Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại với sở công thương 2022

Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại với sở công thương nghiệp: Quy định về các mẫu mã khuyến mại, mức giảm tối đa, giấy tờ đăng ký chương trình khuyến mại, điểm nộp giấy tờ đăng ký khuyến mại …

Lưu ý

: Bài viết này

xin trích các quy định về:

Nguyên tắc thực hành khuyến mại, giới hạn mức tối đa giá trị của product, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm tối đa đối với product, dịch vụ được khuyến mại

. —> Còn

product, dịch vụ trưng bày, giới thiệu tại hội trợ, triển lãm thương nghiệp

các bạn

xem quy định tại Chương III Nghị định 81/2018/NĐ-CP

nhé

————————————————————————–

I. Các mẫu mã khuyến mại được đăng ký:

căn cứ theo Mục 2 Chương II Nghị định 81/2018/NĐ-CP

quy định các mẫu mã khuyến mại

như sau:

– Đưa mặt hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

dùng thử

ko phải trả tiền

Tặng

product, cung ứng dịch vụ miễn giảm

– Bán mặt hàng, cung ứng dịch vụ với

giá thấp rộng giá buôn bán

mặt hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời kì khuyến mại đã thông báo

(khuyến mại bởi mẫu mã giảm giá)

– Bán mặt hàng, cung ứng dịch vụ có

tất nhiên phiếu mua mặt hàng, phiếu dùng dịch vụ

– Bán mặt hàng, cung ứng dịch vụ có

tất nhiên phiếu dự thi

cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố

(hoặc các mẫu mã tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương)

– Bán mặt hàng, cung ứng dịch vụ

tất nhiên việc tham gia các chương trình

mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn sát với việc mua product, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham dự theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi)

– Tổ chức chương trình

quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng thẳng băng

, theo đó việc tặng thưởng cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng cứ trên số lượng hoặc trị giá mua product, dịch vụ mà quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng thực hành được mô tả bên dưới mẫu mã thẻ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, phiếu ghi nhận sự mua product, dịch vụ hoặc các mẫu mã khác

– Khuyến mại product, dịch vụ mà quá trình thực hành có sử dụng mạng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, vận dụng công nghệ thông báo.

=>

Quy định cụ thể và chi tiết các bạn xem tại Mục 2 Chương II Nghị định 81/2018/NĐ-CP

nhé.

————————————————————————-

II. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại:

căn cứ theo Điều 5 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại

như sau:

Hàng hóa, dịch vụ

được

khuyến mại,

dùng để

khuyến mại thực hành theo quy định của Luật thương mại và các quy định cụ thể sau:

1. Hàng hóa, dịch vụ

được

khuyến mại

ko bao héc tàm tất cả

rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người bao gồm các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế

(trừ ngôi trường hợp khuyến mại cho ngôi nhà buôn marketing thương mại thuốc)

dịch vụ thăm khám xét, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề công lập, product, dịch vụ bị cấm lưu hành tại nước ta và các product, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

2. Hàng hóa, dịch vụ

dùng để

khuyến mại

ko bao héc tàm tất cả

rượu, xổ số, thuốc lá, thuốc chữa bệnh cho người bao gồm các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế

(trừ ngôi trường hợp khuyến mại cho ngôi nhà buôn marketing thương mại thuốc)

,

product, dịch vụ bị cấm lưu hành tại nước ta và các product, dịch vụ bị cấm khuyến mại khác theo quy định của luật pháp.

3.

Tiền có thể được sử dụng

như product, dịch vụ

dùng để khuyến mại

trừ các ngôi trường hợp khuyến mại theo quy định tại các Điều 8, Điều 10, Điều 11 Nghị định 81.

———————————————————————————

III. Hạn mức tối đa về giá trị product, dịch vụ

dùng để

khuyến mại

cứ theo Điều 6 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định Hạn mức tối đa về giá trị product, dịch vụ dùng để khuyến mại như sau:

1. Giá trị vật chất

dùng để khuyến mại

cho một đơn vị

product, dịch vụ được khuyến mại

ko được vượt quá 50%

giá của đơn vị product, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại,

trừ ngôi trường hợp khuyến mại bởi các mẫu mã quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương nghiệp, Điều 8, Khoản 2 Điều 9, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định 81.

2. Tổng giá trị

của product, dịch vụ dùng để khuyến mại

mà ngôi nhà buôn thực hiện nay

trong một chương trình khuyến mại

ko được vượt quá 50%

tổng giá trị của product, dịch vụ được khuyến mại,

trừ ngôi trường hợp khuyến mại bởi mẫu mã quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương nghiệp, Điều 8 và Khoản 2 Điều 9 Nghị định 81.

3. Giá trị product, dịch vụ dùng để khuyến mại

thuộc một trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Trường hợp thương gia thực hành khuyến mại

ko trực tiếp

sinh sản, nhập vào product hoặc ko trực tiếp cung ứng dịch vụ dùng để khuyến mại,

giá trị được tính bởi giá tính sổ

của doanh nhân thực hành khuyến mại để mua product, dịch vụ dùng để khuyến mại

hoặc giá thị ngôi trường

của product, dịch vụ dùng để khuyến mại tại thời điểm công bố;

b) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là product của thương buôn đó

trực tiếp

sản xuất, nhập vào hoặc cung ứng dịch vụ, g

iá trị được tính bởi giá thành

hoặc

giá du nhập

của product, dịch vụ dùng để khuyến mại.

4. Trong các ngôi trường hợp tổ chức các

chương trình khuyến mại

tụ tập

(g

iờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại)

thì ứng dụng giới hạn mức tối đa về giá trị của product, dịch vụ dùng để khuyến mại là

100%.

Hạn mức tối đa về giá trị của product, dịch vụ dùng để khuyến mại 100% cũng được áp dụng đối với các phát động và sinh hoạt giải trí khuyến mại trong phạm vi các chương trình, phát động và sinh hoạt giải trí xúc tiến thương nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

5.

Chương trình khuyến mại cô đọng

theo quy định tại Khoản 4 Điều này

gồm

:

a) Chương trình do cơ quan lại đất nước

(

cấp trung ương và cấp tỉnh

)

chủ trì tổ chức, trong một tầm chừng thời kì xác định, theo mẫu mã giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm mục đích thực hành các chính sách phát triển tài chính tài chính có mục tiêu của đất nước, của địa phương. đất nước có chính sách khuyến nghị việc tổ chức các chương trình khuyến mại giao hội. Mọi thương lái đều được quyền tham gia vào các chương trình;

b) Các đợt khuyến mại vào các

dịp lễ, tết

theo quy định của pháp luật lao động, gồm:

Đợt Tết Âm lịch

: 3

0 ngày ngay trước ngày trước ko hề của năm Âm lịch

;

Các ngày nghỉ ngơi lễ, tết khác

. kì hạn khuyến mại của từng đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết

ko được vượt quá thời kì nghỉ ngơi

của các dịp lễ, tết ứng theo quy định của pháp luật lao động.

————————————————————————————

IV. Mức giảm giá tối đa đối với product, dịch vụ

được

khuyến mại

cứ theo Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định

Mức giảm giá tối đa đối với product, dịch vụ được khuyến mại

như sau:

1.

Mức giảm giá tối đa

đối với product, dịch vụ được khuyến mại

ko được vượt quá 50%

giá product, dịch vụ đó ngay trước thời kì khuyến mại.

2. Trong các ngôi trường hợp tổ chức các

chương trình khuyến mại

giao hội

(giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 thì ứng dụng mức giảm giá tối đa đối với product, dịch vụ được khuyến mại là

100%

.

Mức giảm giá tối đa 100% cũng vận dụng đối với các phát động và sinh hoạt giải trí khuyến mại trong phạm vi các chương trình, phát động và sinh hoạt giải trí xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3.

Không vận dụng giới hạn mức giảm giá tối đa

Khi thực hành khuyến mại giảm giá

cho

:

a) Hàng hóa dịch vụ Khi thực hiện nay chính sách bình ổn giá của đất nước;

b) Hàng thực phẩm tươi sống;

c) Hàng hóa, dịch vụ trong ngôi trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sinh sản, marketing thương mại.

——————————————————————————

V. Thủ tục

thông báo

phát động và sinh hoạt giải trí khuyến mại:

cứ theo Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

quy định thông báo phát động và sinh hoạt giải trí khuyến mại

như sau:

1. thương buôn thực hành thủ tục hành chính

thông báo

phát động và sinh hoạt giải trí khuyến mại

đến tất cả các Sở Công Thương

điểm tổ chức khuyến mại (

tại địa bàn thực hiện nay khuyến mại

)

trước Khi

thực hành chương trình khuyến mại

theo mẫu mã quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định 81.

Hồ sơ thông tin phải được gửi đến

Sở công thương nghiệp

tối thiểu trước 03 ngày làm việc

trước Khi thực hành khuyến mại

(cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các mẫu mã có giá trị tương đương trong ngôi trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp thụ giấy tờ trong ngôi trường hợp nộp trực tiếp, căn cứ theo thời kì ghi nhận trên khối mạng lưới server thư điện tử hoặc cứ theo ngày ghi nhận trên khối mạng lưới server trong ngôi trường hợp nộp qua khối mạng lưới server dịch vụ công trực tuyến).

2. Các ngôi trường hợp

ko phải thông báo thực hành khuyến mại

Khi khuyến mại theo các mẫu mã

quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương nghiệp và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này:

a) thương gia thực hành các chương trình khuyến mại quy định tại Khoản 1 Điều này

có tổng giá trị

giải thưởng, quà tặng

bên dưới 100 triệu đồng

;

b) thương gia chỉ thực hành buôn bán sản phẩm và khuyến mại

phê chuẩn sàn

giao du thương nghiệp điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

—————————————————————————————–

3. Các mẫu mã nộp thông tin chương trình khuyến mại:

– doanh nhân

được tuyển lựa một trong các cách thức thông báo sau

:

a) Nộp 01 giấy tờ

thông tin qua đường bưu điện

đến các Sở Công Thương

điểm tổ chức khuyến mại

;

b) Nộp 01 giấy tờ thông báo

trực tiếp tại trụ sở

các Sở Công Thương điểm tổ chức khuyến mại;

c) Nộp 01 giấy tờ thông báo

qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử

hoặc

kèm bạn dạng scan

thông tin thực hiện nay khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của ngôi nhà buôn đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;

d) dùng

khối mạng lưới server dịch vụ công trực tuyến

do Sở Công Thương cung cấp.

=> Chi tiết việc nộp trực tiếp hoặc qua mạng: Các bạn liên hệ trực tiếp với Sở công thương nghiệp điểm DN tổ chức khuyến mại nhé.

———————————————————————————-

4. Hồ sơ thông báo chương trình khuyến mại vơi Sở Công Thương:

01 thông báo thực hiện nay khuyến mại theo Mẫu số 01

Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 81.

Tải về tại đây:

—————————————————————-

5. Nội dung thông tin thực hành khuyến mại bao héc tàm tất cả:

a) Tên ngôi nhà buôn thực hiện nay khuyến mại;

b) Tên chương trình khuyến mại;

c) Địa bàn thực hiện nay khuyến mại (các tỉnh, thành thị điểm thương nhân thực hành khuyến mại);

d) Hình thức khuyến mại;

đ) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

e) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

g) thời gian thực hành khuyến mại;

h) Khách mặt hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng trọn khuyến mại);

i) Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

k) Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại.

l) Trường hợp nhiều doanh gia cùng phối hợp thực hiện nay chương trình khuyến mại thì phải nêu rõ tên của các doanh gia cùng thực hành, nội dung tham dự cụ thể và bổn phận cụ thể của từng doanh gia tham gia thực hiện nay trong chương trình.

——————————————————————————————

6. thông báo về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã thông báo phải được cơ quan lại cai quản lý đất nước công khai bởi các mẫu mã hợp

(văn bạn dạng, trang tin điện tử hoặc các mẫu mã khác có tác dụng tương đương)

ko sớm rộng thời kì chính thức phát động của chương trình khuyến mại

.

– Nội dung thông tin phải công khai bao héc tàm tất cả:

a) Tên thương gia thực hiện nay;

b) Nội dung chi tiết chương trình;

c) thời kì thực hiện nay khuyến mại;

d) Địa bàn thực hiện nay khuyến mại.

——————————————————————————————–

VI: Thủ tục

Đăng ký

phát động và sinh hoạt giải trí động khuyến mại:

cứ theo Điều 19 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

quy định Đăng ký phát động và sinh hoạt giải trí khuyến mại

như sau:

1. thương lái thực hành thủ tục hành chính

đăng ký

phát động và sinh hoạt giải trí khuyến mại và

phải được cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền xác nhận

trước Khi thực hiện nay chương trình khuyến mại theo mẫu mã

quy định tại Điều 13 Nghị định này và các mẫu mã khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương nghiệp.

2. Cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều này bao héc tàm tất cả:

a)

Sở Công Thương

đối với chương trình khuyến mại

mang tính may rủi

thực hiện nay

trên địa bàn 01 tỉnh, đô thị

trực thuộc trung ương;

b)

Bộ công thương nghiệp

đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hành

trên địa bàn từ 2 tỉnh, đô thị

trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại

theo các mẫu mã khác

.

3. Các mẫu mã đăng ký phát động và sinh hoạt giải trí khuyến mại:

thương lái được chọn lựa một trong các cách thức đăng ký sau:

a) Nộp 01 giấy tờ đăng ký

qua đường bưu điện

đến cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền;

b) Nộp 01 giấy tờ đăng ký

trực tiếp tại trụ sở

cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền;

c) sử dụng

khối mạng lưới server dịch vụ công trực tuyến

do cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền cung cấp.

=> Chi tiết việc nộp trực tiếp hoặc qua mạng: Các bạn liên hệ trực tiếp với Sở Công Thương điểm DN tổ chức khuyến mại nhé.

– Nếu DN bạn đăng ký chương trình khuyến mại tại Hà Nôi

: Có thể liên quan lại với

Cục thúc đẩy thương nghiệp – 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN Thủ Đô

(Để biết chi tiết nhé)

—————————————————————-

4. Hồ sơ đăng ký thực hành chương trình khuyến mại bao héc tàm tất cả:

a)

01 Đăng ký thực hành chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02

Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 81;

Tải về:

b)

01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03

Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 81;

Tải về:

c)

Mẫu bởi cớ xác định trúng thưởng

hoặc

bộc lộ chi tiết về chứng cớ xác định trúng thưởng

;

d) 01 Bản sao chẳng cần chứng nhận

giấy tờ về chất lượng của product khuyến mại

theo quy định của luật pháp.

Như vậy

:

Hồ sơ thông báo và Đăng ký chương trình khuyến mại gồm:

– thông tin thực hiện nay khuyến mại theo Mẫu số 01

– Đăng ký thực hành chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02

– Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03

– Mẫu chứng cớ xác định trúng thưởng hoặc biểu đạt chi tiết về chứng cứ xác định trúng thưởng;

– Bản sao chẳng cần chứng nhận giấy má về chất lượng của product khuyến mại theo quy định của luật pháp.

Số lượng giấy tờ:

01 bộ

—————————————————————————————-

5. Nội dung đăng ký thực hành khuyến mại bao héc tàm tất cả:

a) Tên ngôi nhà buôn thực hiện nay khuyến mại;

b) Tên chương trình khuyến mại;

c) Địa bàn thực hành khuyến mại (các tỉnh, tỉnh thành điểm thương buôn thực hiện nay khuyến mại);

d) Hình thức khuyến mại;

đ) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

e) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

g) thời gian thực hành khuyến mại;

h) Khách mặt hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng trọn khuyến mại);

i) Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

k) Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại (thể lệ chương trình khuyến mại);

l) Trường hợp nhiều ngôi nhà buôn cùng phối hợp thực hành chương trình khuyến mại thì nội dung đăng ký phải nêu rõ tên của các ngôi nhà buôn cùng thực hiện nay, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham dự thực hiện nay trong chương trình.

——————————————————————————————–

6. Trong hạn vận

05 ngày làm việc

Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp giấy tờ

(cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các mẫu mã có giá trị tương đương trong ngôi trường hợp gửi qua đường bưu điện, cứ theo ngày ghi trên giấy hít giấy tờ trong ngôi trường hợp nộp trực tiếp hoặc cứ theo ngày ghi nhận trên khối mạng lưới server trong ngôi trường hợp nộp qua khối mạng lưới server dịch vụ công trực tuyến)

, cơ quan lại cai quản lý đất nước về thương nghiệp có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều này

coi xét, đáp công nhận

hoặc

ko xác nhận

việc

đăng ký thực hiện nay chương trình khuyến mại

của thương gia.

Trong ngôi trường hợp

ko xác nhận

, phải nêu rõ lý do theo quy định của luật pháp. Nội dung công nhận hoặc ko công nhận thực hành theo Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 81.

———————————————————————————————-

7.

Trường hợp Bộ Công Thương

là cơ quan lại xác nhận đăng ký thực hành chương trình khuyến mại, Bộ công thương nghiệp cung cấp cho Sở Công Thương điểm thương gia tổ chức khuyến mại nội dung chương trình đã được công nhận để phối hợp cai quản lý.

————————————————————————————————

8. thông báo về chương trình khuyến mại mà thương buôn

đã đăng ký

được công nhận

phải được cơ quan lại cai quản lý đất nước công khai bởi các mẫu mã ăn nhập

(văn bạn dạng, trang tin điện tử hoặc các mẫu mã khác có tác dụng tương đương)

ko sớm rộng thời gian chính thức phát động

của chương trình khuyến mại.

– Nội dung thông tin phải công khai bao héc tàm tất cả:

a) Tên doanh gia thực hiện nay;

b) Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại;

c) thời kì thực hiện nay khuyến mại;

d) Địa bàn thực hành khuyến mại.

—————————————————————————————————–

VII. bẩm hiệu quả thực hành chương trình khuyến mại:

cứ theo Điều 21 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

quy định công bố hiệu quả, trao thưởng và báo cho biết giải trình hiệu quả thực hành chương trình khuyến mại

như sau:

1. Trong ngôi trường hợp thực hiện nay chương trình khuyến mại theo các mẫu mã quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định này và các mẫu mã khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương nghiệp. ->

hạn

công bố hiệu quả

trúng thưởng và

trao giải thưởng

của chương trình

ko được vượt quá 45 ngày

Tính từ lúc ngày kết thúc thời gian thực hiện nay khuyến mại.

2. báo cho biết giải trình hiệu quả thực hành chương trình khuyến mại:

a)

Trong vận hạn 45 ngày

Tính từ lúc ngày ko hề hạn sử dung trao giải thưởng của chương trình khuyến mại theo mẫu mã quy định tại Điều 13 Nghị định này và các mẫu mã khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương nghiệp: -> Doanh nghiệp thực hiện nay chương trình khuyến mại

phải có văn bạn dạng báo cho biết giải trình

cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền (

điểm đã đăng ký và được công nhận

) về hiệu quả thực hiện nay chương trình khuyến mại theo Mẫu số 07 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 81.

Tải về:

Trong ngôi trường hợp phải trích nộp 50% giá trị giải thưởng ko hề người trúng thưởng vào ngân sách đất nước, trong hạn vận 07 ngày làm việc Tính từ lúc lúc cảm bắt gặp vắng của doanh nhân, cơ quan lại cai quản lý đất nước ra quyết định thu nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng ko hề người trúng thưởng của chương trình khuyến mại theo Mẫu số 08 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định này. Trong hạn vận 15 ngày làm việc Tính từ lúc lúc cảm bắt gặp quyết định thu nộp của cơ quan lại cai quản lý đất nước, thương nhân có trách nhiệm và trách nhiệm nộp Khoản tiền 50% giá trị đã công bố của giải thưởng ko hề người trúng thưởng của chương trình khuyến mại theo quyết định.

Trong vòng 10 ngày Tính từ lúc ngày nộp ngân sách đất nước, ngôi nhà buôn có trách nhiệm gửi văn bạn dạng báo cho biết giải trình theo Mẫu số 09 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 81 cho cơ quan lại cai quản lý đất nước ra quyết định thu nộp. Các chứng từ, tài liệu can dự đến báo cho biết giải trình hiệu quả thực hiện nay khuyến mại phải được thương lái lưu trữ và chịu bổn phận theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, thẩm tra, giám sát.

b) ngôi nhà buôn thực hành khuyến mại

theo các mẫu mã quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương nghiệp, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 14 và các ngôi trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 17 Nghị định 81

ko phải bẩm hiệu quả thực hành khuyến mại

.

(Nhưng phải theo quy định khoản 3 bên dưới đây)

3. thương buôn thực hiện nay chương trình khuyến mại theo các mẫu mã ngoài các mẫu mã quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này

có trách nhiệm

thông tin công khai thông tin về hiệu quả thực hành khuyến mại tại địa điểm khuyến mại hoặc trên dụng cụ thông báo hoặc trên website của thương buôn

(nếu có website)

.

– Nội dung thông báo phải thông tin công khai gồm:

a) Tên chương trình khuyến mại;

b) Địa bàn thực hiện nay khuyến mại (các tỉnh, thành thị điểm thương buôn thực hiện nay khuyến mại);

c) Hình thức khuyến mại;

d) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

đ) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

e) thời gian thực hiện nay khuyến mại;

g) Khách mặt hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng trọn khuyến mại);

h) Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng đã trao của chương trình khuyến mại.

——————————————————————————————

Một số để ý Khi thực hành chương trình khuyến mại:

– thương lái thực hiện nay khuyến mại

ko được kết thúc

việc thực hành chương trình khuyến mại trước

vận hạn đã công bố

hoặc đã được cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền

công nhận

,

trừ các ngôi trường hợp quy định bên dưới đây

:

1. Trong ngôi trường hợp bất khả kháng, việc chấm dứt chương trình khuyến mại trước vận hạn phải được thông báo công khai tới quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng và cơ quan lại cai quản lý đất nước về thương mại có thẩm quyền.

2. Trong ngôi trường hợp thương nhân thực hiện nay khuyến mại ko hề số lượng product, dịch vụ khuyến mại hoặc product, dịch vụ dùng để khuyến mại, phát hành ko hề số lượng chứng cớ xác định trúng thưởng đã công bố hoặc đã được cơ quan lại cai quản lý đất nước xác nhận, việc chấm dứt thực hiện nay chương trình khuyến mại chỉ được thực hành sau Khi ngôi nhà buôn thực hiện nay thông tin đến cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền và phải BH an toàn đầy đủ quyền lợi quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng đã tham dự chương trình.

3. Trong ngôi trường hợp bị cơ quan lại cai quản lý đất nước đề nghị kết thúc việc thực hành tất cả hoặc một phần chương trình khuyến mại của thương gia, việc kết thúc thực hành chương trình phải được thương gia công bố công khai theo một trong các cách thức quy định tại Điều 98 Luật thương nghiệp, trên website của thương nhân (nếu có website) và phải BH an toàn ngôi nhà buôn sẽ thực hiện nay đầy đủ các cam kết với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng đã tham dự chương trình khuyến mại đó; trừ ngôi trường hợp trong chương trình khuyến mại đó có sử dụng product, dịch vụ cấm marketing thương mại, product, dịch vụ giới hạn marketing thương mại, product chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng để khuyến mại hoặc có sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người bên dưới 18 tuổi hoặc có dùng thuốc lá, rượu, thuốc chữa bệnh để khuyến mại (trừ ngôi trường hợp dùng thuốc chữa bệnh để khuyến mại cho thương buôn kinh dinh thuốc) bên dưới mọi mẫu mã. ngôi nhà buôn bị cơ quan lại cai quản lý đất nước yêu cầu kết thúc thực hành chương trình khuyến mại Khi:

a) Vi phạm các quy định tại Điều 100 Luật thương mại và Điều 3 Nghị định này;

b) Không thực hành hoặc thực hiện nay ko đúng hoặc ko đầy đủ các nội dung trong thể lệ chương trình khuyến mại đã đăng ký tại cơ quan lại cai quản lý đất nước về thương mại có thẩm quyền.

– Việc thực hành khuyến mại phải đảm bảo:

Không đưa vờ khiếu nại để quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng được hưởng trọn khuyến mại là

phải ngôi trường đoản cú

,

từ khước

hoặc

đổi product, dịch vụ

của doanh gia, tổ chức khác;

Không được dùng hiệu quả xổ số

để làm hiệu quả xác định trúng thưởng, làm cứ để tặng, thưởng trong các chương trình khuyến mại theo mẫu mã quy định tại Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 9 Điều 92 Luật thương nghiệp.

————————————————————————–

Xem thêm:

________________________________________

__________

Dữ Liệu Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại với sở công thương 2021-09-05 00:16:00

#Thủ #tục #đăng #ký #chương #trình #khuyến #mại #với #sở #công #thương