Trong nhóm có anh chị nào học CN đa phương tiện ở PTIT mb , có thể cho em xin review 1 cách trần trụi về ngành được không ạ ?

Source_#group_voz_4663452077015228_4873213969372370 _like_2_Share_0