Đọc Truyện Tranh Tổng Tài Tại Thượng Raw Novel Online Mới Nhất

Đọc xem truyện tranh light novel Tổng Tài Tại Thượng Raw Novel Full đầy chủ Online Office Mới Nhất đến tập cuối ngoại truyện, rõ ràng mê hoặc với những video manage review sub việt soi từ chap tập 1 2 3.. được update : 2021-09-21 07:28:22

109


Tác giả
Khương Tiểu Nha
Tình trạng
Đang tiến hành
Thể loại
kích hoạt – Ngôn Tình – Romance – Shoujo
Số người xem
56.441.876
“Có thai với tôi rồi mà còn muốn bỏ đi?”Hắn cương quyết bắt cô phải giao ra người con cô đã sinh cho hắn vào ba năm trước đó. Không chịu một lần, hắn lại ép thêm một bận.
Tổng tài mặc kệ thủ đoạn cố đoạt được tình yêu, cô tìm đủ mọi phương pháp để kháng cự, bấu víu để thoát ra. Được rồi, con của hắn cô sẽ trả cho hắn, nhưng cô sẽ đi! Thế mà hắn vẫn chưa hài lòng, dùng sức ném cô lên giường cùng tiếng hét:
“Cô gái, ta muốn sinh thêm một đứa!”
Danh sách chương
DS Tập
Update- update mới
Số người xem
Tập Chap 422
13 phút trước
Tập Chap 421
4 ngày trước
36.914
Tập Chap 420
6 ngày trước
49.939
Tập Chap 419
10 ngày trước
56.543
Tập Chap 418
14 ngày trước
56.194
Tập Chap 417
18 ngày trước
61.759
Tập Chap 416
21 ngày trước
63.405
Tập Chap 415
25 ngày trước
54.574
Tập Chap 414
28 ngày trước
55.545
Tập Chap 413
12:21 20/08
61.447
Tập Chap 412
11:57 18/08
58.091
Tập Chap 411
16:37 13/08
65.035
Tập Chap 410
15:31 10/08
69.817
Tập Chap 409
21:47 06/08
66.497
Tập Chap 408
09:54 03/08
71.686
Tập Chap 407
23:17 01/08
61.880
Tập Chap 406
10:44 27/07
80.517
Tập Chap 405
09:30 23/07
87.326
Tập Chap 404
09:39 20/07
75.397
Tập Chap 403
17:11 17/07
80.446
Tập Chap 402
17:11 17/07
76.397
Tập Chap 401
19:47 14/07
77.337
Tập Chap 400
14:39 10/07
78.511
Tập Chap 399
08:32 10/07
92.889
Tập Chap 398
08:55 07/07
92.816
Tập Chap 397
16:37 02/07
94.469
Tập Chap 396
07:08 29/06
104.240
Tập Chap 395
09:04 25/06
109.262
Tập Chap 394
08:46 23/06
108.573
Tập Chap 393
15:24 19/06
120.073
Tập Chap 392
11:00 15/06
102.662
Tập Chap 391
10:25 11/06
118.634
Tập Chap 390
16:25 08/06
147.672
Tập Chap 389
18:00 05/06
119.757
Tập Chap 388
13:50 02/06
113.809
Tập Chap 387
14:37 29/05
119.206
Tập Chap 386
06:04 26/05
109.107
Tập Chap 385
09:11 22/05
106.460
Tập Chap 384
06:00 20/05
101.174
Tập Chap 383
08:19 15/05
97.454
Tập Chap 382
10:00 11/05
100.886
Tập Chap 381
23:00 07/05
93.356
Tập Chap 380
05:12 05/05
96.917
Tập Chap 379
19:53 30/04
95.234
Tập Chap 378
13:22 27/04
101.606
Tập Chap 377
13:14 25/04
90.497
Tập Chap 376
17:06 22/04
100.979
Tập Chap 375
10:00 17/04
114.462
Tập Chap 374
11:44 14/04
112.558
Tập Chap 373
13:52 09/04
136.139
Tập Chap 372
13:52 09/04
114.399
Tập Chap 371
13:52 09/04
92.967
Tập Chap 370
13:52 09/04
94.052
Tập Chap 369
14:00 04/04
108.730
Tập Chap 368
14:00 04/04
96.108
Tập Chap 367
07:56 26/03
119.117
Tập Chap 366
10:24 23/03
105.539
Tập Chap 365
12:41 19/03
109.616
Tập Chap 364
10:11 16/03
114.390
Tập Chap 363
20:41 12/03
117.148
Tập Chap 362
08:16 09/03
124.785
Tập Chap 361
04:31 09/03
100.740
Tập Chap 360
04:31 09/03
97.600
Tập Chap 359
04:31 09/03
84.388
Tập Chap 358
04:31 09/03
82.806
Tập Chap 357
04:31 09/03
80.252
Tập Chap 356
04:31 09/03
80.685
Tập Chap 355
04:31 09/03
81.972
Tập Chap 354
04:31 09/03
76.321
Tập Chap 353
04:31 09/03
73.574
Tập Chap 352
04:31 09/03
72.793
Tập Chap 351
04:31 09/03
71.402
Tập Chap 350
04:31 09/03
74.493
Tập Chap 349
04:31 09/03
65.630
Tập Chap 348
04:31 09/03
63.093
Tập Chap 347
04:31 09/03
62.864
Tập Chap 346
04:31 09/03
64.184
Tập Chap 345
14:05 04/04
42.576
Tập Chap 344
04:31 09/03
65.308
Tập Chap 343
04:31 09/03
64.601
Tập Chap 342
04:31 09/03
63.815
Tập Chap 341
04:31 09/03
61.971
Tập Chap 340
04:31 09/03
63.009
Tập Chap 339
04:31 09/03
58.160
Tập Chap 338
04:31 09/03
57.657
Tập Chap 337
04:31 09/03
58.456
Tập Chap 336
04:31 09/03
59.820
Tập Chap 335
04:31 09/03
60.979
Tập Chap 334
04:31 09/03
62.470
Tập Chap 333
04:31 09/03
66.136
Tập Chap 332
04:31 09/03
61.904
Tập Chap 331
04:31 09/03
62.920
Tập Chap 330
04:31 09/03
64.973
Tập Chap 329
04:31 09/03
62.034
Tập Chap 328
04:31 09/03
62.473
Tập Chap 327
04:31 09/03
61.804
Tập Chap 326
04:31 09/03
61.523
Tập Chap 325
04:31 09/03
60.928
Tập Chap 324
04:31 09/03
62.658
Tập Chap 323
14:05 04/04
42.272
Tập Chap 322
04:31 09/03
63.168
Tập Chap 321
04:31 09/03
63.630
Tập Chap 320
04:31 09/03
64.693
Tập Chap 319
04:31 09/03
61.839
Tập Chap 318
04:31 09/03
64.302
Tập Chap 317
14:34 04/04
42.838
Tập Chap 316
14:48 04/04
44.368
Tập Chap 315
04:31 09/03
67.067
Tập Chap 314
04:31 09/03
64.817
Tập Chap 313
14:53 04/04
43.368
Tập Chap 312
04:31 09/03
67.897
Tập Chap 311.5
04:31 09/03
67.451
Tập Chap 311
04:31 09/03
65.388
Tập Chap 310.5
04:31 09/03
65.941
Tập Chap 310
04:31 09/03
69.661
Tập Chap 309.5
04:31 09/03
67.275
Tập Chap 309
04:31 09/03
68.148
Tập Chap 308
04:31 09/03
68.061
Tập Chap 307
04:31 09/03
68.126
Tập Chap 306.5
04:31 09/03
70.381
Tập Chap 306
04:31 09/03
70.845
Tập Chap 305.5
04:31 09/03
71.006
Tập Chap 305
04:31 09/03
70.517
Tập Chap 304
04:31 09/03
70.807
Tập Chap 303
04:31 09/03
72.393
Tập Chap 302
09:19 04/04
49.843
Tập Chap 301
04:31 09/03
78.888
Tập Chap 300
04:31 09/03
85.768
Tập Chap 299
11:37 18/08
7.716
Tập Chap 298
04:31 09/03
77.059
Tập Chap 297
04:31 09/03
75.032
Tập Chap 296
04:31 09/03
70.756
Tập Chap 295
04:31 09/03
68.497
Tập Chap 294
04:30 09/03
66.236
Tập Chap 293
04:30 09/03
65.021
Tập Chap 292
04:30 09/03
68.112
Tập Chap 291
11:37 18/08
6.685
Tập Chap 290
04:30 09/03
72.190
Tập Chap 289
04:30 09/03
69.015
Tập Chap 288
04:30 09/03
70.958
Tập Chap 286
04:30 09/03
70.939
Tập Chap 285
04:30 09/03
73.255
Tập Chap 284
04:30 09/03
72.113
Tập Chap 283
04:30 09/03
68.889
Tập Chap 282
04:30 09/03
70.176
Tập Chap 281
04:30 09/03
73.010
Tập Chap 276
04:26 09/03
75.305
Tập Chap 275
04:26 09/03
73.800
Tập Chap 274
04:26 09/03
74.843
Tập Chap 269: 273
04:26 09/03
74.424
Tập Chap 268
04:26 09/03
69.514
Tập Chap 267
04:26 09/03
65.436
Tập Chap 266
04:26 09/03
62.894
Tập Chap 265
04:26 09/03
62.339
Tập Chap 264
04:26 09/03
62.688
Tập Chap 263
04:26 09/03
65.137
Tập Chap 262
04:26 09/03
65.451
Tập Chap 261
04:26 09/03
64.513
Tập Chap 260
04:26 09/03
66.633
Tập Chap 259
04:26 09/03
63.527
Tập Chap 258
04:26 09/03
63.534
Tập Chap 257
04:26 09/03
64.628
Tập Chap 256
04:26 09/03
65.694
Tập Chap 255
04:26 09/03
65.700
Tập Chap 254
04:26 09/03
63.735
Tập Chap 253
04:26 09/03
65.059
Tập Chap 252
04:26 09/03
64.939
Tập Chap 251
04:26 09/03
64.082
Tập Chap 250
04:26 09/03
65.102
Tập Chap 249
04:26 09/03
60.952
Tập Chap 248
04:26 09/03
60.585
Tập Chap 247
04:26 09/03
61.696
Tập Chap 246
04:26 09/03
60.489
Tập Chap 245
04:26 09/03
60.707
Tập Chap 244
04:26 09/03
59.906
Tập Chap 243
04:26 09/03
60.369
Tập Chap 242
04:26 09/03
61.037
Tập Chap 241
04:26 09/03
62.331
Tập Chap 240
04:26 09/03
64.594
Tập Chap 239
04:26 09/03
61.649
Tập Chap 238
04:26 09/03
62.129
Tập Chap 237
04:26 09/03
62.807
Tập Chap 236
04:26 09/03
62.842
Tập Chap 235
04:26 09/03
63.857
Tập Chap 234
04:26 09/03
63.894
Tập Chap 233
04:26 09/03
63.889
Tập Chap 232
04:26 09/03
64.268
Tập Chap 231
04:26 09/03
66.612
Tập Chap 230
04:26 09/03
66.756
Tập Chap 229
04:26 09/03
66.445
Tập Chap 228
04:25 09/03
68.706
Tập Chap 227
04:25 09/03
70.368
Tập Chap 226
04:25 09/03
71.195
Tập Chap 225
04:25 09/03
71.014
Tập Chap 224
04:25 09/03
69.629
Tập Chap 223
04:25 09/03
70.116
Tập Chap 222
04:25 09/03
70.794
Tập Chap 221
04:25 09/03
71.215
Tập Chap 220
04:25 09/03
72.974
Tập Chap 219
04:25 09/03
69.672
Tập Chap 218
04:25 09/03
69.271
Tập Chap 217
04:25 09/03
67.841
Tập Chap 216
04:25 09/03
67.840
Tập Chap 215
04:25 09/03
68.403
Tập Chap 214
04:25 09/03
61.853
Tập Chap 213
04:25 09/03
69.044
Tập Chap 212
04:25 09/03
68.846
Tập Chap 211
04:25 09/03
67.959
Tập Chap 210
04:25 09/03
70.673
Tập Chap 209
04:25 09/03
67.573
Tập Chap 208
04:25 09/03
67.409
Tập Chap 207
04:25 09/03
66.961
Tập Chap 206
04:25 09/03
66.326
Tập Chap 205
04:25 09/03
69.588
Tập Chap 204
04:25 09/03
70.142
Tập Chap 203
04:25 09/03
70.626
Tập Chap 202
04:25 09/03
69.797
Tập Chap 201
04:25 09/03
70.885
Tập Chap 200
04:25 09/03
74.247
Tập Chap 199
04:25 09/03
66.236
Tập Chap 198
04:25 09/03
66.220
Tập Chap 197
04:25 09/03
66.335
Tập Chap 196
04:25 09/03
65.847
Tập Chap 195
04:25 09/03
65.658
Tập Chap 194
04:25 09/03
65.497
Tập Chap 193
04:25 09/03
65.649
Tập Chap 192
04:25 09/03
66.596
Tập Chap 191
04:25 09/03
67.649
Tập Chap 190
04:25 09/03
68.642
Tập Chap 189
04:25 09/03
66.973
Tập Chap 188
04:25 09/03
67.485
Tập Chap 187
04:25 09/03
67.001
Tập Chap 186
04:25 09/03
67.446
Tập Chap 185
04:25 09/03
69.176
Tập Chap 184
04:25 09/03
68.948
Tập Chap 183
04:25 09/03
67.995
Tập Chap 182
04:25 09/03
66.494
Tập Chap 181
04:25 09/03
65.890
Tập Chap 180
04:25 09/03
68.984
Tập Chap 179
04:25 09/03
65.818
Tập Chap 178
04:25 09/03
65.232
Tập Chap 177
04:25 09/03
64.276
Tập Chap 176
04:25 09/03
64.336
Tập Chap 175
04:25 09/03
64.325
Tập Chap 174
04:25 09/03
62.915
Tập Chap 173
04:25 09/03
63.330
Tập Chap 172
04:25 09/03
63.537
Tập Chap 171
04:25 09/03
63.938
Tập Chap 170
04:25 09/03
65.179
Tập Chap 169
04:25 09/03
65.461
Tập Chap 168
04:25 09/03
67.298
Tập Chap 167
04:25 09/03
67.076
Tập Chap 166
04:25 09/03
66.125
Tập Chap 165
04:25 09/03
65.868
Tập Chap 164
04:25 09/03
65.752
Tập Chap 163
04:25 09/03
66.323
Tập Chap 162
04:25 09/03
68.246
Tập Chap 161
04:25 09/03
68.422
Tập Chap 160
04:25 09/03
68.932
Tập Chap 159
04:25 09/03
65.932
Tập Chap 158
04:25 09/03
65.818
Tập Chap 157
04:25 09/03
65.681
Tập Chap 156
04:25 09/03
66.397
Tập Chap 155
04:25 09/03
67.654
Tập Chap 154
04:25 09/03
67.760
Tập Chap 153
04:25 09/03
68.153
Tập Chap 152
04:25 09/03
69.166
Tập Chap 151
04:24 09/03
68.582
Tập Chap 150
04:24 09/03
70.797
Tập Chap 149
04:24 09/03
66.375
Tập Chap 148
04:24 09/03
66.696
Tập Chap 147
04:24 09/03
67.578
Tập Chap 146
04:24 09/03
70.429
Tập Chap 145
04:24 09/03
71.556
Tập Chap 144
04:24 09/03
70.096
Tập Chap 143
04:24 09/03
71.391
Tập Chap 142
04:24 09/03
71.313
Tập Chap 141
04:24 09/03
72.601
Tập Chap 140
04:24 09/03
75.091
Tập Chap 139
04:24 09/03
72.895
Tập Chap 138
04:24 09/03
73.484
Tập Chap 137
04:24 09/03
72.191
Tập Chap 136
04:24 09/03
72.685
Tập Chap 135
04:24 09/03
73.168
Tập Chap 134
04:24 09/03
73.199
Tập Chap 133
04:24 09/03
74.761
Tập Chap 132
04:24 09/03
76.284
Tập Chap 131
04:24 09/03
76.239
Tập Chap 130
04:24 09/03
79.342
Tập Chap 129
15/08/20
180.197
Tập Chap 128
14/08/20
129.008
Tập Chap 127
14/08/20
117.549
Tập Chap 126
14/08/20
111.558
Tập Chap 125
13/08/20
119.301
Tập Chap 124
13/08/20
115.584
Tập Chap 123
12/08/20
124.315
Tập Chap 122
12/08/20
120.274
Tập Chap 121
15/07/20
142.382
Tập Chap 120
15/07/20
128.893
Tập Chap 119
06/07/20
126.386
Tập Chap 118
03/07/20
127.884
Tập Chap 117
25/06/20
144.784
Tập Chap 116
23/06/20
145.541
Tập Chap 115
22/05/20
171.686
Tập Chap 114
21/05/20
154.678
Tập Chap 113
21/05/20
143.023
Tập Chap 112
21/05/20
141.430
Tập Chap 111
21/05/20
141.280
Tập Chap 110
21/05/20
142.201
Tập Chap 109
21/05/20
134.503
Tập Chap 108
21/05/20
133.535
Tập Chap 107
21/05/20
134.868
Tập Chap 106
21/05/20
136.783
Tập Chap 105
21/05/20
138.076
Tập Chap 104
21/05/20
140.817
Tập Chap 103
21/05/20
145.610
Tập Chap 102
06/05/20
170.546
Tập Chap 101
05/05/20
167.555
Tập Chap 100
03/05/20
175.298
Tập Chap 99
03/05/20
154.145
Tập Chap 98
03/05/20
151.591
Tập Chap 97
03/05/20
148.040
Tập Chap 96
03/05/20
147.202
Tập Chap 95
03/05/20
148.092
Tập Chap 94
03/05/20
148.605
Tập Chap 93
03/05/20
148.292
Tập Chap 92
03/05/20
149.958
Tập Chap 91
03/05/20
150.955
Tập Chap 90
03/05/20
155.801
Tập Chap 89
28/03/20
212.528
Tập Chap 88
28/03/20
183.594
Tập Chap 87
28/03/20
180.768
Tập Chap 86
28/03/20
179.984
Tập Chap 85
28/03/20
184.951
Tập Chap 84
09/02/19
394.629
Tập Chap 83
08/02/19
288.941
Tập Chap 82
26/11/18
324.068
Tập Chap 81
26/11/18
294.071
Tập Chap 80
26/11/18
292.455
Tập Chap 79
26/11/18
281.279
Tập Chap 78
26/11/18
283.944
Tập Chap 77
22/11/18
292.837
Tập Chap 76
22/11/18
289.560
Tập Chap 75
09/11/18
300.842
Tập Chap 74
09/11/18
288.165
Tập Chap 73
03/11/18
295.490
Tập Chap 72
03/11/18
288.631
Tập Chap 71
21/09/18
320.348
Tập Chap 70
21/09/18
306.292
Tập Chap 69
21/09/18
294.914
Tập Chap 68
21/09/18
291.828
Tập Chap 67
19/08/18
331.590
Tập Chap 66
19/08/18
314.198
Tập Chap 65
19/08/18
303.354
Tập Chap 64
19/08/18
296.555
Tập Chap 63
19/08/18
285.401
Tập Chap 62
19/08/18
295.271
Tập Chap 61
19/08/18
305.285
Tập Chap 60
19/08/18
306.593
Tập Chap 59
19/08/18
298.572
Tập Chap 58
17/07/18
336.863
Tập Chap 57
17/07/18
319.730
Tập Chap 56
16/07/18
319.275
Tập Chap 55
16/07/18
320.579
Tập Chap 54
07/07/18
329.634
Tập Chap 53
16/07/18
307.971
Tập Chap 52
16/07/18
306.531
Tập Chap 51
08/07/18
310.910
Tập Chap 50
08/07/18
314.437
Tập Chap 49
08/07/18
295.891
Tập Chap 48
08/07/18
305.819
Tập Chap 47
07/07/18
326.578
Tập Chap 46
07/07/18
324.326
Tập Chap 45
02/07/18
348.076
Tập Chap 44
02/07/18
346.633
Tập Chap 43
09/07/18
305.878
Tập Chap 42
09/07/18
296.290
Tập Chap 41
09/07/18
295.366
Tập Chap 40
09/07/18
313.284
Tập Chap 39
09/07/18
331.053
Tập Chap 38
05/07/18
350.000
Tập Chap 37
02/07/18
333.756
Tập Chap 36
24/06/18
343.318
Tập Chap 35
24/06/18
337.501
Tập Chap 34
16/05/18
351.038
Tập Chap 33
16/05/18
341.948
Tập Chap 32
16/05/18
345.162
Tập Chap 31
16/05/18
346.540
Tập Chap 30
16/05/18
383.896
Tập Chap 29
16/05/18
367.186
Tập Chap 28
16/05/18
333.940
Tập Chap 27
16/05/18
330.540
Tập Chap 26
16/05/18
330.840
Tập Chap 25
16/05/18
347.921
Tập Chap 24
16/05/18
347.921
Tập Chap 23
16/05/18
339.980
Tập Chap 22: Chap 21
16/05/18
329.240
Tập Chap 21
27/04/18
368.977
Tập Chap 20
22/02/18
389.359
Tập Chap 19
22/02/18
356.587
Tập Chap 18
22/02/18
351.512
Tập Chap 17
22/02/18
345.044
Tập Chap 16
22/02/18
346.564
Tập Chap 15
19/02/18
369.067
Tập Chap 14
12/02/18
369.810
Tập Chap 13
06/02/18
369.916
Tập Chap 12
24/01/18
375.475
Tập Chap 11
18/01/18
373.193
Tập Chap 10
10/01/18
381.579
Tập Chap 9
05/01/18
369.442
Tập Chap 8
31/12/17
383.824
Tập Chap 7.1
31/12/17
381.987
Tập Chap 7
18/12/17
389.004
Tập Chap 6
11/12/17
404.543
Tập Chap 5
03/12/17
420.674
Tập Chap 4
27/11/17
430.908
Tập Chap 3
24/11/17
469.399
Tập Chap 2
23/11/17
541.147
Tập Chap 1
13/09/16
724.267
Xem thêm

Tóm tắt Review video clip việt sub Tổng Tài Tại Thượng tiên tiến và phát triển nhất

Share list update Tổng Tài Tại Thượng update link Review video clip việt sub New

Search Tìm Kiếm list tập Manga Tổng Tài Tại Thượng tập cuối

Tổng hợp từ khóa Search Tìm Kiếm truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng với những list tập chương tiên tiến và phát triển nhất

Tìm nơi bán Apps truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng FULL HD

You đang tìm kiếm nơi bán truyện tranh Apps Tổng Tài Tại Thượng FULL HD uy tín của nhà xuất bản, Thảo luận về truyện thì trọn vẹn có thể tham gia Nhóm Zalo FB để Thảo luận nghen.
#Tổng #Tài #Tại #Thượng