Xin các thím mấy channel Youtube giải trí với thông tin kiến thức cho bọn trẻ con em xem với chứ nhìn Youtube đề xuất toàn mấy video Free Fire chửi bới với mấy em khoe hàng nhìn dơ không chịu được

Source_#group_voz_4663452077015228_4897671126926654 _like_19_Share_0