Quy định về Bảo hiểm xã hội buộc phải 2020 cho Doanh nghiệp 2022

Những quy định về Bảo hiểm tầng lớp bức 2020 cho Doanh nghiệp như: Quy định về (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

theo Quyết định 595/QĐ-BHXH và Nghị định 44/2017/ND-CP cụ thể như sau:

Lưu ý:

Dưới đây, mình chỉ tổng hợp các quy định về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNKĐ, BNN

ép cho Doanh nghiệp

và người cần lao, còn đối với đơn vị sự nghiệp, các ngôi trường hợp khác… các bạn xem tại QĐ 595.QĐ-BHXH nhé.

1. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN buộc phải:

– Người làm việc theo HĐLĐ ko xác định hạn vận, HĐLĐ xác định hạn vận, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc một mực có hạn vận từ đủ 03 tháng đến bên dưới 12 tháng, bao gồm HĐLĐ được thỏa thuận giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người bên dưới 15 tuổi theo quy định của luật pháp về lao động;

– Người làm việc theo HĐLĐ có hạn từ đủ 01 tháng đến bên dưới 03 tháng (thực hành từ ngày 01/01/2018);

– Người cai quản lý doanh nghiệp, người cai quản lý điều hành hiệp tác xã có hưởng trọn lương phía;

– Người sử dụng lao động dự BHXH, BHTN, BHYT ép bao héc tàm tất cả: cơ quan lại đất nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang quần chúng. #; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề, tổ chức từng lớp – công việc và nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan lại, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế phát động và sinh hoạt giải trí trên lãnh thổ nước ta; doanh nghiệp, cộng tác xã, hộ marketing thương mại cá thể, tổ cộng tác, tổ chức khác và cá nhân chủ nghĩa có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

(Theo điều 4, Điều 13, Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH)

Chú ý:

Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời héc tạn

từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng

– Thuộc đối tượng tham dự BHXH bắt buộc

,

BHTNLĐ-BNN.

Không thuộc đối tượng tham gia BHYT, BTHN.

(Theo Công văn 3895/BHXH-TB của BHXH TP HN Thủ Đô)

– Chi nhánh của doanh nghiệp

phát động và sinh hoạt giải trí tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại Công ty mẹ.

Theo Quyết định 888/QĐ-BHXH của BHXH nước ta

——————————————————————————————————–

2. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ năm 2020:

Tỷ lệ đóng

BHXH

BHYT

BHTN

Tổng

DN phải đóng

17,5%

3%

1%

21.5%

Người cần lao

8%

1,5%

1%

10,5%

Tổng cộng

25,5%

4,5%

2%

32%

Trong đó:

– Người lao động phải đóng BHXH, BHYT, BHTN với tỷ lệ: 10,5%

– Doanh nghiệp phải đóng BHXH, BHYT, BHTN với tỷ lệ: 21,5%

-> Tổng cộng DN phải đóng cho Cơ quan lại BHXH tổng là:

32%

trên Tổng mức lương tham gia BHXH.

Lưu ý:

– Ngoài BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì mỗi tháng DN còn phải

đóng KPCĐ: 2%

(

Tổng quỹ lương lậu tham gia BHXH để nộp cho liên đoàn lao động Quận, thị trấn

)

tỉ dụ

:

tham dự BHXH cho 5 người với Tổng lương phía đóng BHXH là: 29.000.000

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

Cấp bậc, chức phận,

chức danh nghề,

điểm làm việc

Hệ số/Mức lương

I

Tăn

g

I.1

cần lao

1

NguyễnQuang Đức

123456789

Giám Đốc

7,000,000

2

Hoàng Vũ Dũng

P. Giám Đốc

6,000,000

3

Nguyễn Minh Thư

Kế toán Trưởng

6,000,000

4

Lê Anh Đào

Kế toán Viên

5,000,000

5

Đặng văn Lâm

NV kinh dinh

5,000,000

Cộng tăng

29,000,000

Như vậy:

Hàng tháng DN sẽ phải:

Nộp cho Cơ quan lại BHXH Quận

là: 29,000,000 x 32% =

9,280,000

(Trong đó: Trích vào phí DN là: 29,000,000 x 21,5% = 6,235,000. Trích vào lương Người lao động là: 29,000,000 x 10,5% = 3,045,000)

Nộp cho Liên đoàn lao động Quận

là: 29,000,000 x 2% =

580,000

(Doanh nghiệp chịu phần này

)

Chi tiết xem thêm

:

——————————————————————————-

3. Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ 2020:

– lương mỗi tháng đóng BHXH thắt, BHYT, BHTN, KPCĐ:

mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác

theo quy định của pháp luật lao động.

Chi tiết xem thêm:

a. Mức lương phía đóng BHXH

thấp nhất:

– Mức lương bổng tháng đóng BHXH

ko thấp rộng

mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Người cần lao làm thuê việc đòi hỏi đã qua học tập nghề, đào tạo nghề

thì tiền lương đóng BHXH tấm

phải cao rộng ít nhất 7%

so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm mướn việc nặng nhọc, độc hại, hiểm nguy phải

cao rộng ít ra 5%.

Nếu là đặc biệt nặng nhọc, độc hại, hiểm thì

cao rộng ít ra 7%.

– Mức lương tối thiểu vùng ko bao héc tàm các khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung.

thí dụ

: Kế toán Thiên hài lòng có tham dự BHXH cho 1 bạn Nhân viên văn phòng và 1 bạn viên chức kế toán tài chính. Cty ở Vùng 1, mà mức lương tối thiều vùng năm 2020 là: 4.420.000đ/tháng.

Như vậy

: Mức lương đóng BHXH thấp nhất cho 2 bạn đó sẽ như sau:

NV văn phòng

(làm công việc thường nhật, ko yêu cầu phải qua học tập nghề)

-> Mức lương đóng BHXH thấp nhất sẽ là:

4.420.000đ/tháng.

NV Kế toán

(làm thuê việc đòi hỏi phải qua học tập nghề

) -> Mức lương đóng BHXH thấp nhất sẽ là:

= 4.420.000 + (4.420.000 x 7%) =

4.729.400 đ/tháng

.

Chi tiết về mức lương tối thiểu vùng các bạn xem tại đây nhé:

—————————————————————————-

b. Mức lương bổng đóng BHXH

cao nhất:

– Mức lương bổng tháng đóng BHXH, BHYT ép

tối đa bởi 20 tháng lương cơ sở.

– Mức lương tháng đóng BHTN tối đa

bởi 20 tháng lương tối thiểu vùng

(Mức lương cơ sở được xác định như trên phần a nhé)

(Mức lương cơ sở

KHÁC

mức lương tối thiểu vùng nhé).

Mức lương cơ sở như sau:

– Từ ngày 1/7/2018 là: 1.390.000đ/tháng

– Từ ngày 1/7/2019 là: 1.490.000đ/tháng.

Như vậy:

Mức lương đóng BHXH, BHYT tối đa là:

– Từ ngày 1/7/2019 trở đi đến năm 2020 là

: =

1.490.000 đ/ tháng x 20

=

29.800.000

Chi tiết

:

Chú ý

:

Người cần lao đồng thời có

từ 02 hợp đồng cần lao trở lên với nhiều đơn vị khác nhau

thì:

– Đóng

BHXH, BHTN

theo giao kèo lao động giao ước trước nhất.

– Đóng

BHYT theo HĐLĐ có mức lương phía cao nhất.

———————————————————————-

4. Phương thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN:

a. Đóng hằng tháng vận dụng đối với các Doanh nghiệp:

– Hằng tháng,

chậm nhất đến ngày rút cục của tháng.

– Đơn vị trích tiền đóng BHXH bức trên quỹ lương lậu tháng của những người dân lao động dự BHXH buộc, song song trích từ lương lậu tháng đóng BHXH bức của từng người lao động theo mức quy định.

=> Chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan lại BHXH mở tại ngôi nhà băng hoặc ngân khố đất nước.

b. Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần đối với:

– Đơn vị là doanh nghiệp, liên minh xã, hộ marketing thương mại cá thể, tổ hiệp tác

phát động và sinh hoạt giải trí trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán

thì đóng theo phương thức

hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần.

– Chậm nhất đến ngày chung cuộc của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

c. Nơi đóng BHXH:

– Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan lại BHXH tỉnh.

– Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn điểm cấp giấy phép kinh dinh cho chi nhánh hoặc đóng tại Cty mẹ.

——————————————————————————————————

rốt cuộc:

– Sau sau Khi xác định được những viên chức phải tham dự BHXH, BHYT, BHTN; Mức lương lậu phải đóng … Các bạn tiến hành làm thủ tục đăng ký tham dự Bảo hiểm, chi tiết xem tại đây nhé:

—————————————————————————————————–

Các bạn có nhu muốn muốn học tập thực hiện nay làm kế toán tài chính tổng hợp trên chứng từ thực tế, thực hiện nay xử lý các kỹ năng hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu ngốn TSCĐ….lập thưa tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể tham gia:

Lớp

thực tiễn tại Kế toán Thiên chấp thuận

———————————————————————————————–

Dữ Liệu Quy định về Bảo hiểm xã hội buộc phải 2020 cho Doanh nghiệp 2021-09-04 22:00:00

#Quy #định #về #Bảo #hiểm #xã #hội #bắt #buộc #cho #Doanh #nghiệp