành, đã lập thì

bị xử phạt theo điểm b khoản 2 điều 15 Nghị định 41/2018/NĐ-CP

(nêu trên) ->

Phạt từ 5 – 10 tr đồng.

(Theo Công văn 1812/TCT-CS ngày 8/5/2019 của Tổng cục thuế)

Mức phạt Khi làm mất hóa đơn GTGT (Liên 2):

Phạt tiền

từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồn

g đối với một trong các hành động:

– Làm mất, cháy, hư hoá đơn đã phát hành tuy nhiên chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (

liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng – Liên 2

) tuy nhiên quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng chưa cảm bắt gặp hoá đơn Khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê marketing thương mại nhỏ lẻ product, dịch vụ;

trừ ngôi trường hợp mất, cháy, hư hóa đơn do thiên tai, hỏa hoán vị hoặc do sự khiếu nại bất thần, sự khiếu nại bất khả kháng khác thì ko biến thành xử phạt tiền.

Trường hợp mất, cháy, hư hóa đơn đã lập (

liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng – Liên 2

), người buôn cung cấp và người sử dụng

lập biên các độc giả dạng ghi nhận sự việc

, người buôn cung cấp

đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua buôn cung cấp sản phẩm hóa, dịch vụ

có một tình tiết giảm nhẹ nhàng

thì xử phạt ở

mức tối thiểu

của khuông tiền phạt;

nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ nhàng

thì xử

phạt cảnh cáo.

Xem thêm

:

Trường hợp mất, cháy, hư hoá đơn,

trừ liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

, trong thời gian lưu trữ

thì xử phạt theo luật pháp về kế toán tài chính.

(Theo điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC)

—————————————————————————-

NHƯ VẬY:

– Hóa đơn GTGT (hóa đơn buôn cung cấp sản phẩm) là một trong những trong loại Chứng từ kế toán tài chính.

– Nếu mất hóa đơn GTGT

(

liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng – Liên 2

), tức thị mất liên 2 hóa đơn này đã thông báo phát hành chưa lập hoặc đã lập -> Bị phạt từ 4.000.000 đến 8.000.000

– Nếu mất hóa đơn GTGT

trừ liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trong thời kì lưu trữ,

tức là mất Liên 1, liên 3 …

thì sẽ bị phạt theo pháp luật về kế toán tài chính -> tức thị bị phạt theo điều 15 Nghị định 41/2018/NĐ-CP -> Phạt từ 5.000.000 – 10.000.000

Xem thêm

:

——————————————————————————

Xem thêm

:

——————————————————————————–

Source Mức phạt vi phạm hành chính về chứng từ kế toán tài chính 2021-08-21 14:12:00

#Mức #phạt #phạm #hành #chính #về #chứng #từ #kế #toán