Thủ tục giấy tờ thai sản 2020 mới nhất gồm những gì 2022

Hồ sơ hưởng trọn thai sản 2020 gồm những gì?
xin chỉ dẫn Hồ sơ thủ tục làm chế độ thai sản chi tiết các ngôi trường hợp như: cần lao nữ giới sinh con, sẩy thai, nhận nuôi con ăn học, người chồng có vợ sinh con …
Theo điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định thủ tục giấy tờ chế độ thai sản cụ thể như sau:
1. Thủ tục giấy tờ hưởng trọn chế độ thai sản gồm:
Đối với chế độ thai sản của người đang đóng BHXH
:
Hồ sơ theo quy định tại Điều 101 Luật BHXH; khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 5 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP; Điều 15, 18, 21 Thông tư số 56/2017/TT-BYT; Điều 7 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP và khoản 2 Điều 15 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP
,
gồm
:
——————————————————————————————-
Bước 1: Doanh Nghiệp báo giảm cần lao nghỉ ngơi thai sản:

Báo giảm lao động
theo mẫu: =>
bẩm tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH
theo QĐ 1040/QĐ-BHXH.
Cách viết Mẫu D02 – LT
: Nếu là báo giảm nghỉ ngơi thai sản ->
Cột chú thích
ghi rõ Nghỉ thai sản + ngày thực tiễn mà người lao động chính thức phát động nghỉ ngơi tại Doanh nghiệp. (
Chi tiết các bạn cũng có thể nhấn vào Mẫu D02-LT bên trên).
-> Muốn viết được mẫu này các bạn cũng có thể đề nghị Người cần lao nộp các giấy má để làm cứ như:
+ Trường hợp NLĐ đã sinh con thì Doanh nghiệp nhập thông tin Giấy khai sinh/Giấy chứng sinh.
+ Trường hợp NLĐ chưa sinh con: Do NLĐ nghỉ ngơi trước sinh nhiều nên nếu NLĐ có đơn xin nghỉ ngơi thì dùng số trong đơn xin nghỉ ngơi để làm căn cứ;
+ Nếu ko có thì mới dùng Bảng lương.
———————————————————————————————-
Bước 2: Làm giấy tờ hưởng trọn chế độ thai sản:
+) Doanh nghiệp chuẩn bị:

Danh sách yêu cầu hưởng trọn trợ cấp thai sản
(
Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH nước ta
)
+) Người lao động chuẩn bị:

(
Tùy từng ngôi trường hợp
giấy má giấy tờ sẽ khác nhau, cụ thể như sau):
a. Đối với
lao động nữ giới đang đóng BHXH sinh con
:
– Sổ BHXH
– Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bạn dạng sao giấy chứng sinh của con.
+) Trường hợp con chết sau Khi sinh
:
– Ngoài giấy tờ nêu trên cần có thêm bạn dạng sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử hoặc bạn dạng sao giấy báo tử của con;
– Trường hợp con chết ngay sau Khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bởi trích sao hoặc tóm tắt giấy tờ bệnh án hoặc giấy ra viện của bà mẹ hoặc của lao động nữ giới mang thai hộ bộc lộ con chết.
+) Trường hợp bà mẹ hoặc lao động nữ giới mang thai hộ chết sau Khi sinh con:
– Thì có thêm bạn dạng sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của bà mẹ hoặc của lao động nữ giới mang thai hộ.
+) Trường hợp
bà mẹ sau Khi sinh hoặc bà mẹ nhờ mang thai hộ sau Khi nhận con mà
ko hề đủ sức mạnh mạnh khoắn để chăm sóc con
:
– Thì có thêm biên bạn dạng GĐYK của bà mẹ, bà mẹ nhờ mang thai hộ.
+) Trường hợp Khi mang thai phải nghỉ ngơi việc để chăm sóc thai
theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật BHXH:
– Thì có thêm một trong các giấy tờ sau:
Trường hợp điều trị nội trú
: Bản sao giấy ra viện hoặc tóm lược giấy tờ bệnh án diễn tả việc nghỉ ngơi chăm sóc thai.
Trường hợp điều trị nước ngoài trú
: Giấy chứng nhận nghỉ ngơi việc hưởng trọn BHXH trình bày việc nghỉ ngơi chăm sóc thai.
Trường hợp phải GĐYK
: Biên bạn dạng GĐYK.
+) Trường hợp cần lao nữ giới mang thai cô mụ con hoặc bà mẹ nhờ mang thai hộ nhận con:
– Thì có thêm bạn dạng sao của bạn dạng thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định tại Điều 96 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014;
– Văn bạn dạng xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ.
————————————————————————
b. Đối với cần lao nữ giới đi
thăm khám xét thai
,
bị sảy thai
,
nạo
,
hút thai
,
thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; người lao động thực hành biện pháp tránh thai,
giấy tờ gồm:
Trường hợp điều trị nội trú:
– Sổ bảo đảm từng lớp.
– Bản sao giấy ra viện của người cần lao;
Trường hợp chuyển tuyến đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm Bản sao giấy chuyển tuyến hoặc bạn dạng sao giấy chuyển viện.
Trường hợp điều trị nước ngoài trú:

– Hoặc bạn dạng sao giấy ra viện có chỉ định của y, BS điều trị cho nghỉ ngơi thêm sau thời gian điều trị nội trú.
—————————————————————————————————-
c. Đối với người cần lao
nhận nuôi con ăn học nuôi bên dưới 6 tháng tuổi
:
– Bản sao Giấy chứng nhận nuôi con ăn học nuôi.
—————————————————————————————————
d. Đối với
cần lao nam
hoặc
người chồng của lao động nữ giới mang thai hộ nghỉ ngơi việc Khi vợ sinh con
:
– Sổ BHXH

Bản sao giấy chứng sinh hoặc bạn dạng sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con.
+) Trường hợp sinh con phải giải phẫu hoặc sinh con bên dưới 32 tuần tuổi mà giấy chứng sinh ko biểu hiện nay thì
có thêm giấy tờ của cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh diễn đạt việc sinh con phải giải phẫu, sinh con bên dưới 32 tuần tuổi.
+) Trường hợp con chết sau Khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì
thay bởi trích sao hoặc tóm tắt giấy tờ bệnh án hoặc giấy ra viện của bà mẹ hoặc của lao động nữ giới mang thai hộ biểu lộ con chết.
—————————————————————————————
e.
lao động nam hoặc người chồng của bà mẹ nhờ mang thai hộ
hưởng trọn trợ cấp một lần
Khi vợ sinh con:
– Sổ BHXH

Bản sao giấy chứng sinh hoặc bạn dạng sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con.
+) Trường hợp con chết sau Khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì
thay bởi trích sao hoặc tóm tắt giấy tờ bệnh án hoặc giấy ra viện của bà mẹ hoặc của lao động nữ giới mang thai hộ trình bày con chết.
+) Trường hợp cần lao nam
đồng thời
hưởng trọn chế độ do nghỉ ngơi việc
Khi vợ sinh con và
hưởng trọn trợ cấp một lần
Khi vợ sinh con thì tiếp thụ
một lần
giấy tờ như trên điểm d.
——————————————————————————————————–
Xem thêm:

———————————————————————————————–
Một số lưu ý:
– Đối với chế độ thai sản của người
sinh con, nhận con, nhận nuôi con ăn học nuôi
trong thời kì bảo lưu thời gian đóng BHXH do đã thôi việc
, giải ngũ, phục viên
trước thời tự khắc
sinh con, nhận con, nhận nuôi con ăn học nuôi
(áp dụng cho cả ngôi trường hợp sinh con, nhận con, nhận nuôi con ăn học nuôi trong thời kì đang đóng BHXH Tính từ lúc ngày 01/01/2018 trở đi tuy nhiên đã thôi việc tại đơn vị mà có nguyện vọng nộp giấy tờ hưởng trọn chế độ tại cơ quan lại BHXH),
thì giấy tờ như sau:
+)
Hồ sơ theo quy định tại điểm a, c nêu trên.
– Trường hợp nghỉ ngơi thai sản Khi sinh con theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật BHXH mà các giấy tờ quy định tại nội dung ”
Trường hợp Khi mang thai phải nghỉ ngơi việc để chăm sóc thai


chẳng thể hiện nay việc nghỉ ngơi chăm sóc thai
thì
có thêm Giấy chứng nhận nghỉ ngơi chăm sóc thai.
+) Trường hợp tính sổ phí GĐYK thì
có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí thẩm định
;
bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hành GĐYK.
——————————————————————————-
2. Các bước thực hiện nay:
Bước 1:
– Người lao động nộp giấy tờ cho DN.
Bước 2:
– Doanh nghiệp nộp 1 bộ giấy tờ trực tiếp tại bộ phận một cửa BHXH.
Thời hạn giải quyết của DN:
– DN giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động trong Thời hạn 03 ngày làm việc Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ.
Thời hạn giải quyết và chi trả của Cơ quan lại BHXH:
– Trường hợp Doanh nghiệp yêu cầu:
Tối đa 06 ngày làm việc
Tính từ lúc lúc
nhận đủ giấy tờ
theo quy định.
– Trường hợp người lao động, thân nhân người lao động nộp giấy tờ trực tiếp cho cơ quan lại BHXH: Tối đa 03 ngày làm việc Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định.
(Theo khoản 4 điều 5 Quyết định 166/QĐ-BHXH)
————————————————————————————————————
3. hạn vận nộp giấy tờ hưởng trọn chế độ thai sản:
Theo Công văn 1075/BHXH-CSXH ngày 29/03/2016 của BHXH nước ta quy định về vận hạn nộp giấy tờ hưởng trọn chế độ thai sản:

Người cần lao có bổn phận nộp giấy tờ theo quy định cho người sử dụng lao động tuy nhiên
ko thật 45 ngày
Tính từ lúc ngày trở lại làm việc
”.
-> Như vậy,
sau Khi chuẩn bị giấy tờ đầy đủ
theo quy định của pháp luật,
người lao động có thể nộp ngay giấy tờ cho người sử dụng lao động
mà ko phải đợi đến ko hề thời kì nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản.
-> Sau Khi nhận đủ giấy tờ từ người lao động, người sử dụng lao động có thể nộp ngay cho cơ quan lại BHXH để giải quyết sớm quyền lợi cho người cần lao.”
Xem thêm
:

————————————————————————–
Lưu ý:
– DN phải tiếp nhận giấy tờ để: Giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động;
– Hàng tháng hoặc quý, DN phải lập:
+ Danh sách tính sổ chế độ thai sản Mẫu 01B-HSB nộp cho BHXH quận, thị trấn.
+ Kèm theo giấy tờ của người lao động cùng toàn bộ phần mềm đã giải quyết trong tháng hoặc quý để quyết toán.
————————————————————————————————-
Điều khiếu nại hưởng trọn chế độ thai sản, thời gian hưởng trọn và mức hưởng trọn, các bạn xem chi tiết tại đây:
______________________________________________
Các bạn có nhu muốn muốn học tập thực hành làm kế toán tài chính tổng hợp trên chứng từ thực tại, thực hành xử lý các kỹ năng hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu ngốn TSCĐ….lập thưa tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể tham dự:
Lớp
thực tế tại Tác_Giả_2

35

Post Thủ tục giấy tờ thai sản 2020 mới nhất gồm những gì 2021-09-01 15:24:00

#Thủ #tục #hồ nước #sơ #thai #sản #mới #nhất #gồm #những #gì