Nụ cười tỏa nắng của các chủ tại tu viện Dzongka , Tây tạng khi được các đạo hữu KCYD yểm trợ đường để tăng cường sức kh 1454933814890693

Nụ cười tỏa nắng của các chủ tại tu viện Dzongka , Tây tạng khi được các đạo hữu KCYD yểm trợ đường để tăng cường sức khỏe cho các Thầy và các chú tu học tại đây. Sadhu.
Author Y_Họ_Bổ_Sung_Khí_Công_Y_Đạo#Nụ #cười #tỏa #nắng #của #các #chủ #tại #viện #Dzongka #Tây #tạng #khi #được #các #đạo #hữu #KCYD #yểm #trợ #đường #để #tăng #cường #sức