Các bác cho em hỏi nếu mình xoáy ngược ảnh thì có xem đc ko nhỉ, riện cho em xin tên app làm đc:))
#linhtinh


Source_#group_voz_4663452077015228_4907350505958716 _like_187_Share_0