các bác cho em hỏi cái phần lọc uid ra số điện thoại giờ k dùng được nữa ạ ?

Source_#VFP_Pro_406603756168171_2014476575380873 _like_3_Share_0