Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử Mẫu 01 Nghị định 119 2022

Tờ khai Mẫu 01 Nghị định 119 – Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đổi thay thông tin dùng hóa đơn điện tử; Cách điền Mẫu 01 Nghị định 119 đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử.
Mẫu 01 Tờ khai Đăng ký/thay đổi thông báo sử dụng hóa đơn điện tử
(Kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ)
——————————————————————————
CỘNG HÒA tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
TỜ KHAI
Đăng ký/thay đổi thông tin dùng hóa đơn điện tử
Tên người nộp thuế:
làm ty kế toán tài chính Thiên Ưng
Mã số thuế:
0106208569
Người liên tưởng:
Lã văn Nam
Địa chỉ liên can:
Số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN Thủ Đô
Địa chỉ thư điện tử:
[email protected]
Điện thoại liên hệ:
Theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ, chúng tôi/tôi thuộc đối tượng dùng hóa đơn điện tử. Chúng tôi/tôi đăng ký/đổi thay thông tin đã đăng ký với cơ quan lại thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:
– ứng dụng hóa đơn điện tử:
□ Có mã của cơ quan lại thuế
□ Không có mã của cơ thuế quan lại
– Đăng ký giao du qua:
□ Cổng thông báo điện tử của Tổng cục Thuế (theo khoản…Điều …Nghị định)
□ Tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử
– Loại hóa đơn sử dụng:
□ Hóa đơn GTGT
□ Hóa đơn buôn cung cấp sản phẩm
□ Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
□ Các loại hóa đơn khác
– Danh sách chứng thư số sử dụng:
STT
Tên tổ chức cơ quan lại chứng thực/cấp/tiến đánh nhận chữ ký số, chữ ký điện tử
Số sê-ri chứng thư
hạn vận dùng chứng thư số
Hình thức đăng ký (Thêm mới, gia hạn, ngừng sử dụng)
Từ ngày
Đến ngày
01
NEWTEL-CA v2
54 01 01 09 ff d6 af ca 46 5f b1 49 74 fe 6a e5
04/05/2019
11/08/2022
Thêm mới
Chúng tôi cam kết trọn vẹn chịu trách nhiệm và trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực, chân thực của nội dung nêu trên và thực hiện nay theo đúng quy định của pháp luật./.
……
, ngày
……..
tháng
…..
năm
…..
NGƯỜI NỘP THU

hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THU

(Chữ ký s

, chữ ký điện tử của người nộp thuế)
—————————————————————————–
Tờ khai Mẫu 01 Nghị định 119 về tại đây:
Nếu các độc giả ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1
: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2
: Gửi đề nghị vào mail: [email protected] (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)
Xem thêm
:
.
—————————————————————–
Tác_Giả_2 chúc các độc giả thành làm!
—————————————————————–

36

Bài viết Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử Mẫu 01 Nghị định 119 2021-08-25 12:50:00

#Tờ #khai #đăng #ký #sử #dụng #hóa #đơn #điện #tử #Mẫu #Nghị #định