Ai đang xài WhatsApp mà có những app này trên điện thoại của mình thì nên xóa nhé: WhatsApp Plus, GB WhatsApp. Vì nếu không xóa họ sẽ hạn chế hoặc xóa luôn tài khoản WhatsApp của bạn – Họ bảo những app này đi trái lại với quy định sử dụng và an toàn của WhatsApp.
#7onez_share


Nguồn_#7onez_Nhận_thức_về_an_ninh_mạng_cùng_Hieupc_và_những_người_bạn_2762118607399849_2967057316905976 _like_417_Share_8