Số điện thoại bàn của cơ quan mình bị một người gọi tự xưng là bên Văn phòng pháp lý ngân hàng, xin số điện thoại của 01 cá nhân thuộc đơn vị mình quản lý, nhưng bên mình không cho số điện thoại cá nhân nên mấy ngày nay bị khủng bố điện thoại rất nhiều lần. Điện thoại bàn bên mình không hiển thị số, nên giờ có cách nào không ạ?

 

Nguồn_#7onez_Nhận_thức_về_an_ninh_mạng_cùng_Hieupc_và_những_người_bạn_2762118607399849_2965997550345286 _like_3_Share_0