Chia Sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn Cách hạch toán dự trữ giảm giá hàng tồn kho theo TT 200 và 133 Mới nhất 2022

Quý quý khách đang search từ khóa Share Thủ Thuật Hướng dẫn Cách hạch toán dự trữ giảm giá hàng tồn kho theo TT 200 và 133 Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng cảm ứng, máy tính, máy tính đã update : 2021-09-13 14:19:00


Cách hạch toán dự trữ giảm giá hàng tồn kho theo TT 200 và 133

trang chủ

»

Khác

»

Cách hạch toán dự trữ giảm giá hàng tồn kho theo TT 200 và 133

Cách hạch toán dự trữ giảm giá hàng tồn kho theo TT 200 và 133

Điều kiện, nguyên tắc và cách hạch toán trích lập đề phòng giảm giá hàng tồn kho ra làm thế nào?

xin hướng dẫn cách hạch toán đề phòng giảm giá hàng tồn kho theo Thông tư 200 và 133 rõ ràng như sau:

1. Điều kiện trích lập ngừa giảm giá hàng tồn kho những bạn xem tại đây nhé:

2. Nguyên tắc trích lập phòng ngừa giảm giá hàng tồn kho:

– trương mục 229 – dự trữ tổn thất tài sản Theo Thông tư 200/năm trước đó/TT-BTC và Thông tư 133:

– Tài khoản 2294 – đề phòng giảm giá hàng tồn kho: Tài khoản này phản chiếu tình hình trích lập hoặc hoàn nhập ngừa giảm giá hàng tồn kho.

– ngừa giảm giá hàng tồn kho: Là khoản dự trữ giảm giá hàng tồn kho khi có sự suy giảm của giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể tiến hành được so với giá gốc của hàng tồn kho.

– Nguyên tắc kế toán đề phòng giảm giá hàng tồn kho:

a) Doanh nghiệp trích lập ngừa giảm giá hàng tồn kho

phải lập khi có những chứng cứ tin tức về yếu tố suy giảm của giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể thực hành thực tế thực tiễn được so với giá gốc của hàng tồn kho

. đề phòng là khoản dự trù trước để lấy vào ngân sách sinh sản, marketing phần giá trị bị hạ xuống thấp hơn giá trị đã ghi sổ kế toán của hàng tồn kho và nhằm mục tiêu tiềm năng bù đắp những khoản thiệt hại thực tiễn xẩy ra do vật tư, thành phầm, thành phầm & sản phẩm & hàng hóa tồn kho bị giảm giá.

b)

ngừa giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời hạn lập thưa tài chính.

Việc lập dự trữ giảm giá hàng tồn kho phải được thực hành thực tế thực tiễn theo như đúng những quy định của

” và quy định của quyết sách tài chính hiện hành.

c) Việc lập đề phòng giảm giá hàng tồn kho phải tính theo từng loại vật tư, thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, thành phầm tồn kho. Đối với dịch vụ phục vụ nhu yếu dở dang, việc lập đề phòng giảm giá hàng tồn kho phải được xem theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng không tương quan gì đến nhau.

d) Giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể thực hành thực tế thực tiễn được của hàng tồn kho là giá cả ước lượng của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh dinh thường thì trừ (-) ngân sách ước lượng để hoàn thành xong xong thành phầm và hoài ước tính cấp thiết cho việc bán chúng.

đ) Khi lập vắng tài chính, vị trí địa thế căn cứ vào số lượng, giá gốc, giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể thực hành thực tế thực tiễn được của từng loại vật tư, hàng hoá, từng loại dịch vụ phục vụ nhu yếu dở dang, xác lập khoản đề phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập:

– Trường hợp khoản phòng ngừa giảm giá hàng tồn kho phải lập ở thời hạn thời gian cuối kỳ kế toán này to nhiều hơn thế nữa khoản dự trữ giảm giá hàng tồn kho đang ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch to nhiều hơn thế nữa được ghi tăng đề phòng và ghi tăng giá vốn hàng bán.

– Trường hợp khoản phòng ngừa giảm giá hàng tồn kho phải lập ở thời hạn thời gian cuối kỳ kế toán này nhỏ hơn khoản dự trữ giảm giá hàng tồn kho đang ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch nhỏ hơn được hoàn nhập ghi giảm đề phòng và ghi giảm giá vốn hàng bán.

3. Cách hạch toán đề phòng giảm giá hàng tồn kho

a) Khi lập Báo cáo tài chính, nếu số đề phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này

to nhiều hơn thế nữa

số đã trích lập từ những kỳ trước, kế toán trích lập tương hỗ update phần chênh lệch, ghi:

Nợ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

Có Tài Khoản 229 – ngừa tổn thất tài sản (2294).

b) Khi lập thưa tài chính, nếu số phòng ngừa giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này

nhỏ hơn

số đã trích lập từ những kỳ trước, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi:

Nợ Tài khoản 229 – ngừa tổn thất tài sản (2294)

Có Tài Khoản 632 – Giá vốn hàng bán.

c) Kế toán xử lý khoản phòng ngừa giảm giá hàng tồn kho so với vật tư, thành phầm & sản phẩm & hàng hóa

bị hủy bỏ do hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, hỏng, không hề giá trị dùng

, ghi:

Nợ Tài khoản 229 – đề phòng tổn thất tài sản (số được bù đắp bằng phòng ngừa)

Nợ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán (nếu số tổn thất

cao hơn nữa thế nữa

số đã lập đề phòng)

Có những TK 152, 153, 155, 156.

d) Kế toán xử lý khoản phòng ngừa giảm giá hàng tồn kho trước lúc doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển thành công xuất sắc xuất sắc ty Cp: Khoản dự trữ giảm giá hàng tồn kho sau khoản thời hạn bù đắp tổn thất, nếu được hạch toán tăng vốn vương quốc, ghi:

Nợ Tài khoản 229 – đề phòng tổn thất tài sản (2294)

Có Tài Khoản 411 – Vốn góp vốn góp vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Ngoài ra những bạn cũng trọn vẹn trọn vẹn có thể click more cách hạch toán những khoản dự trữ phải thu khó đòi, đề phòng tổn thất góp vốn góp vốn đầu tư vào cty hiệu suất cao khác, giảm giá góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán kinh dinh thì xem tại đây nhé

:

xin chúc những bạn thành công xuất sắc xuất sắc!.

Link tải về Cách hạch toán dự trữ giảm giá hàng tồn kho theo TT 200 và 133 Full rõ ràng

Share một số trong những trong những thủ thuật có Link tải về nội dung nội dung bài viết Cách hạch toán dự trữ giảm giá hàng tồn kho theo TT 200 và 133 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất, Postt sẽ tương hỗ Ban hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về kế toán thuế(tax) thông tư..

Tóm tắt về Cách hạch toán dự trữ giảm giá hàng tồn kho theo TT 200 và 133

You đã đọc Tóm tắt mẹo thủ thuật Cách hạch toán dự trữ giảm giá hàng tồn kho theo TT 200 và 133 rõ ràng nhất. Nếu có vướng mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn trọn vẹn có thể để lại comment hoặc tham gia nhóm zalo để được phản hồi nhé.
#Cách #hạch #toán #dự #phòng #giảm #giá #hàng #tồn #kho #theo #và