CÁCH TRÁNH THAI CỔ XƯA!
Chắc nhiều anh em thắc mắc ngày xưa tránh thai kiểu gì? Thế nên, hôm nay mình sẽ khai sáng cho những ai chưa biết. Sau đây, là một số cách người xưa hay dùng.
?‍♂️?‍♂️?‍♂️Cách một: Bấm lỗ đít
Cách này qua tìm hiểu thì chỉ thấy Quàng Thượng là hay dùng với phi tần. Nhiều lúc không muốn sinh con nên đến khi phun trào cảm xúc, nhà vua thường gọi 1 ông em thái giám vào bấm hậu môn của Phi Tần cho “Long Tinh” chảy ra ngoài để tránh thái. Bựa thật
???Cách 2: Chanh, nghệ…


Source_#group_voz_4663452077015228_4908614675832299 _like_10_Share_0