Các bác hỗ trợ em với: Trong tính năng quét Fanpage trong VFP Pro. Có thể thấy thông tin địa chỉ, sdt của Fanpage mình quét không nhỉ?

Source_#VFP_Pro_406603756168171_2015451925283338 _like_3_Share_0