Thất nghiệp. Ck t thì bị đi cách li. Lây lất đc 3 tuần rồi mà đã z ô chủ trọ ko bớt 1 xu nào cho ấm lòng.
Than thở cho đỡ z chứ ko biết có đc duyệt ko
Ae share mùa dịch trải qua ntn để cầm cự vậy


Source_#group_voz_4663452077015228_4911579812202452 _like_60_Share_0