Phần mềm bổ sung kê khai thuế HTKK 4.1.2 mới nhất 2019 2022

Phần mềm HTKK 4.1.2 mới nhất ngày 16/1/2019 của Tổng cục thuế. Đây là phần mềm tương trợ kê khai thuế HTKK 4.1.2 mới nhất 2019. Download phần mềm HTKK 4.12 miễn phí tại đây.
Ngày 16/01/2019 Tổng cục thuế thông tin về việc Nâng cấp vận dụng bổ sung kê khai (HTKK) theo phong cách thiết kế và đả nghệ mới
phiên các độc giả dạng 4.1.2
TỔNG CỤC THUẾ Thông báo
V/v: Triển khai áp dụng
tương trợ kê khai (HTKK) phiên các độc giả dạng 4.1.2
đáp ứng
đề nghị kỹ năng phát sinh liên can đến tờ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, ngôi nhà thầu nước ngoài và lệ phí môn bài bác
Tổng cục Thuế thông tin nâng cấp áp dụng
bổ sung kê khai (HTKK) phiên các độc giả dạng 4.1.2
đáp ứng yêu cầu kỹ năng nảy can dự đến tờ khai giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, ngôi nhà thầu nước ngoài và lệ phí môn bài bác đồng thời nâng cấp một số lỗi nảy sinh Khi triển khai phiên các độc giả dạng 4.1.1, cụ thể như sau:
—————————————————————-
1. Nâng cấp chức năng kê khai Tờ khai lệ phí môn bài bác (01/MBAI):
– Cập nhật mức lệ phí môn bài bác tại chỉ tiêu [22]:
Cho phép chọn trong danh mục các giá trị: 3.000.000, 2.000.000, 1.500.000, 1.000.000, 500.000, 300.000, 250.000, 150.000 VNĐ
– Cập nhật mức lệ phí môn bài bác tại chỉ tiêu [23]:
Cho phép chọn trong danh mục các giá trị: 1.000.000, 500.000 VNĐ
– Cập nhật hiển thị thông tin chỉ tiêu [21]
– “Khai bổ sung cho cơ sở
mới thành lập trong năm
” thành “Khai lệ phí môn bài bác cho cơ sở phụ thuộc cùng tỉnh mới thành lập trong năm”.
– Trường hợp khai lệ phí môn bài bác cho cơ sở phụ thuộc cùng tỉnh
mới thành lập trong năm
(tích vào chỉ tiêu [21]) hoặc ko tích vào chỉ tiêu 21 mà có nhập thông tin tại chỉ tiêu [23] thì nép nhập “Tên đơn vị” và “Mức lệ phí môn bài bác” tại chỉ tiêu [23].
– Cập nhật dòng chú thích Khi in ấn tờ khai thành “Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng thì nộp lệ phí môn bài bác bậc 1 (tiểu mục 2862)”.
—————————————————————-
2. Nâng cấp chức năng kê khai Tờ khai thuế ngôi nhà thầu nước ngoài (01/NTNN):
– Cập nhật điều khiếu nại nép nhập thông báo cột [3]
– hợp đồng Số…, Ngày…tháng…năm trên tờ khai.
– Cập nhật điều khiếu nại ràng buộc chỉ tiêu cột [5] – Ngày thanh toán:
+ Đối với tờ khai theo lần phát sinh: Ngày thanh toán mặc định hiển thị bởi kỳ tính thuế, ko cho phép sửa.
+ Đối với tờ khai theo tháng: buộc nhập “Ngày tính sổ” và “Ngày thanh toán” phải thuộc kỳ tính thuế.
– Cập nhật buộc ràng chỉ tiêu Số thuế được miễn giảm theo hiệp nghị [11]
phải nhỏ rộng hoặc bởi chỉ tiêu Doanh thu tính thuế [9]* Tỷ lệ thuế TNDN [10], ngôi trường hợp lớn rộng nữa thì cảnh báo đỏ.
– Cập nhật cảnh báo vàng ở các chỉ tiêu [4], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13] nếu để trống số liệu trong ngôi trường hợp có kê khai thông tin hợp đồng ngôi nhà thầu tại chỉ tiêu [3], [5].
—————————————————————-
3. Nâng cấp chức năng kê khai Tờ khai thuế ngôi nhà thầu nước ngoài (03/NTNN):
– Cập nhật buộc ràng bức nhập thông báo cột [3]
– giao kèo Số…, Ngày…tháng…năm
– Cập nhật điều khiếu nại buộc ràng chỉ tiêu cột [5] – Ngày tính sổ:
+ Đối với tờ khai theo lần phát sinh: Ngày tính sổ mặc định hiển thị bởi kỳ tính thuế, ko cho phép sửa.
+ Đối với tờ khai theo tháng: tấm nhập “Ngày tính sổ” và “Ngày thanh toán” phải thuộc kỳ tính thuế.
– Cập nhật buộc ràng chỉ tiêu Số thuế được miễn giảm theo hiệp nghị [8] phải nhỏ rộng hoặc bởi chỉ tiêu Doanh thu tính thuế [6]* Tỷ lệ thuế TNDN [7], ngôi trường hợp lớn rộng nữa thì cảnh báo đỏ.
– Cập nhật cảnh báo vàng ở các chỉ tiêu [4], [6], [7], [8], [9] nếu để trống số liệu trong ngôi trường hợp có kê khai thông tin Hợp đồng ngôi nhà thầu tại chỉ tiêu [3], [5].
—————————————————————-
4. Nâng cấp chức năng Kê khai Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT), Tờ khai GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT)
– Cập nhật cho phép khai bổ sung đối với ngôi trường hợp tăng/giảm số tiền NNT tự phát hiện nay đã được trả phải nộp trả NSNN và bổ sung cảnh báo các điều khiếu nại ràng buộc tương ứng.
—————————————————————-
5. Cập nhật chức năng kê khai Tờ khai quyết toán TNDN năm (03/TNDN)
– Cập nhật cho phép nhập Data tại cột 2 – Nội dung, mục III – thông tin xác định giá giao dịch liên kết, phụ lục GDLK-01 tối đa 200 ký tự.
—————————————————————-
6. Cập nhật chức năng lập ít tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC):
– Cập nhật sửa lỗi chức năng kê khai Báo cáo với kỳ tính thuế theo tháng.
—————————————————————-
Chú ý:
Bắt đầu từ ngày 17/01/2018
, Khi lập giấy tờ khai thuế, tổ chức, các nhân nộp thuế trên phạm vi toàn quốc
sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 4.1.2
để kê khai thay cho các phiên các độc giả dạng trước đây.
————————————————————————–
Download Phần mềm HTKK 4.1.2 tại đây:
Để cài đặt được HTKK 4.1.2, máy tính của NNT cần đáp ứng thông số sau:
– Hệ điều hành WinXP (SP2, SP3), Win 7 trở lên… (ko bổ sung nền tảng sử dụng iOS, Mac).
– Máy tính có cài .NET Framework 3.5 trở lên (
có thể tải bộ cài .NET Framework 3.5
).
– Nếu máy tính sử dụng nền tảng sử dụng Win 7 trở lên ko phải cài đặt .NET Framework 3.5 mà chỉ cần kích hoạt .NET Framework 3.5 đã tích hợp sẵn theo
tài liệu chỉ dẫn cài đặt
———————————————————————————————–
– Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan lại Thuế địa phương để được cung cấp và bổ sung trong quá trình cài đặt, sử dụng.
– Mọi phản chiếu, góp ý của tổ chức, cá nhân chủ nghĩa nộp thuế được gửi đến cơ thuế quan lại theo các số điện thoại, vỏ hộp thư điện tử tương trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan lại Thuế cung cấp.
Tổng cục Thuế trân trọng thông tin./.
————————————————————————–
Trường hợp
:
Máy tính các các độc giả đã cài phần mềm HTKK 4.1.1 rồi
-> Các các độc giả chỉ cần
Bật phần mềm HTKK 4.1.1
đó lên -> Phần mềm sẽ hiển thị thông tin cập nhật lên Phần mềm HTKK 4.1.2 -> Các các độc giả bấm nút ”


-> Tiếp đó đợi phần mềm chạy cập nhật là xong nhé:
Như vậy là các các độc giả đã nâng cấp xong Phần mềm HTKK 4.1.2 nhé
Kế toán THiên Ưng xin chúc các các độc giả thành tiến đánh!
————————————————————————–

5

Source Phần mềm bổ sung kê khai thuế HTKK 4.1.2 mới nhất 2019 2021-08-24 13:46:00

#Phần #mềm #hỗ #trợ #kê #khai #thuế #HTKK #mới #nhất

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x