Anh/chị trong voz làm ở bưu điện hoặc shipper ở sg cho e hỏi với ạ.
Chẳng qua là em tính gửi đồ ăn cho ngiu em ở sg thì ngiu e có nhận được kh ạ?
Em cảm ơn trước ạ.


Source_#group_voz_4663452077015228_4908787539148346 _like_9_Share_0