Nếu một ngày đẹp trời Website, máy chủ , facebook hoặc hệ thống mạng của bạn bị Hacker tấn công, chiếm quyền kiểm soát. Bạn muốn xác định nguyên nhân bị tấn công, tìm cách khắc phục để sự việc không tái diễn, hoặc xác định hung thủ. Hay bạn muốn phát hiện mã độc trên máy tính, kiểm tra sự bất thường trong hệ thống mạng của tổ chức, phát hiện sự xâm nhập trái phép… Vậy bạn cần phải làm gì?

Lúc đó bạn sẽ cần tới các điều tra viên trong ngành Digital Forensics. Họ là những người có kinh nghiệm và kiến thức khá sâu rộng về khoa học và mạng máy tính, bảo mật. Họ thường làm việc với những thành phần như: các thiết bị ngoại vi; các tệp tin trên máy tính; các ứng dụng được cài đặt trên máy tính; tất cả các kết nối ra, vào, hoặc luẩn quẩn trong mạng nhà bạn và các dữ liệu trong RAM.

Nhìn chung, với những người làm bảo mật thì Digital Forensics là một lĩnh vực thú vị trong ngành an toàn thông tin.


Source_#group_voz_4663452077015228_4873600336000400 _like_10_Share_0