Webmaster tool Bị loại trừ – Đã thu thập dữ liệu – hiện chưa được lập chỉ mục là gì ? Ý nghĩa nguyên nhân bị lỗi website khi seo…

Theo Google nói thì ” Đã thu thập dữ liệu – hiện không được lập chỉ mục: Google đã thu thập dữ liệu nhưng chưa lập chỉ mục trang. Trang có thể được hoặc không được lập chỉ mục trong tương lai; bạn không cần phải gửi lại URL này để thu thập dữ liệu. “

webmaster-tool-bi-loai-tru-trang

Đã phát hiện thấy – hiện chưa được lập chỉ mục Là gì ?

Theo google mô tả lỗi loại trừ này là ” Đã phát hiện – hiện chưa được lập chỉ mục: Google đã phát hiện thấy trang nhưng chưa thu thập dữ liệu. Thông thường, Google muốn thu thập dữ liệu URL này nhưng quy trình này có thể sẽ làm quá tải trang web; do đó Google đã lên lịch thu thập lại dữ liệu. Đây là lý do ngày thu thập dữ liệu gần đây nhất được để trống trên báo cáo. “

Trang trùng lặp, người dùng chưa chọn trang chính tắc

Trang trùng lặp không có trang chuẩn do người dùng chọn: Trang này có các trang trùng lặp nhưng không trang nào trong số đó được đánh dấu là chuẩn. Chúng tôi nghĩ rằng trang này không phải là trang chuẩn. Bạn nên đánh dấu trang chuẩn cho trang này một cách rõ ràng. Bạn sẽ thấy URL chuẩn do Google chọn khi kiểm tra URL này.

Trang trùng lặp, Google đã chọn một trang chính tắc khác với lựa chọn của người dùng

Trang trùng lặp, Google chọn trang chuẩn khác với người dùng: Trang này được đánh dấu là trang chuẩn cho một tập hợp trang, nhưng Google nghĩ rằng một URL khác là phiên bản chuẩn thích hợp hơn. Google đã lập chỉ mục trang mà chúng tôi xem là trang chuẩn chứ không phải trang này. Chúng tôi khuyên bạn đánh dấu trang này là bản sao của URL chính tắc một cách rõ ràng. Google phát hiện thấy trang này mặc dù chưa có yêu cầu rõ ràng về việc thu thập dữ liệu. Bạn sẽ thấy URL chuẩn do Google chọn khi kiểm tra URL này.

Trang trùng lặp, URL đã gửi không được chọn là trang chính tắc

URL đã gửi không được chọn là trang chuẩn: URL thuộc một tập hợp các URL trùng lặp mà trong đó không có trang chuẩn được đánh dấu rõ ràng. Bạn đã yêu cầu URL này được lập chỉ mục một cách rõ ràng, nhưng vì URL là trang trùng lặp và Google nghĩ rằng một URL khác là trang chuẩn thích hợp hơn, Google đã không lập chỉ mục URL này. Thay vào đó, chúng tôi đã lập chỉ mục trang chuẩn mà chúng tôi chọn. (Google chỉ lập chỉ mục trang chuẩn trong một nhóm các trang trùng lặp.) Sự khác nhau giữa trạng thái này và “Google chọn trang chuẩn khác với người dùng” là bạn đã yêu cầu lập chỉ mục một cách rõ ràng trong trường hợp này. Bạn sẽ thấy URL chính tắc do Google chọn khi kiểm tra URL này.

===> Nếu bạn đã đọc xong mà không hiểu do mới tập SEO thì cứ để lại bình luận mình giải thích cụ thể hơn nhé

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x