Chí Tôn Võ Đế

Video và review về Truyện Tranh Chí Tôn Võ Đế Full audio tập mới nhất cuối cùng RAW dịch Manga Anime Tập 1 2 3 4 5 cuối cùng như sau : ( Update lần cuối : 2021-08-27 05:33:56 )

Truyện tranh Chí Tôn Võ Đế được cập nhật sớm chóng và đầy đủ nhất tại NetTruyen. quý quan lại quý khách khứa hàng đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ NetTruyen ra các chương mới nhất của truyện Chí Tôn Võ Đế.

Tác giả & author

Đang cập nhật

Mức độ dịch thuật của các group dịch

Đang tiến hành

Thể loại

Action – Fantasy – Harem – Manhua – Mystery – Truyện Màu

Lượt xem

18.983.979

Chí Tôn Võ Đế

Tỷ lệ xếp hạng truyện: 3.5/5 – 19928 Người đánh giá.

28.028 Người Đã Theo Dõi

Đọc tập 1 cho đến tập cuối cùng
Nội Dung cốt truyện này được tóm tắt như sau

Danh sách các tập chapter truyện mới nhất

Số chương chapter tập truyện
Cập nhật
Lượt xem

Chapter Tập336

40 phút trước
406

Chapter Tập335

28/12/20
34.032

Chapter Tập334

28/12/20
14.111

Chapter Tập333

28/12/20
12.837

Chapter Tập332

28/12/20
11.708

Chapter Tập331

28/12/20
12.577

Chapter Tập330

15/12/20
18.321

Chapter Tập329

15/12/20
14.247

Chapter Tập328

15/12/20
14.457

Chapter Tập327

30/11/20
17.158

Chapter Tập326

30/11/20
14.229

Chapter Tập325

23/11/20
17.437

Chapter Tập324

21/11/20
16.816

Chapter Tập323

19/11/20
17.615

Chapter Tập322

13/11/20
18.422

Chapter Tập321

10/11/20
18.759

Chapter Tập320

06/11/20
19.021

Chapter Tập319

02/11/20
18.810

Chapter Tập318

31/10/20
18.132

Chapter Tập317

30/10/20
18.815

Chapter Tập316

29/10/20
19.102

Chapter Tập315

23/10/20
21.055

Chapter Tập314

19/10/20
21.058

Chapter Tập313

16/10/20
22.352

Chapter Tập312

12/10/20
23.703

Chapter Tập311

11/10/20
23.139

Chapter Tập310

11/10/20
23.243

Chapter Tập309

03/10/20
24.845

Chapter Tập308

03/10/20
21.809

Chapter Tập307

03/10/20
21.798

Chapter Tập306

03/10/20
21.925

Chapter Tập305

21/09/20
25.805

Chapter Tập304

21/09/20
23.717

Chapter Tập303

16/09/20
25.398

Chapter Tập302

16/09/20
24.141

Chapter Tập301

08/09/20
26.660

Chapter Tập300

08/09/20
25.809

Chapter Tập299

30/08/20
26.710

Chapter Tập298

30/08/20
25.290

Chapter Tập297

28/08/20
25.636

Chapter Tập296

28/08/20
25.526

Chapter Tập295

17/08/20
28.866

Chapter Tập294

17/08/20
26.297

Chapter Tập293

12/08/20
27.764

Chapter Tập292

12/08/20
26.898

Chapter Tập291

05/08/20
29.454

Chapter Tập290

05/08/20
27.582

Chapter Tập289

31/07/20
28.041

Chapter Tập288

31/07/20
27.111

Chapter Tập287

27/07/20
28.578

Chapter Tập286

27/07/20
27.019

Chapter Tập285

27/07/20
27.272

Chapter Tập284

22/07/20
29.206

Chapter Tập283

22/07/20
26.691

Chapter Tập282

22/07/20
26.557

Chapter Tập281

22/07/20
26.622

Chapter Tập280

22/07/20
27.775

Chapter Tập279

20/07/20
26.056

Chapter Tập278

20/07/20
26.092

Chapter Tập277

18/07/20
26.274

Chapter Tập276

18/07/20
26.541

Chapter Tập275

18/07/20
26.940

Chapter Tập274

23/06/20
25.770

Chapter Tập273

23/06/20
25.525

Chapter Tập272

23/06/20
25.466

Chapter Tập271

23/06/20
26.036

Chapter Tập270

19/06/20
27.066

Chapter Tập269

20/06/20
25.628

Chapter Tập268

19/06/20
25.917

Chapter Tập267

19/06/20
26.072

Chapter Tập266

20/06/20
26.567

Chapter Tập265

19/06/20
26.248

Chapter Tập264

12/06/20
26.083

Chapter Tập263

10/06/20
26.334

Chapter Tập262

10/06/20
26.823

Chapter Tập261

10/06/20
27.330

Chapter Tập260

10/06/20
28.601

Chapter Tập259

10/06/20
27.196

Chapter Tập258

10/06/20
26.793

Chapter Tập257

10/06/20
27.512

Chapter Tập256

10/06/20
28.024

Chapter Tập255

10/06/20
29.054

Chapter Tập254

17/07/20
32.427

Chapter Tập253

17/07/20
29.655

Chapter Tập252

17/07/20
30.491

Chapter Tập251

17/07/20
30.801

Chapter Tập250

17/07/20
31.114

Chapter Tập249

17/07/20
29.724

Chapter Tập248

17/07/20
29.803

Chapter Tập247

17/07/20
30.031

Chapter Tập246

17/07/20
34.457

Chapter Tập245

10/06/20
28.316

Chapter Tập244

10/06/20
27.710

Chapter Tập243

10/06/20
28.255

Chapter Tập242

10/06/20
28.253

Chapter Tập241

10/06/20
28.092

Chapter Tập240

10/06/20
29.274

Chapter Tập239

10/06/20
30.846

Chapter Tập238

10/06/20
29.923

Chapter Tập237

10/06/20
28.832

Chapter Tập236

10/06/20
28.482

Chapter Tập235

10/06/20
29.050

Chapter Tập234

10/06/20
30.271

Chapter Tập233

10/06/20
32.148

Chapter Tập232

10/06/20
30.717

Chapter Tập231

10/06/20
30.287

Chapter Tập230

10/06/20
32.005

Chapter Tập229

10/06/20
33.239

Chapter Tập228

10/06/20
33.690

Chapter Tập227

10/06/20
31.731

Chapter Tập226

10/06/20
31.296

Chapter Tập225

10/06/20
31.829

Chapter Tập224

10/06/20
32.121

Chapter Tập223

10/06/20
34.198

Chapter Tập222

10/06/20
36.851

Chapter Tập221

10/06/20
34.947

Chapter Tập220

10/06/20
34.815

Chapter Tập219

10/06/20
33.076

Chapter Tập218

10/06/20
33.607

Chapter Tập217

10/06/20
33.900

Chapter Tập216

10/06/20
33.480

Chapter Tập215

10/06/20
33.486

Chapter Tập214

10/06/20
33.312

Chapter Tập213

10/06/20
33.144

Chapter Tập212

10/06/20
33.505

Chapter Tập211

10/06/20
33.495

Chapter Tập210

10/06/20
33.654

Chapter Tập209

10/06/20
33.027

Chapter Tập208

10/06/20
32.718

Chapter Tập207

10/06/20
32.253

Chapter Tập206

10/06/20
32.350

Chapter Tập205

10/06/20
32.472

Chapter Tập204

10/06/20
32.360

Chapter Tập203

10/06/20
33.315

Chapter Tập202

10/06/20
33.322

Chapter Tập201

10/06/20
33.304

Chapter Tập200

10/06/20
35.118

Chapter Tập199

10/06/20
32.657

Chapter Tập198

10/06/20
31.908

Chapter Tập197

10/06/20
31.985

Chapter Tập196

10/06/20
32.547

Chapter Tập195

10/06/20
33.499

Chapter Tập194

10/06/20
33.131

Chapter Tập193

10/06/20
33.418

Chapter Tập192

10/06/20
33.360

Chapter Tập191

10/06/20
33.989

Chapter Tập190

10/06/20
34.139

Chapter Tập189

10/06/20
32.788

Chapter Tập188

10/06/20
34.038

Chapter Tập187

10/06/20
33.287

Chapter Tập186

10/06/20
33.916

Chapter Tập185

10/06/20
34.415

Chapter Tập184

10/06/20
33.521

Chapter Tập183

10/06/20
35.153

Chapter Tập182

10/06/20
35.586

Chapter Tập181

10/06/20
33.769

Chapter Tập180

10/06/20
35.476

Chapter Tập179

10/06/20
34.921

Chapter Tập178

10/06/20
34.619

Chapter Tập177

10/06/20
36.630

Chapter Tập176

10/06/20
35.818

Chapter Tập175

10/06/20
35.812

Chapter Tập174

10/06/20
36.813

Chapter Tập173

10/06/20
36.551

Chapter Tập172

10/06/20
35.805

Chapter Tập171

10/06/20
35.661

Chapter Tập170

10/06/20
37.429

Chapter Tập169

10/06/20
36.548

Chapter Tập168

10/06/20
35.552

Chapter Tập167

10/06/20
35.823

Chapter Tập166

10/06/20
35.746

Chapter Tập165

10/06/20
35.473

Chapter Tập164

10/06/20
35.530

Chapter Tập163

10/06/20
36.172

Chapter Tập162

10/06/20
35.682

Chapter Tập161

10/06/20
35.570

Chapter Tập160

10/06/20
36.502

Chapter Tập159

10/06/20
34.840

Chapter Tập158

10/06/20
35.314

Chapter Tập157

10/06/20
35.795

Chapter Tập156

10/06/20
35.607

Chapter Tập155

10/06/20
35.916

Chapter Tập154

10/06/20
36.139

Chapter Tập153

10/06/20
36.289

Chapter Tập152

18/07/20
40.091

Chapter Tập151

14/07/20
44.655

Chapter Tập150

13/07/20
45.394

Chapter Tập149

10/07/20
43.764

Chapter Tập148

10/07/20
43.110

Chapter Tập147

10/07/20
42.904

Chapter Tập146

10/07/20
44.738

Chapter Tập145

10/07/20
46.847

Chapter Tập144

30/06/20
49.704

Chapter Tập143

29/06/20
47.884

Chapter Tập142

26/06/20
51.092

Chapter Tập141

24/06/20
52.460

Chapter Tập140

22/06/20
54.177

Chapter Tập139

20/06/20
54.887

Chapter Tập138

10/06/20
53.968

Chapter Tập137

10/06/20
52.547

Chapter Tập136

14/06/20
52.731

Chapter Tập135

12/06/20
56.042

Chapter Tập134

10/06/20
55.462

Chapter Tập133

08/06/20
55.560

Chapter Tập132

06/06/20
56.274

Chapter Tập131

04/06/20
57.095

Chapter Tập130

02/06/20
57.637

Chapter Tập129

31/05/20
56.970

Chapter Tập128

29/05/20
56.755

Chapter Tập127

27/05/20
59.426

Chapter Tập126

05/04/20
67.047

Chapter Tập125

03/04/20
64.974

Chapter Tập124

16/02/20
71.327

Chapter Tập123

14/02/20
66.338

Chapter Tập122

12/02/20
65.351

Chapter Tập121

10/02/20
66.271

Chapter Tập120

08/02/20
68.415

Chapter Tập119

06/02/20
66.230

Chapter Tập118

04/02/20
66.933

Chapter Tập117

02/02/20
66.735

Chapter Tập116

31/01/20
68.629

Chapter Tập115

29/01/20
71.542

Chapter Tập114

27/01/20
71.243

Chapter Tập113

25/01/20
74.975

Chapter Tập112

23/01/20
73.365

Chapter Tập111

21/01/20
71.131

Chapter Tập110

19/01/20
73.129

Chapter Tập109

17/01/20
70.718

Chapter Tập108

15/01/20
69.901

Chapter Tập107

13/01/20
70.730

Chapter Tập106

11/01/20
71.302

Chapter Tập105

09/01/20
75.549

Chapter Tập104

07/01/20
75.238

Chapter Tập103

05/01/20
76.282

Chapter Tập102

03/01/20
78.322

Chapter Tập101

01/01/20
79.719

Chapter Tập100

30/12/19
82.421

Chapter Tập99

26/11/19
81.757

Chapter Tập98

23/11/19
78.963

Chapter Tập97

20/11/19
80.432

Chapter Tập96

17/11/19
84.061

Chapter Tập95

14/11/19
85.589

Chapter Tập94

10/11/19
86.166

Chapter Tập93

07/11/19
85.812

Chapter Tập92

04/11/19
85.527

Chapter Tập91

30/10/19
84.504

Chapter Tập90

26/10/19
89.680

Chapter Tập89

22/10/19
89.773

Chapter Tập88

18/10/19
88.227

Chapter Tập87

14/10/19
90.446

Chapter Tập86

09/10/19
93.148

Chapter Tập85

05/10/19
95.165

Chapter Tập84

01/10/19
97.213

Chapter Tập83

27/09/19
96.686

Chapter Tập82

23/09/19
100.944

Chapter Tập81

23/09/19
97.229

Chapter Tập80

23/09/19
98.304

Chapter Tập79

23/09/19
94.116

Chapter Tập78

23/09/19
93.472

Chapter Tập77

23/09/19
92.593

Chapter Tập76

23/09/19
93.127

Chapter Tập75

23/09/19
93.697

Chapter Tập74

23/09/19
91.769

Chapter Tập73

23/09/19
92.071

Chapter Tập72

23/09/19
92.988

Chapter Tập71

23/09/19
94.552

Chapter Tập70

23/09/19
98.899

Chapter Tập69

23/09/19
93.497

Chapter Tập68

23/09/19
95.344

Chapter Tập67

23/09/19
95.783

Chapter Tập66

23/09/19
94.919

Chapter Tập65

23/09/19
96.730

Chapter Tập64

23/09/19
96.230

Chapter Tập63

23/09/19
97.212

Chapter Tập62

23/09/19
97.287

Chapter Tập61

23/09/19
99.076

Chapter Tập60

23/09/19
98.026

Chapter Tập59

23/09/19
95.936

Chapter Tập58

23/09/19
94.434

Chapter Tập57

23/09/19
94.398

Chapter Tập56

23/09/19
96.917

Chapter Tập55

23/09/19
97.867

Chapter Tập54

23/09/19
95.651

Chapter Tập53

23/09/19
97.057

Chapter Tập52

23/09/19
98.462

Chapter Tập51

23/09/19
102.469

Chapter Tập50

23/09/19
100.551

Chapter Tập49

23/09/19
96.846

Chapter Tập48

23/09/19
100.861

Chapter Tập47

23/09/19
101.178

Chapter Tập46

23/09/19
100.516

Chapter Tập45

23/09/19
101.052

Chapter Tập44

23/09/19
97.836

Chapter Tập43

23/09/19
98.283

Chapter Tập42

23/09/19
100.838

Chapter Tập41

23/09/19
106.035

Chapter Tập40

23/09/19
109.339

Chapter Tập39

23/09/19
105.580

Chapter Tập38

23/09/19
100.537

Chapter Tập37

23/09/19
100.785

Chapter Tập36

23/09/19
105.570

Chapter Tập35

23/09/19
113.077

Chapter Tập34

23/09/19
110.191

Chapter Tập33

23/09/19
109.478

Chapter Tập32

23/09/19
107.179

Chapter Tập31

23/09/19
107.368

Chapter Tập30

23/09/19
109.429

Chapter Tập29

23/09/19
105.538

Chapter Tập28

23/09/19
107.731

Chapter Tập27

23/09/19
108.264

Chapter Tập26

23/08/19
110.767

Chapter Tập25

21/08/19
113.152

Chapter Tập24

21/07/19
112.871

Chapter Tập23

19/07/19
113.083

Chapter Tập22

17/07/19
111.833

Chapter Tập21

15/07/19
111.382

Chapter Tập20

13/07/19
113.518

Chapter Tập19

11/07/19
110.256

Chapter Tập18

11/07/19
111.067

Chapter Tập17

02/06/19
114.376

Chapter Tập16

30/05/19
114.920

Chapter Tập15

28/05/19
118.062

Chapter Tập14

26/05/19
121.585

Chapter Tập13

24/05/19
119.611

Chapter Tập12

22/05/19
117.667

Chapter Tập11

20/05/19
118.231

Chapter Tập10

18/05/19
121.635

Chapter Tập9

16/05/19
121.011

Chapter Tập8

14/05/19
122.020

Chapter Tập7

12/05/19
123.219

Chapter Tập6

10/05/19
126.221

Chapter Tập5

08/05/19
128.055

Chapter Tập4

06/05/19
132.154

Chapter Tập3

04/05/19
142.198

Chapter Tập2

20/04/19
167.958

Chapter Tập1

19/04/19
315.149

Xem thêm

Truyện Tranh Chí Tôn Võ Đế Full audio tập mới nhất cuối cùng doc truyen tinh cam hoặc nhat hien nay da hoan thanh bách hợp cổ tích cho còi nhỏ bỏng nghe cười doremon mê đọc truyện dịch hoặc nhất RAW Manga Dịch Anime 11 12 14 15 16

Đọc truyện Chí Tôn Võ Đế tập 1 mới nhất

Tập đọc truyện tranh Chí Tôn Võ Đế mới nhất nói tới những câu chuyện giả tưởng hợp lý tập thời ko xuyên thời gian main chính nữ giới nam lôi cuốn, lôi cuốn người theo dõi

Tìm manga Chí Tôn Võ Đế Raw Chapter cuối cùng

#Chí #Tôn #Võ #Đế