Quy định về thời gian thử việc và mức lương thử việc 2022

thời gian thử việc có phải đóng BHXH ko? Quy định về thời gian thử việc tối đa, mức lương thử việc tối thiểu là bao lăm, có chịu thuế TNCN ko? Quy định về giao kèo thử việc theo Luật lao động mới nhất.

Quy định về giao kèo thử việc mới nhất:

cứ theo điều 26 Bộ luật cần lao – Luật số 10/2012/QH13 quy định:

“1. Người sử dụng cần lao và người cần lao có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, bổn phận của hai phía trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao phối hợp đồng thử việc.

Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.

Theo khoản 1 Điều 23 của Bộ luật cần lao

:

1.

giao kèo cần lao phải có những nội dung chủ yếu sau đây

:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp lí;

b) Họ tên, tháng ngày năm sinh, giới tính, địa chỉ điểm trú ngụ, số chứng minh quần chúng. # hoặc giấy tờ hợp lí khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) kì hạn của giao kèo lao động;

đ) Mức lương, mẫu mã trả lương, hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) ngày giờ làm việc, thì giờ ngơi nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ cần lao cho người cần lao

;

2. Người cần lao l

àm việc theo

hợp đồng lao động mùa vụ

thì

ko phải thử việc

.”

——————————————————————————

Quy định về thời gian thử việc tối đa:

Căn cứ theo điều 27 Bộ luật cần lao – Luật số 10/2012/QH13 quy định:

“thời gian thử việc cứ vào tính chất và chừng độ phức tạp của công việc tuy nhiên

chỉ được

thử việc 01 lần

đối với một công việc

và đảm bảo các điều khiếu nại sau đây:

1,

Không quá 60 ngày

đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, chuyên môn

từ cao đẳng trở lên;

2,

Không quá 30 ngày

đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn chuyên môn

trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân chuyên môn, tư vấn viên cấp dưới kỹ năng.

3,

Không quá 6 ngày

làm việc đối với công việc khác.”

—————————————————————————-

Điều 29. kết thúc thời kì thử việc:

“1. Khi việc làm thử

đạt yêu cầu

thì người sử dụng cần lao

phải giao ước giao kèo cần lao

với người lao động.

2. Trong thời kì thử việc, mỗi bên

có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà chẳng cần báo trước

ko phải bồi thường

nếu việc làm thử ko đạt đề nghị mà hai phía đã thoả thuận. ”

—————————————————————————————————-

Lưu ý:

thông báo Kết quả về việc làm thử

được chỉ dẫn bởi Điều 7 Nghị định 05/2015/NĐ-CP

“1. Trong

vận hạn 03 ngày

trước Khi chấm dứt thời gian thử việc đối với người cần lao làm thuê việc có thời kì thử việc quy định tại

Khoản 1 và 2

Điều 27 của Bộ luật cần lao, người sử dụng lao động

phải thông tin cho người cần lao hiệu quả

công việc người cần lao đã làm thử;

Trường hợp công việc làm thử

đạt yêu cầu

thì Khi kết thúc thời kì thử việc, người sử dụng cần lao

phải giao ước ngay hợp đồng lao động

với người cần lao.

2. Khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời kì thử việc quy định tại

Khoản 3

Điều 27 của Bộ luật lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động hiệu quả công việc người cần lao đã làm thử;

Trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng cần lao với người cần lao.”

——————————————————————————————

Quy định về mức lương thử việc tối thiểu:

cứ theo điều 28 Bộ luật cần lao – Luật số 10/2012/QH13 quy định:

– lương vị trí phía của người cần lao trong thời kì thử việc do hai phía thoả thuận tuy nhiên ít ra phải bởi

85% mức lương

của công việc đó.

Xem thêm

:

—————————————————————————————————

giao kèo thử việc có phải đóng BHXH ko?

cứ theo điều 4, điều 13, điều 17 Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định

đối tượng phải dự BHXH, BHYT, BHTN gồm

:

– Người làm việc theo HĐLĐ (hoặc giao kèo làm việc) ko xác định thời hạn, HĐLĐ xác định kì hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất mực có hạn từ

đủ 03 tháng đến bên dưới 12 tháng;

– Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ

đủ 01 tháng đến bên dưới 03 tháng (

thực hiện nay từ 01/01/2018

)

;

Người cai quản lý doanh nghiệp,

người cai quản lý điều hành hiệp tác xã có hưởng trọn lương phía;

Căn cứ theo điều 26, Điều 27 Bộ luật cần lao – Luật số 10/2012/QH13 quy định:

– Người sử dụng cần lao và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, bổn phận của hai phía trong thời gian thử việc.

– Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao phối hợp đồng thử việc. hợp đồng thử việc phải có các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này,

ko bao héc tàm tất cả nội dung về bảo đảm từng lớp và bảo đảm y tế.

=> Các quy định trên

ko quy định

hợp đồng thử việc

có phải

đóng BHXH hoặc

ko

phải đóng BHXH.

Căn cứ theo Công văn số 1734/BHXH-QLT ngày 16/8/2017 của BHXH TP.Sài Gòn

2.2.

Chỉ dự BHXH, BH TNLĐ-BNN

a) Người làm việc theo HĐLĐ có vận hạn từ đủ 01 tháng đến bên dưới 03 (

trừ hợp đồng thử việc theo quy định của luật pháp về lao động

) thực hiện nay từ ngày 01/01/2018.

Như vậy:

hợp đồng thử việc thì ko thuộc đối tượng dự bảo đảm xã hội ép.

—————————————————————————————-

Tuy nhiên cần chú ý thêm:

Theo Khoản 3 Điều 186 Bộ luật lao động quy định:

– Đối với người lao động ko thuộc đối tượng tham gia bảo đảm từng lớp bức, bảo đảm y tế bắt, bảo đảm thất nghiệp thì ngoài những việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có bổn phận

chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người cần lao một khoản tiền cho người cần lao tương đương với mức đóng bảo đảm tầng lớp, bảo đảm y tế nép, bảo đảm thất nghiệp.

Như vậy:

Mặc dù ko phải dự BHXH cho lao động thử việc tuy nhiên Công ty có trách nhiệm và trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương cho NLĐ 1 khoản tiền tương đương với tỷ lệ mức đóng BHXH bắt thuộc phần trách nhiệm và trách nhiệm của công ty là 22%

(bao héc tàm tất cả: BHXH 18%, BHYT 3%, BHTN 1%).

——————————————————————————————————

chuyên chở mẫu giao kèo thử việc tại đây nhé:

Trường hợp bạn ko chuyên chở về được thì làm theo cách sau nhé:

Bước 1

: Để lại mail vào phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi đề nghị vào mail: [email protected] (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn chuyển vận)

Dữ Liệu Quy định về thời gian thử việc và mức lương thử việc 2021-09-04 22:36:00

#Quy #định #về #thời #gian #thử #việc #và #mức #lương #thử #việc