Xin hỏi các anh em chuyên gia tài chính, bậc thầy bitcoin
Đang có khoảng 1tr thì đầu tư gì để có 1 tỷ trong 1 tháng vậy ?


Source_#group_voz_4663452077015228_4875192595841174 _like_41_Share_0