Phần mềm HTKK 3.3.1 mới nhất ngày 27/3/2015 2022

Ngày 27/03/2015 Tổng cục Thuế đã thông bố́o về việc nâng cấp lên phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.3.1, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bạn dạng 3.1.1 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bạn dạng 3.2.1

 

Nội dụng cụ thể của việc nâng cấp phần mềm HTKK 3.3.1, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bạn dạng 3.1.1 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bạn dạng 3.2.1:

 

1. Nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN đáp ứng yêu cầu kê khai quyết toán thuế TNCN và cấp mã người phụ thuộc

 

– Nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu người phụ thuộc bên dưới 15 tuổi đã khai thông tin về CMND trên Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-TNCN và 16TH thì

chẳng cần thiết phải khai thêm thông tin trên giấy khai sinh.

 

(Lưu ý

, ngôi trường hợp trên Cơ quan lại thuế sẽ tiếp nhận và xử lý các giấy tờ quyết toán năm 2014 tuy nhiên tạm thời chưa cấp MST cho những người dân phụ thuộc do chưa có đầy đủ thông tin theo quy định)

 

– Nâng cấp cho phép NSD kê khai những dòng dữ liệu thiếu thông tin của NPT trên bảng kê (có những dòng chỉ có mỗi thông tin mặc định Quốc tịch nước ta ở đầu dòng, do NNT Khi kê khai ko xóa bỏ các dòng này đi) nên Khi upload tệp tin lên trang QTT Online sẽ bị báo lỗi.

 

– Trường hợp người phụ thuộc là kẻ nước ngoài thì ko buộc phải nhập thông tin trên giấy khai sinh.

 

– Nâng cấp ứng dụng để có thể nhập các chỉ tiêu về số, quyển trên giấy khai sinh tại mẫu 16TH, 05-3/BK-TNCN tối đa 50 ký tự.

 

 – Bổ sung phần thông tin về người ký trên Bảng tổng hợp đăng ký NPT (16TH) Khi in ấn để bổ sung NNT có thể ký tên, đóng dấu.

 

– Hình như, với ứng dụng Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) nâng cấp thêm các nội dung sau:

 

+ Nâng cấp tiện ích của nút “Tính toán” trên bảng kê 05-1/BK-TNCN

, bổ sung tính toán Khi dữ liệu được tải từ bảng kê excel: nếu chỉ tiêu [21] trên bảng kê excel = 0 thì Khi nhấn nút “Tính toán” sẽ bổ sung tính giá trị chỉ tiêu [21] theo công thức tính, nếu chỉ thiêu trên [21] trên bảng kê excel <> 0 thì Khi nhấn nút “Tính toán” sẽ ko bổ sung tính đảm bảo nguyên lý giữ nguyên số của NNT kê khai.

 

+ Sửa lỗi ko tính toán được chỉ tiêu [29] trên tờ khai 09/KK-TNCN Khi tờ khai được kết xuất từ phần mềm HTKK 3.3.0 mà bảng kê 09-3PL-TNCN ko kê khai dữ liệu trên bảng II.Người phụ thuộc chưa có MST/CMND/Hộ chiếu.

 

2. Một số yêu cầu khác

 

– Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 01/NTNN để bổ sung các ngôi trường hợp hợp đồng ngôi nhà thầu ký trước ngày 01/10/2014 (ngày hiệu lực thực thi hiện hành của Thông tư số 103/2014/TT-BTC) thì sử dụng mẫu biểu phát hành tất nhiên Thông tư số 103/2014/TT-BTC tuy nhiên cách tính thuế áp dụng theo Thông tư 60/2012/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC.

 

– Nâng cấp danh mục cơ quan lại Thuế: Chi cục Thuế Thị xã Bà Rịa thành Chi cục Thuế Thành phố Bà Rịa.

 

– Nâng cấp xử lý lỗi một số ngôi trường hợp ko gửi được mẫu: TB03/AC; BC21/AC; BC21/AC_BLP; TB03/AC_BLP; 04/GTGT.

 

Lưu ý

:

Bắt đầu từ ngày 28/03/2015

, Khi kê khai tờ khai thuế có liên quan lại đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.1, iHTKK 3.1.1 và phần mềm QTTNCN 3.2.1 thay cho các phiên bạn dạng trước đây.

 

Tải phần mềm HTKK 3.3.1 về tại đây:

–   Ứng dụng HTKK phiên bạn dạng 3.3.1:

 

 

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Dữ Liệu Phần mềm HTKK 3.3.1 mới nhất ngày 27/3/2015 2021-09-06 02:48:00

#Phân #mêm #HTKK #mơi #nhât #ngay