Tình tiết giảm nhẹ nhàng tăng nặng xử phạt vi phạm hành chính thuế 2022

Quy định về tình tiết Giảm Nhẹ – Tăng Nặng trong xử phạt vi phạm hành chính thuế: Các tình tiết giảm nhẹ nhàng Khi chậm nộp tờ khai, các tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính thuế.

I. Các tình tiết giảm nhẹ nhàng trong xử phạt vi phạm hành chính thuế:

Căn cứ theo điều 9 Luật 15/2012/QH13 luật xử lý vi phạm hành chính

quy định cụ thể như sau:

1. Người vi phạm hành chính đã có hành động ngăn chặn, làm giảm bớt hiệu quả của vi phạm hoặc tình nguyện xử lý hiệu quả, đền bù thiệt hại;

2. Người vi phạm hành chính đã tình nguyện khai báo, thành thật sám hối; hăng hái viện trợ cơ quan lại chức năng phát hiện nay vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính;

3. Vi phạm hành chính trong tình trạng bị khích động về tinh thần do hành động trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

4. Vi phạm hành chính do bị hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc ý thức;

5. Người vi phạm hành chính là phái đẹp mang thai, người già yếu, người dân có bệnh hoặc tàn tật làm giới hạn kĩ năng trí tuệ hoặc kĩ năng điều khiển hành động của mình;

6. Vi phạm hành chính vì cảnh ngộ đặc biệt gian khổ mà ko do mình gây ra;

7. Vi phạm hành chính do trình độ lỗi thời;

————————————————————————————

II. Các tình tiết tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính thuế:

cứ theo điều 10 Luật 15/2012/QH13 luật xử lý vi phạm hành chính

quy định cụ thể như sau:

a) Vi phạm hành chính có tổ chức;

b) Vi phạm hành chính nhiều lần; tái phạm;

c) Xúi giục, lôi kéo, sử dụng người chưa thành niên vi phạm; người bị lệ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần thực hành hành động vi phạm hành chính;

d) dùng người biết rõ là đang bị thần kinh hoặc bệnh khác làm mất kĩ năng trí tuệ hoặc kĩ năng điều khiển hành động để vi phạm hành chính;

đ) Lăng mạ, bỉ báng người đang thi hành công vụ; vi phạm hành chính có thuộc tính côn đồ;

e) Lợi dụng chức phận, quyền hạn để vi phạm hành chính;

g) Lợi dụng cảnh ngộ chiến tranh, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc những gian khổ đặc biệt khác của từng lớp để vi phạm hành chính;

h) Vi phạm trong thời gian đang chấp hành quyết phạt của bạn dạng án hình sự hoặc đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính;

i) nối thực hành hành động vi phạm hành chính dù rằng người dân có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành động đó;

k) Sau Khi vi phạm đã có hành động trốn tránh, giấu vi phạm hành chính;

l) Vi phạm hành chính có quy mô lớn, số lượng hoặc trị giá product lớn;

m) Vi phạm hành chính đối với nhiều người, trẻ em, người già, người tàn tật, phái đẹp mang thai.

—————————————————————————————–

III. Những ngôi trường hợp ko xử phạt vi phạm hành chính:

Căn cứ theo Điều 11 Luật 15/2012/QH13 quy định:

Không xử phạt vi phạm hành chính

đối với các ngôi trường hợp sau đây:

1. thực hiện nay hành động vi phạm hành chính trong tình thế cần thiết;

2. thực hành hành động vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng;

3. thực hành hành động vi phạm hành chính do sự khiếu nại bất thần;

4. thực hành hành động vi phạm hành chính do sự khiếu nại bất khả kháng;

5. Người thực hiện nay hành động vi phạm hành chính ko hề năng lực trách nhiệm và trách nhiệm hành chính; người thực hành hành động vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 của Luật này.

—————————————————————————

Xem thêm

:

Tài Liệu Tình tiết giảm nhẹ nhàng tăng nặng xử phạt vi phạm hành chính thuế 2021-09-05 01:04:00

#Tình #tiết #giảm #nhẹ nhàng #tăng #nặng #xử #phạt #phạm #hành #chính #thuế