Tạo cuối trang Footer bởi vì thế CSS dễ dàng 2021-07-09 14:22:11

Giữ cuối trang sinh sống cuối trang dùng position: absolute

#footer
position: absolute;
bottom: 0;
width: 100%;
height: 2.5rem; /* Footer height */

Cách lưu cuối trang sinh sống cuối trang css dùng position: fixed

#footer
background-color: #eeeeee;
position: fixed;
top: như máy;
bottom: 0;
width: 100%;
display: inline-block;

Sử dụng position: relative và tuỳ chỉnh sinh sống trong phần Body nhằm đẩy cuối trang xuống bên dưới

#footer
position: relative;
margin-top: -180px;
/* negative value of footer height */
height: 180px;
clear: both;
/*Custom styling*/

CSS BODY:

toàn thân toàn thân:before
nội dung: “”;
height: 100%;
float: left;
width: 0;
margin-top: -32767px;
/* thank you Erik J – negate effect of float*/

Data Tạo cuối trang Footer bởi vì thế CSS dễ dàng

2021-07-09 14:22:11 #Tạo #chân #trang #Footer #bởi vì thế #CSS #đơn #giản