Vozer thân mến! Các bác cho tôi hỏi ai cũng phải uống nước đủ 2 lít một ngày à? :v Thật ra 2 năm trước tôi có xem một vi

Vozer thân mến! Các bác cho tôi hỏi ai cũng phải uống nước đủ 2 lít một ngày à? :v Thật ra 2 năm trước tôi có xem một vi

Vozer thân mến! Các bác cho tôi hỏi ai cũng phải uống nước đủ 2 lít một ngày à? :v Thật ra 2 năm trước tôi có xem một video trên youtube thì họ có nói là uống nước 2 lít một ngày là sai lầm cực kì nguy hiểm. Thế các bác cho tôi lời khuyên với!#hoidap...
Vozer thân mến! Các bác cho tôi hỏi ai cũng phải uống nước đủ 2 lít một ngày à? :v Thật ra 2 năm trước tôi có xem một vi

Chào các bác, năm nay em 25 tuổi và đến nay vẫn chưa mất nụ hôn đầu (nói thẳng ra là còn trinh ). Chuyện từ bỏ “lần đầ

Chào các bác, năm nay em 25 tuổi và đến nay vẫn chưa mất nụ hôn đầu (nói thẳng ra là còn trinh 🥲). Chuyện từ bỏ “lần đầu” của bản thân để đi đá ph* có đáng không các bác? #linhtinh #hoidap Source_#group_voz_4663452077015228_4865378656822568...