Sau khi tải bản crack apk của 1 game trên gg thì em thường xuyên bị như này, mọi người cho em xin cách khắc phục ạ
#7onez_askNguồn_#7onez_Nhận_thức_về_an_ninh_mạng_cùng_Hieupc_và_những_người_bạn_2762118607399849_2963519717259736 _like_506_Share_3