Nhất đẳng gia đinh

Video và review về Truyện Tranh Nhất đẳng gia đinh Full audio tập mới nhất cuối cùng RAW dịch Manga Anime Tập 1 2 3 4 5 cuối cùng như sau : ( Update lần cuối : 2021-09-08 12:07:02 )


Na ná cực phẩm gia đinh…

Tên khác

Nhất Phẩm Gia Đinh

Tác giả & author

Đang cập nhật

Mức độ dịch thuật của các group dịch

Đang tiến hành

Thể loại

Manhua – Martial Arts – Truyện Màu

Lượt xem

19.390.691

Nhất đẳng gia đinh

Tỷ lệ xếp hạng truyện: 3.5/5 – 20365 Người đánh giá.

45.660 Người Đã Theo Dõi

Đọc tập 1 cho đến tập cuối cùng
Nội Dung cốt truyện này được tóm tắt như sau

Danh sách các tập chapter truyện mới nhất

Số chương chapter tập truyện
Cập nhật
Lượt xem

Chapter Tập203

1 ngày trước
9.486

Chapter Tập202

8 ngày trước
18.444

Chapter Tập201

8 ngày trước
22.265

Chapter Tập200

15:10 03/04
31.926

Chapter Tập199

16:17 28/03
31.129

Chapter Tập198

15:47 25/03
33.085

Chapter Tập197

13:47 23/03
34.094

Chapter Tập196

14:38 21/03
31.512

Chapter Tập195

21:52 19/03
32.173

Chapter Tập194

21:52 19/03
33.553

Chapter Tập193

21:44 15/03
31.409

Chapter Tập192

17:23 14/03
33.459

Chapter Tập191

14:43 11/03
35.426

Chapter Tập190

22:40 10/03
35.112

Chapter Tập189

20:55 09/03
33.351

Chapter Tập188

21:14 07/03
34.666

Chapter Tập187

16:17 06/03
37.205

Chapter Tập186

18:55 04/03
36.888

Chapter Tập185

01:20 09/02
41.681

Chapter Tập184

01:18 07/02
39.277

Chapter Tập183

13:26 03/02
38.672

Chapter Tập182

11:45 31/01
39.183

Chapter Tập181

17:49 30/01
38.887

Chapter Tập180

10:31 28/01
39.003

Chapter Tập179

00:36 28/01
40.307

Chapter Tập178

22:14 26/01
42.697

Chapter Tập177

17:46 24/01
43.990

Chapter Tập176

13:21 22/01
43.892

Chapter Tập175

13:03 22/01
45.390

Chapter Tập174

12:30 19/01
43.893

Chapter Tập173

12:30 19/01
45.615

Chapter Tập172

07:58 17/01
45.212

Chapter Tập171

07:58 17/01
47.181

Chapter Tập170

06:11 16/01
46.437

Chapter Tập169

18:36 14/01
46.507

Chapter Tập168

05:21 12/01
49.104

Chapter Tập167

07:57 12/01
46.295

Chapter Tập166

07:59 08/01
48.439

Chapter Tập165

12:22 06/01
48.262

Chapter Tập164

05:45 05/01
48.812

Chapter Tập163

05:45 05/01
51.940

Chapter Tập162

31/12/20
51.950

Chapter Tập161

28/12/20
51.787

Chapter Tập160

27/12/20
53.861

Chapter Tập159

26/12/20
52.882

Chapter Tập158

25/12/20
54.350

Chapter Tập157

24/12/20
53.571

Chapter Tập156

19/12/20
56.644

Chapter Tập155

15/12/20
57.697

Chapter Tập154

15/12/20
55.367

Chapter Tập153

15/12/20
58.204

Chapter Tập152

12/12/20
58.472

Chapter Tập151

10/12/20
57.906

Chapter Tập150

08/12/20
60.224

Chapter Tập149

03/12/20
57.943

Chapter Tập148

27/11/20
59.726

Chapter Tập147

23/11/20
61.707

Chapter Tập146

18/11/20
60.977

Chapter Tập145

17/11/20
60.750

Chapter Tập144

13/11/20
60.444

Chapter Tập143

12/11/20
60.607

Chapter Tập142

10/11/20
60.180

Chapter Tập141

08/11/20
62.077

Chapter Tập140

08/11/20
64.540

Chapter Tập139

06/11/20
63.178

Chapter Tập138

05/11/20
62.383

Chapter Tập137

04/11/20
63.398

Chapter Tập136

01/11/20
62.620

Chapter Tập135

31/10/20
64.168

Chapter Tập134

29/10/20
65.345

Chapter Tập133

27/10/20
67.023

Chapter Tập132

27/10/20
67.174

Chapter Tập131

26/10/20
68.290

Chapter Tập130

24/10/20
71.256

Chapter Tập129

23/10/20
68.990

Chapter Tập128

21/10/20
70.832

Chapter Tập127

20/10/20
73.345

Chapter Tập126

18/10/20
73.117

Chapter Tập125

17/10/20
76.370

Chapter Tập124

14/10/20
77.014

Chapter Tập123

11/10/20
76.760

Chapter Tập122

10/10/20
75.799

Chapter Tập121

09/10/20
77.960

Chapter Tập120

08/10/20
78.775

Chapter Tập119

07/10/20
79.829

Chapter Tập118

06/10/20
79.738

Chapter Tập117

05/10/20
81.532

Chapter Tập116

05/10/20
82.270

Chapter Tập115

04/10/20
84.515

Chapter Tập114

04/10/20
85.814

Chapter Tập113

28/09/20
84.183

Chapter Tập112

28/09/20
85.902

Chapter Tập111

23/09/20
86.704

Chapter Tập110

23/09/20
91.131

Chapter Tập109

20/09/20
91.519

Chapter Tập108

20/09/20
90.417

Chapter Tập107

16/09/20
86.224

Chapter Tập106

16/09/20
87.435

Chapter Tập105

14/09/20
86.234

Chapter Tập104

13/09/20
85.963

Chapter Tập103

11/09/20
88.124

Chapter Tập102

11/09/20
89.454

Chapter Tập101

11/09/20
91.910

Chapter Tập100

06/09/20
92.371

Chapter Tập99

04/09/20
88.600

Chapter Tập98

04/09/20
90.711

Chapter Tập97

31/08/20
88.508

Chapter Tập96

31/08/20
91.185

Chapter Tập95

27/08/20
92.184

Chapter Tập94

25/08/20
92.298

Chapter Tập93

25/08/20
101.027

Chapter Tập92

21/08/20
102.218

Chapter Tập91

18/08/20
101.285

Chapter Tập90

15/08/20
103.933

Chapter Tập89

10/08/20
102.928

Chapter Tập88

05/08/20
102.871

Chapter Tập87

04/08/20
103.710

Chapter Tập86

03/08/20
103.660

Chapter Tập85

30/07/20
105.266

Chapter Tập84

30/07/20
104.725

Chapter Tập83

30/07/20
105.968

Chapter Tập82

20/07/20
111.455

Chapter Tập81

19/07/20
110.173

Chapter Tập80

14/07/20
114.403

Chapter Tập79

14/07/20
108.587

Chapter Tập78

14/07/20
107.420

Chapter Tập77

14/07/20
108.304

Chapter Tập76

07/07/20
107.476

Chapter Tập75

07/07/20
105.972

Chapter Tập74

07/07/20
104.744

Chapter Tập73

24/06/20
104.620

Chapter Tập72

24/06/20
104.265

Chapter Tập71

18/06/20
106.107

Chapter Tập70

18/06/20
109.726

Chapter Tập69

14/06/20
105.385

Chapter Tập68

14/06/20
104.944

Chapter Tập67

08/06/20
104.714

Chapter Tập66

05/06/20
105.353

Chapter Tập65

27/05/20
129.613

Chapter Tập64

27/05/20
124.240

Chapter Tập63

22/05/20
119.336

Chapter Tập62

21/05/20
116.891

Chapter Tập61

16/05/20
120.096

Chapter Tập60

16/05/20
122.862

Chapter Tập59

16/05/20
118.066

Chapter Tập58

14/05/20
118.567

Chapter Tập57

14/05/20
117.700

Chapter Tập56

14/05/20
117.504

Chapter Tập55

14/05/20
117.192

Chapter Tập54

14/05/20
117.510

Chapter Tập53

14/05/20
120.726

Chapter Tập52

14/05/20
130.275

Chapter Tập51

14/05/20
129.292

Chapter Tập50

14/06/20
102.638

Chapter Tập49

14/05/20
128.863

Chapter Tập48

14/05/20
129.077

Chapter Tập47

14/05/20
135.282

Chapter Tập46

14/05/20
134.388

Chapter Tập45

14/05/20
135.530

Chapter Tập44

14/05/20
131.953

Chapter Tập43

14/05/20
132.147

Chapter Tập42

14/05/20
137.830

Chapter Tập41

14/05/20
141.885

Chapter Tập40

14/05/20
144.356

Chapter Tập39

14/05/20
142.464

Chapter Tập38

14/05/20
140.057

Chapter Tập37

14/05/20
138.673

Chapter Tập36

14/05/20
141.646

Chapter Tập35

14/05/20
142.893

Chapter Tập34

14/05/20
146.039

Chapter Tập33

14/05/20
147.277

Chapter Tập32

14/05/20
146.966

Chapter Tập31

14/05/20
146.779

Chapter Tập30

14/05/20
147.907

Chapter Tập29

14/05/20
147.254

Chapter Tập28

14/05/20
146.666

Chapter Tập27

14/05/20
149.142

Chapter Tập26

14/05/20
154.117

Chapter Tập25

14/05/20
152.811

Chapter Tập24

14/05/20
153.017

Chapter Tập23

14/05/20
154.170

Chapter Tập22

14/05/20
154.412

Chapter Tập21

14/05/20
153.790

Chapter Tập20

14/05/20
154.373

Chapter Tập19

14/05/20
150.435

Chapter Tập18

14/05/20
150.393

Chapter Tập17

14/05/20
150.142

Chapter Tập16

14/05/20
153.113

Chapter Tập15

14/05/20
157.085

Chapter Tập14

14/05/20
159.182

Chapter Tập13

18/03/20
163.017

Chapter Tập12

20/02/20
165.126

Chapter Tập11

11/02/20
168.355

Chapter Tập10

11/02/20
168.898

Chapter Tập9

11/02/20
166.007

Chapter Tập8

11/02/20
168.679

Chapter Tập7

11/02/20
174.013

Chapter Tập6

11/02/20
184.519

Chapter Tập5

11/02/20
190.562

Chapter Tập4

07/02/20
191.736

Chapter Tập3

31/01/20
202.372

Chapter Tập2

29/01/20
216.520

Chapter Tập1

20/11/19
244.778

Chapter Tập0

15/11/19
279.949

Xem thêm

Truyện Tranh Nhất đẳng gia đinh Full audio tập mới nhất cuối cùng doc truyen tinh cam hoặc nhat hien nay da hoan thanh bách hợp cổ tích cho còi nhỏ bỏng nghe cười doremon mê đọc truyện dịch hoặc nhất RAW Manga Dịch Anime 11 12 14 15 16

Đọc truyện Nhất đẳng gia đinh tập 1 mới nhất

Tập đọc truyện tranh Nhất đẳng gia đinh mới nhất nói tới những câu chuyện giả tưởng hợp lý tập thời ko xuyên thời gian main chính nữ giới nam lôi cuốn, lôi cuốn người theo dõi

Tìm manga Nhất đẳng gia đinh Raw Chapter cuối cùng

#Nhất #đẳng #gia #đinh