Bác nào có kinh nghiệm bị-trộm-đồ không ạ 😞
Em mới bị trộm mất con lap, giờ muốn chuộc về thì làm thế nào bây giờ ạ 😭😭😭

Source_#group_voz_4663452077015228_4879719408721826 _like_66_Share_0