10 người anh em của ad làm lập trình, 7 người giàu còn lại thì rất giàu 
 (nhưng phải giỏi nữa nha các bạn) 
#7onez_news

Hết chuyện lên đây live à, live bậy bạ là sẽ bị BAN và mình cho khóa luôn mấy cái profile nào có liên quan đến tài khoản

Hết chuyện lên đây live à, live bậy bạ là sẽ bị BAN và mình cho khóa luôn mấy cái profile nào có liên quan đến tài khoản này trong tương lai. (tính năng này mới có của FB nè) Anh em cứ thấy cmt nào bậy bạ, phản động, chống phá…., report cho admin biết để khóa và...