thủ d 4167921699995116

Tranh thủ dịch có ai muốn trau dồi kiến thức không 🥰
Em tặng trọn bộ các tài liệu hay về Kế toán dành cho dân Kế toán muốn nâng cao tay nghề:
📒 Học kế toán cho người mới bắt đầu từ A đến Z
📒 Sổ tay thuế 2021 (full combo 6 quyển)
📒 Quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh
📒 Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN, TNCN
📒 Hướng dẫn Kỹ năng xử lý chênh lệch tạm thời, vĩnh viễn
📒 Kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Anh chị nào cần, em…

#thủ