Các ad cho mình hỏi chức năng quét id group tham gia của uid đã fix đc chưa??

Source_#VFP_Pro_406603756168171_2003545906473940 _like_5_Share_0