Đọc Manga Chư Thiên Ký Raw Novel Online Mới Nhất

Đọc xem truyện tranh light novel Chư Thiên Ký Raw Novel Full đầy chủ Online Office Mới Nhất đến tập cuối ngoại truyện, rõ ràng mê hoặc với những video manage review sub việt soi từ chap tập 1 2 3.. được update : 2021-09-15 11:17:18


Tác giả

Đang update

Tình trạng

Đang tiến hành

Thể loại

Adventure – Chuyển Sinh – Manhua – Mystery – Supernatural – Truyện Màu – Xuyên Không

Số người xem

27.131.531

La phù toàn thế giới là một trong những giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, trần gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng nghỉ, đến 1 ngày, linh hồn của một thiếu niên chết đi vài vạn năm trước đó ở tàng kiếm những tỉnh lại…

Danh sách chương

DS Tập
Update- update mới
Số người xem

Tập Chap 287

48 giây trước
0

Tập Chap 286

54 giây trước
0

Tập Chap 285

20 ngày trước
9.336

Tập Chap 284

20 ngày trước
8.514

Tập Chap 283

20 ngày trước
7.950

Tập Chap 282

20 ngày trước
8.184

Tập Chap 281

20 ngày trước
8.885

Tập Chap 280

20 ngày trước
8.947

Tập Chap 279

22 ngày trước
11.445

Tập Chap 278

22 ngày trước
10.203

Tập Chap 277

22 ngày trước
10.019

Tập Chap 276

22 ngày trước
9.935

Tập Chap 275

22 ngày trước
10.371

Tập Chap 274

23 ngày trước
11.947

Tập Chap 273

23 ngày trước
10.795

Tập Chap 272

23 ngày trước
10.634

Tập Chap 271

23 ngày trước
10.254

Tập Chap 270

23 ngày trước
10.501

Tập Chap 269

23 ngày trước
10.218

Tập Chap 268

23 ngày trước
10.017

Tập Chap 267

23 ngày trước
10.134

Tập Chap 266

23 ngày trước
10.257

Tập Chap 265

23 ngày trước
10.163

Tập Chap 264

23 ngày trước
10.570

Tập Chap 263

23 ngày trước
13.508

Tập Chap 262

23 ngày trước
12.091

Tập Chap 261

23 ngày trước
12.021

Tập Chap 260

23 ngày trước
11.878

Tập Chap 259

23 ngày trước
12.213

Tập Chap 258

23 ngày trước
13.582

Tập Chap 257

18/05/20
84.255

Tập Chap 256

16/05/20
39.740

Tập Chap 255

14/05/20
36.999

Tập Chap 254

12/05/20
34.259

Tập Chap 253

10/05/20
33.903

Tập Chap 252

15/02/20
56.617

Tập Chap 251

13/02/20
42.671

Tập Chap 250

11/02/20
42.641

Tập Chap 249

09/02/20
39.247

Tập Chap 248

07/02/20
38.985

Tập Chap 247

05/02/20
40.790

Tập Chap 246

03/02/20
42.426

Tập Chap 245

23/12/19
49.722

Tập Chap 244

21/12/19
43.314

Tập Chap 243

19/12/19
43.528

Tập Chap 242

17/12/19
42.969

Tập Chap 241

15/12/19
45.427

Tập Chap 240

13/12/19
46.144

Tập Chap 239

11/12/19
45.216

Tập Chap 238

09/12/19
44.364

Tập Chap 237

07/12/19
45.831

Tập Chap 236

05/12/19
46.379

Tập Chap 235

03/12/19
47.088

Tập Chap 234

01/12/19
49.108

Tập Chap 233

29/11/19
49.373

Tập Chap 232

27/11/19
51.310

Tập Chap 231

24/10/19
60.473

Tập Chap 230

12/10/19
60.850

Tập Chap 229

07/10/19
56.707

Tập Chap 228

07/10/19
51.099

Tập Chap 227

07/10/19
50.535

Tập Chap 226

07/10/19
51.914

Tập Chap 225

07/10/19
52.354

Tập Chap 224

07/10/19
50.718

Tập Chap 223

07/10/19
50.789

Tập Chap 222

07/10/19
51.172

Tập Chap 221

07/10/19
51.876

Tập Chap 220

07/10/19
54.631

Tập Chap 219

07/10/19
52.897

Tập Chap 218

07/10/19
52.682

Tập Chap 217

07/10/19
53.771

Tập Chap 216

07/10/19
53.055

Tập Chap 215

07/10/19
52.567

Tập Chap 214

07/10/19
52.072

Tập Chap 213

07/10/19
53.191

Tập Chap 212

07/10/19
53.948

Tập Chap 211

07/10/19
53.836

Tập Chap 210

07/10/19
54.477

Tập Chap 209

07/10/19
52.222

Tập Chap 208

07/10/19
52.075

Tập Chap 207

07/10/19
52.325

Tập Chap 206

07/10/19
50.389

Tập Chap 205

07/10/19
51.126

Tập Chap 204

07/10/19
50.547

Tập Chap 203

07/10/19
50.643

Tập Chap 202

07/10/19
51.613

Tập Chap 201

07/10/19
51.669

Tập Chap 200

07/10/19
55.275

Tập Chap 199

07/10/19
51.547

Tập Chap 198

07/10/19
50.568

Tập Chap 197

07/10/19
53.564

Tập Chap 196

07/10/19
54.199

Tập Chap 195

07/10/19
55.415

Tập Chap 194

06/08/19
69.732

Tập Chap 193

04/08/19
59.861

Tập Chap 192

02/08/19
59.569

Tập Chap 191

17/07/19
61.899

Tập Chap 190

15/07/19
61.604

Tập Chap 189

13/07/19
58.959

Tập Chap 188

11/07/19
59.649

Tập Chap 187

09/07/19
60.365

Tập Chap 186

07/07/19
61.368

Tập Chap 185

07/06/19
69.151

Tập Chap 184

05/06/19
64.670

Tập Chap 183

03/06/19
63.642

Tập Chap 182

01/06/19
64.314

Tập Chap 181

30/05/19
65.617

Tập Chap 180

28/05/19
66.254

Tập Chap 179

26/05/19
65.258

Tập Chap 178

24/05/19
64.534

Tập Chap 177

22/05/19
67.457

Tập Chap 176

07/05/19
70.306

Tập Chap 175

05/05/19
68.384

Tập Chap 174

03/05/19
67.884

Tập Chap 173

01/05/19
67.593

Tập Chap 172

29/04/19
67.356

Tập Chap 171

27/04/19
68.109

Tập Chap 170

17/04/19
72.348

Tập Chap 169

15/04/19
68.568

Tập Chap 168

13/04/19
69.441

Tập Chap 167

11/04/19
69.150

Tập Chap 166

09/04/19
69.806

Tập Chap 165

07/04/19
69.744

Tập Chap 164

05/04/19
69.617

Tập Chap 163

03/04/19
69.714

Tập Chap 162

01/04/19
70.369

Tập Chap 161

29/03/19
72.152

Tập Chap 160

27/03/19
73.191

Tập Chap 159

25/03/19
71.356

Tập Chap 158

20/03/19
75.100

Tập Chap 157

18/03/19
73.923

Tập Chap 156

16/03/19
74.047

Tập Chap 155

15/03/19
75.118

Tập Chap 154

13/03/19
77.070

Tập Chap 153

12/03/19
76.565

Tập Chap 152

14/02/19
80.858

Tập Chap 151

12/02/19
79.007

Tập Chap 150

10/02/19
84.474

Tập Chap 149

05/02/19
82.829

Tập Chap 148

03/02/19
87.899

Tập Chap 147

09/01/19
102.108

Tập Chap 146

30/01/19
79.681

Tập Chap 145

12/01/19
82.006

Tập Chap 144

10/01/19
81.557

Tập Chap 143

08/01/19
83.373

Tập Chap 142

06/01/19
83.685

Tập Chap 141

04/01/19
83.622

Tập Chap 140

02/01/19
86.185

Tập Chap 139

30/12/18
82.206

Tập Chap 138

28/12/18
81.672

Tập Chap 137

26/12/18
85.492

Tập Chap 136

16/12/18
87.012

Tập Chap 135

15/12/18
86.174

Tập Chap 134

14/12/18
84.491

Tập Chap 133

11/12/18
84.227

Tập Chap 132

10/12/18
85.223

Tập Chap 131

09/12/18
88.039

Tập Chap 130

08/12/18
90.766

Tập Chap 129

07/12/18
88.535

Tập Chap 128

06/12/18
86.490

Tập Chap 127

05/12/18
87.566

Tập Chap 126

04/12/18
90.538

Tập Chap 125

21/11/18
98.164

Tập Chap 124

20/11/18
97.144

Tập Chap 123

19/11/18
99.069

Tập Chap 122

13/11/18
103.519

Tập Chap 121

12/11/18
105.577

Tập Chap 120

11/11/18
105.475

Tập Chap 119

10/11/18
99.782

Tập Chap 118

09/11/18
104.895

Tập Chap 117

08/11/18
109.629

Tập Chap 116

01/11/18
114.733

Tập Chap 115

31/10/18
115.531

Tập Chap 114

30/10/18
112.506

Tập Chap 113

29/10/18
111.031

Tập Chap 112

14/10/18
114.654

Tập Chap 111

14/10/18
110.432

Tập Chap 110

13/10/18
113.638

Tập Chap 109

30/09/18
116.317

Tập Chap 108

29/09/18
114.851

Tập Chap 107

25/09/18
116.092

Tập Chap 106

22/09/18
116.830

Tập Chap 105

21/09/18
116.408

Tập Chap 104

19/09/18
114.910

Tập Chap 103

16/09/18
112.589

Tập Chap 102

15/09/18
112.201

Tập Chap 101

05/09/18
117.396

Tập Chap 100

04/09/18
119.136

Tập Chap 99

31/08/18
114.867

Tập Chap 98

30/08/18
115.160

Tập Chap 97

25/08/18
117.242

Tập Chap 96

23/08/18
115.470

Tập Chap 95

22/08/18
113.884

Tập Chap 94

21/08/18
116.063

Tập Chap 93

20/08/18
119.942

Tập Chap 92

19/08/18
123.369

Tập Chap 91

18/08/18
119.908

Tập Chap 90

10/08/18
124.407

Tập Chap 89

09/08/18
120.035

Tập Chap 88

04/08/18
123.116

Tập Chap 87

01/08/18
121.148

Tập Chap 86

30/07/18
118.789

Tập Chap 85

29/07/18
120.463

Tập Chap 84

28/07/18
120.546

Tập Chap 83

26/07/18
122.970

Tập Chap 82

25/07/18
122.059

Tập Chap 81: Chap 80

24/07/18
117.269

Tập Chap 80

23/07/18
125.826

Tập Chap 79

22/07/18
125.272

Tập Chap 78

21/07/18
124.281

Tập Chap 77

20/07/18
123.151

Tập Chap 76

19/07/18
121.600

Tập Chap 75

17/07/18
129.695

Tập Chap 74

17/07/18
118.619

Tập Chap 73

16/07/18
119.750

Tập Chap 72

15/07/18
118.275

Tập Chap 71

14/07/18
118.408

Tập Chap 70

13/07/18
121.348

Tập Chap 69

12/07/18
119.877

Tập Chap 68

10/07/18
121.666

Tập Chap 67

10/07/18
118.524

Tập Chap 66

09/07/18
119.604

Tập Chap 65

08/07/18
141.227

Tập Chap 64: Chap 63

06/07/18
139.071

Tập Chap 63

06/07/18
119.818

Tập Chap 62

05/07/18
122.658

Tập Chap 61

04/07/18
125.241

Tập Chap 60

03/07/18
128.680

Tập Chap 59

01/07/18
125.112

Tập Chap 58

29/06/18
129.486

Tập Chap 57

23/05/18
137.300

Tập Chap 56

22/05/18
137.625

Tập Chap 55

21/05/18
135.526

Tập Chap 54

15/05/18
134.345

Tập Chap 53

14/05/18
140.823

Tập Chap 52

13/05/18
136.306

Tập Chap 51

05/05/18
137.458

Tập Chap 50

03/05/18
142.311

Tập Chap 49

01/05/18
133.340

Tập Chap 48

28/04/18
133.143

Tập Chap 47

25/04/18
133.528

Tập Chap 46

24/04/18
134.510

Tập Chap 45

21/04/18
134.613

Tập Chap 44

18/04/18
138.327

Tập Chap 43

16/04/18
141.334

Tập Chap 42

15/04/18
140.701

Tập Chap 41

14/04/18
140.523

Tập Chap 40

13/04/18
142.921

Tập Chap 39

12/04/18
138.284

Tập Chap 38

09/04/18
141.533

Tập Chap 37

08/04/18
141.470

Tập Chap 36.5

10/04/18
137.053

Tập Chap 36

06/04/18
150.431

Tập Chap 35

05/04/18
159.253

Tập Chap 34

04/04/18
159.325

Tập Chap 33

03/04/18
162.844

Tập Chap 32

02/04/18
168.336

Tập Chap 31

26/03/18
174.066

Tập Chap 30

21/03/18
179.074

Tập Chap 29

18/03/18
171.405

Tập Chap 28

16/03/18
173.417

Tập Chap 27

13/03/18
176.588

Tập Chap 26

11/03/18
181.642

Tập Chap 25

08/03/18
186.549

Tập Chap 24

07/03/18
185.076

Tập Chap 23

05/03/18
189.041

Tập Chap 22

03/03/18
187.389

Tập Chap 21

02/03/18
186.470

Tập Chap 20

01/03/18
190.519

Tập Chap 19

28/02/18
183.944

Tập Chap 18

27/02/18
188.620

Tập Chap 17

26/02/18
195.890

Tập Chap 16

25/02/18
200.695

Tập Chap 15

23/02/18
204.000

Tập Chap 14

22/02/18
200.870

Tập Chap 13

21/02/18
201.527

Tập Chap 12

20/02/18
201.885

Tập Chap 11

18/02/18
206.372

Tập Chap 10

17/02/18
213.725

Tập Chap 9

15/02/18
210.259

Tập Chap 8

14/02/18
215.554

Tập Chap 7

12/02/18
224.958

Tập Chap 6

09/02/18
236.746

Tập Chap 5

08/02/18
247.199

Tập Chap 4

07/02/18
265.972

Tập Chap 3

06/02/18
284.161

Tập Chap 2

05/02/18
316.715

Tập Chap 1

04/02/18
509.698

Xem thêm

Tóm tắt Review video clip việt sub Chư Thiên Ký New

Chia sẻ list update Chư Thiên Ký update link Review video clip việt sub tiên tiến và phát triển nhất

Search Tìm Kiếm list tập Manga Chư Thiên Ký tập cuối

Tổng hợp từ khóa Search Tìm Kiếm truyện tranh Chư Thiên Ký với những list tập chương tiên tiến và phát triển nhất

Tìm nơi bán Ứng dụng truyện tranh Chư Thiên Ký FULL HD

Bạn đang tìm kiếm nơi bán truyện tranh Apps Chư Thiên Ký FULL HD uy tín của nhà xuất bản, Thảo luận về truyện thì trọn vẹn có thể tham gia Group Zalo FB để Bàn tán nghen.
#Chư #Thiên #Ký