VUI HÂN HOAN CÙNG CÁC CODER!
GitHub vừa chính thức trình làng một công cụ lập trình AI mới mang tên Copilot, đồng hành cùng với các lập trình viên giúp họ tạo ra những dòng code chất lượng hơn trên một loạt ngôn ngữ lập trình như Python, JavaScript, TypeScript, Ruby…
Copilot sẽ phân tích ngữ cảnh mà bạn đang viết để đề xuất một dòng code hoặc toàn bộ một hàm phù hợp. Nó sẽ giúp bạn mau chóng khám phá ra các cách giải quyết vấn đề khác nhau, viết code thử nghiệm và khám phá ra các API mới.
Tuy nhiên, Copilot không được thiết kế để viết code thay cho lập trình viên và bạn không nên tin tưởng hoàn toàn vào code do Copilot đề xuất. Trước khi áp dụng chúng vẫn nên kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh một cách cẩn thận.
Hiện tại, GitHub Copilot đã có sẵn dưới dạng extension cho Visual Studio Code của Microsoft, chạy ở dưới máy tính hoặc trên đám mây trong GitHub Codespaces.
Cre: Cookie Hân Hoan
#cookiehanhoan #cookienews #Copilot #Coder #Developer
#voz #thaoluan


Source_#group_voz_4663452077015228_4834707179889716 _like_35_Share_0