Xem Truyện Tranh Tiên Đế Qui Lai Raw Novel Online Mới Nhất

Đọc xem truyện tranh light novel Tiên Đế Qui Lai Raw Novel Full đầy chủ Online Office Mới Nhất đến tập cuối ngoại truyện, rõ ràng mê hoặc với những video manage review sub việt soi từ chap tập 1 2 3.. đã update : 2021-09-24 11:46:21

406


Tên khác
Tiên Đế Trở Về
Tác giả
Chưởng Duyệt
Tình trạng
Đang tiến hành
Thể loại
Manhua – Mystery – Truyện Màu – Webtoon
Số người xem
22.765.987
Ba năm trước đó, Vân Thanh Nham trong một lần tai nạn đáng tiếc rơi vào Tiên Giới. Ba ngàn năm tiếp theo, trở thành Vân Đế hô mưa gọi gió Tiên Giới. Vân Thanh Nham phá hư không, trở lại nhân gian, mới phát hiện ra ở đây chỉ vừa qua ba năm. “Ta từng không tồn tại tiềm năng lo cho những người dân ta yêu, hiện giờ ta muốn cả toàn thế giới phải quỳ dưới chân ta”.
Danh sách chương
DS Tập
Update- update mới
Số người xem
Tập Chap 241
59 phút trước
643
Tập Chap 240
59 phút trước
525
Tập Chap 239
59 phút trước
543
Tập Chap 238
59 phút trước
612
Tập Chap 237
59 phút trước
648
Tập Chap 236
59 phút trước
717
Tập Chap 235
59 phút trước
763
Tập Chap 234
59 phút trước
812
Tập Chap 233
59 phút trước
928
Tập Chap 232
22:19 23/08
24.186
Tập Chap 231
22:19 23/08
19.984
Tập Chap 230
22:19 23/08
18.861
Tập Chap 229
22:19 23/08
18.475
Tập Chap 228
22:19 23/08
18.490
Tập Chap 227
22:19 23/08
19.060
Tập Chap 226
18:02 20/08
22.006
Tập Chap 225
10:05 06/08
26.952
Tập Chap 224
10:05 06/08
25.148
Tập Chap 223
11:21 30/07
26.566
Tập Chap 222
11:21 30/07
24.178
Tập Chap 221
11:21 30/07
23.376
Tập Chap 220
11:21 30/07
23.771
Tập Chap 219
11:21 30/07
23.410
Tập Chap 218
11:21 30/07
24.188
Tập Chap 217
11:21 30/07
23.880
Tập Chap 216
16:59 06/07
31.022
Tập Chap 215
16:59 06/07
28.909
Tập Chap 214
12:27 06/07
26.530
Tập Chap 213
10:07 06/07
26.608
Tập Chap 212
09:02 06/07
26.337
Tập Chap 211
09:02 06/07
26.786
Tập Chap 210
13:16 12/06
33.169
Tập Chap 209
13:16 12/06
29.242
Tập Chap 208
13:16 12/06
28.335
Tập Chap 207
13:16 12/06
27.569
Tập Chap 206
14:23 01/06
31.349
Tập Chap 205
11:33 26/05
29.280
Tập Chap 204
11:33 26/05
28.326
Tập Chap 203
11:27 26/05
27.884
Tập Chap 202
11:27 26/05
27.387
Tập Chap 201
11:27 26/05
27.377
Tập Chap 200
19:19 09/05
34.616
Tập Chap 199
19:19 09/05
32.350
Tập Chap 198
11:18 28/04
33.380
Tập Chap 197
11:18 28/04
31.442
Tập Chap 196
11:17 28/04
31.105
Tập Chap 195
11:17 28/04
30.870
Tập Chap 194
11:17 28/04
31.967
Tập Chap 193
15:01 12/04
41.244
Tập Chap 192
14:54 12/04
40.319
Tập Chap 191
11:08 03/04
43.277
Tập Chap 190
11:08 03/04
39.154
Tập Chap 189
11:08 03/04
38.440
Tập Chap 188
16:36 25/03
45.456
Tập Chap 187
16:36 25/03
42.936
Tập Chap 186
14:38 19/03
43.948
Tập Chap 185
14:30 19/03
43.097
Tập Chap 184
19:39 09/03
47.602
Tập Chap 183
19:31 09/03
42.904
Tập Chap 182
19:31 09/03
43.831
Tập Chap 181
13:30 02/03
47.169
Tập Chap 180
15:30 24/02
50.757
Tập Chap 179
15:17 24/02
48.527
Tập Chap 178
09:05 19/02
49.182
Tập Chap 177
09:05 19/02
49.873
Tập Chap 176
20:30 16/02
45.517
Tập Chap 175
21:49 11/02
59.811
Tập Chap 174
21:31 11/02
53.646
Tập Chap 173
21:31 11/02
52.120
Tập Chap 172
16:33 05/02
55.217
Tập Chap 171
16:33 05/02
55.135
Tập Chap 170
15:17 29/01
62.061
Tập Chap 169
12:50 23/01
59.340
Tập Chap 168
13:45 20/01
58.411
Tập Chap 167
13:45 20/01
59.220
Tập Chap 166
11:05 12/01
62.694
Tập Chap 165
07:59 08/01
64.921
Tập Chap 164
15:01 05/01
64.825
Tập Chap 163
12:08 02/01
67.896
Tập Chap 162
29/12/20
67.998
Tập Chap 161
25/12/20
70.151
Tập Chap 160
22/12/20
73.217
Tập Chap 159
18/12/20
71.337
Tập Chap 158
15/12/20
71.683
Tập Chap 157
11/12/20
75.694
Tập Chap 156
10/12/20
77.515
Tập Chap 155
04/12/20
84.686
Tập Chap 153
27/11/20
86.730
Tập Chap 152
24/11/20
83.022
Tập Chap 151
21/11/20
84.379
Tập Chap 150
17/11/20
89.866
Tập Chap 149
16/11/20
87.047
Tập Chap 148
11/11/20
92.425
Tập Chap 147
07/11/20
92.762
Tập Chap 146
03/11/20
99.322
Tập Chap 145
03/11/20
99.256
Tập Chap 144
01/11/20
94.174
Tập Chap 143
26/10/20
96.461
Tập Chap 142
22/10/20
97.962
Tập Chap 141
18/10/20
98.238
Tập Chap 140
15/10/20
101.501
Tập Chap 139
12/10/20
97.600
Tập Chap 138
12/10/20
101.465
Tập Chap 137
05/10/20
103.026
Tập Chap 136
30/09/20
103.124
Tập Chap 135
30/09/20
101.957
Tập Chap 134
29/09/20
102.217
Tập Chap 133
19/09/20
118.847
Tập Chap 132
19/09/20
109.655
Tập Chap 131
18/09/20
108.784
Tập Chap 130
18/09/20
112.186
Tập Chap 129
16/09/20
114.824
Tập Chap 128
16/09/20
110.260
Tập Chap 127
16/09/20
114.842
Tập Chap 126
27/08/20
130.311
Tập Chap 125
27/08/20
125.217
Tập Chap 124
19/08/20
126.202
Tập Chap 123
15/08/20
121.157
Tập Chap 122
15/08/20
120.111
Tập Chap 121
10/08/20
135.123
Tập Chap 120
10/08/20
133.346
Tập Chap 119
01/08/20
147.233
Tập Chap 118
01/08/20
127.627
Tập Chap 117
01/08/20
123.951
Tập Chap 116
01/08/20
128.841
Tập Chap 115
27/07/20
126.207
Tập Chap 114
24/07/20
124.261
Tập Chap 113
18/07/20
123.171
Tập Chap 112
16/07/20
121.832
Tập Chap 111
12/07/20
124.099
Tập Chap 110
12/07/20
126.713
Tập Chap 109
05/07/20
120.400
Tập Chap 108
01/07/20
118.137
Tập Chap 107
01/07/20
118.146
Tập Chap 106
01/07/20
118.803
Tập Chap 105
23/06/20
118.128
Tập Chap 104
18/06/20
117.918
Tập Chap 103
18/06/20
116.762
Tập Chap 102
10/06/20
116.603
Tập Chap 101
10/06/20
120.091
Tập Chap 100
10/06/20
124.034
Tập Chap 99
10/06/20
115.795
Tập Chap 98
10/06/20
114.338
Tập Chap 97
10/06/20
115.358
Tập Chap 96
10/06/20
113.399
Tập Chap 95
10/06/20
116.431
Tập Chap 94
10/06/20
115.697
Tập Chap 93
10/06/20
113.415
Tập Chap 92
10/06/20
113.445
Tập Chap 91
10/06/20
112.926
Tập Chap 90
10/06/20
116.445
Tập Chap 89
10/06/20
110.674
Tập Chap 88
10/06/20
111.525
Tập Chap 87
10/06/20
110.390
Tập Chap 86
10/06/20
109.102
Tập Chap 85
10/06/20
111.680
Tập Chap 84
10/06/20
110.489
Tập Chap 83
10/06/20
109.776
Tập Chap 82
10/06/20
113.035
Tập Chap 81
10/06/20
117.037
Tập Chap 80
10/06/20
123.964
Tập Chap 79
10/06/20
116.412
Tập Chap 78
10/06/20
117.445
Tập Chap 77
10/06/20
116.647
Tập Chap 76
10/06/20
115.471
Tập Chap 75
10/06/20
116.158
Tập Chap 74
10/06/20
116.679
Tập Chap 73
10/06/20
119.775
Tập Chap 72
10/06/20
119.370
Tập Chap 71
10/06/20
120.215
Tập Chap 70
10/06/20
121.954
Tập Chap 69
10/06/20
121.070
Tập Chap 68
10/06/20
121.306
Tập Chap 67
10/06/20
120.455
Tập Chap 66
10/06/20
119.495
Tập Chap 65
10/06/20
119.463
Tập Chap 64
10/06/20
117.584
Tập Chap 63
10/06/20
119.167
Tập Chap 62
10/06/20
120.333
Tập Chap 61
10/06/20
120.449
Tập Chap 60
10/06/20
122.195
Tập Chap 59
10/06/20
117.835
Tập Chap 58
10/06/20
119.495
Tập Chap 57
10/06/20
117.809
Tập Chap 56
10/06/20
116.814
Tập Chap 55
10/06/20
116.110
Tập Chap 54
10/06/20
115.334
Tập Chap 53
10/06/20
115.548
Tập Chap 52
10/06/20
115.766
Tập Chap 51
10/06/20
115.331
Tập Chap 50
10/06/20
122.670
Tập Chap 49
10/06/20
115.873
Tập Chap 48
10/06/20
114.959
Tập Chap 47
10/06/20
116.083
Tập Chap 46
10/06/20
119.578
Tập Chap 45
10/06/20
144.977
Tập Chap 44
23/06/20
130.756
Tập Chap 43
21/05/20
145.158
Tập Chap 42
08/05/20
142.323
Tập Chap 41
29/04/20
146.017
Tập Chap 40
12/04/20
148.972
Tập Chap 39
10/04/20
139.794
Tập Chap 38
21/03/20
144.370
Tập Chap 37
15/03/20
146.292
Tập Chap 36
13/03/20
142.822
Tập Chap 35
04/03/20
147.406
Tập Chap 34
02/03/20
145.187
Tập Chap 33
26/01/20
145.667
Tập Chap 32
24/01/20
146.638
Tập Chap 31
10/01/20
153.651
Tập Chap 30
08/01/20
157.384
Tập Chap 29
06/01/20
146.628
Tập Chap 28
06/01/20
144.454
Tập Chap 27
02/01/20
148.341
Tập Chap 26
20/11/19
151.619
Tập Chap 25
18/11/19
147.365
Tập Chap 24
23/09/19
156.799
Tập Chap 23
21/09/19
157.630
Tập Chap 22
10/09/19
160.055
Tập Chap 21
10/09/19
157.060
Tập Chap 20
10/09/19
161.139
Tập Chap 19
10/09/19
150.022
Tập Chap 18
10/09/19
153.384
Tập Chap 17
10/09/19
154.213
Tập Chap 16
10/09/19
153.268
Tập Chap 15
10/09/19
155.512
Tập Chap 14
10/09/19
151.618
Tập Chap 13
21/07/19
155.304
Tập Chap 12
29/06/19
159.140
Tập Chap 11
22/06/19
161.762
Tập Chap 10
14/06/19
168.779
Tập Chap 9
07/06/19
162.221
Tập Chap 8
04/06/19
162.390
Tập Chap 7
27/05/19
165.112
Tập Chap 6
24/05/19
169.616
Tập Chap 5
23/05/19
171.694
Tập Chap 4
19/05/19
179.993
Tập Chap 3
10/05/19
200.992
Tập Chap 2
06/05/19
233.280
Tập Chap 1
29/04/19
327.004
Xem thêm

Tóm tắt Review video clip việt sub Tiên Đế Qui Lai New

Chia sẻ list update Tiên Đế Qui Lai update link Review video clip việt sub tiên tiến và phát triển nhất

Search Tìm Kiếm list tập Manga Tiên Đế Qui Lai tập cuối

Tổng hợp từ khóa Search Tìm Kiếm Manga Tiên Đế Qui Lai với những list tập chương tiên tiến và phát triển nhất

Tìm nơi bán Apps truyện tranh Tiên Đế Qui Lai FULL HD

Bạn đang tìm kiếm nơi bán truyện tranh Ứng dụng Tiên Đế Qui Lai FULL HD uy tín của nhà xuất bản, Thảo luận về truyện thì trọn vẹn có thể tham gia Group Zalo FB để Thảo luận nghen.
#Tiên #Đế #Qui #Lai